26. 10. 2018

Zacílili na seniory

V tomto týdnu evidující moravskoslezští policisté další případy pokusu či dokonání podvodných jednání na seniorech, tentokrát s legendou „VNUK“.

Dosud neznámý pachatel (vystupující jako příbuzný) telefonicky kontaktoval muže seniorského věku a žádal o půjčku s tím, že je u notáře a potřebuje zaplatit poslední splátku. Také slíbil, že následující den vše vrátí. Částka, kterou žádal, činila 270 tisíc korun. Po jejich nachystání došlo k předání uvedené sumy. Svého slibu, vrácení peněz, však pachatel nedostál.

K obdobným případům došlo včerejšího dne. Neznámý pachatel telefonicky oslovil seniorku pod záminkou, že je její vnuk a potřebuje peníze, konkrétně 400 tisíc korun. Čtyřiaosmdesátiletá poškozená mu měla po domluvě předat před svým domem nakonec částku 140 tisíc korun a také zlaté šperky. Celková způsobená škoda dosahuje částky téměř dvě stě tisíc korun.

V druhém případě se pachatel pokusil obohatit o deset tisíc korun. Telefonicky, opět s využitím pevné linky, měl kontaktovat téměř čtyřiaosmdesátiletou seniorku, kdy ji familiárně oslovil „Babi“ a požadoval finanční hotovost na notářské služby. S nabízenými deseti tisíci se nespokojil a požadoval více. Po tomto poškozená neznámému sdělila, že mu nepomůže a hovor ukončila. Následně ověřením zjistila, že její skutečný vnuk o finance nežádal. K předání peněz nedošlo. Zde lze kvitovat správné jednání seniorky.

V mnohém jsou uvedené skutky společné. Pachatelé využívají důvěřivosti seniorů, a jejich rodinných vazeb. Velmi často vystupují jako jejich příbuzní, avšak u předání peněz jejich rodinný příslušník být nemůže, a tak je převezme „kamarád“ nebo někdo jiný. Ten na místě předání vystupuje seriózně a korektně, se zájmem o řešení problému „příbuzného“.

 

Moravskoslezští policisté, v souvislosti s aktuálně prověřovanými případy, opětovně nabádají seniory k obezřetnosti a připomínají základní preventivní pravidla:

  • při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace o sobě (finanční situaci) či své rodině (jména příbuzných apod.)
  • žádost o finanční prostředky si ihned ověřte zavoláním svým rodinným příslušníkům (skutečným vnukům či dalším příbuzným)
  • důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte do svého obydlí
  • je potřeba si uvědomit, že ne všichni lidé mají dobré úmysly
  • v případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii České republiky na bezplatné telefonní lince 158.

 

S legendou, pod kterou vystupovali pachatelé ve výše uvedených případech, je možné se setkat také v knize moravskoslezské policie s názvem „Černá kronika aneb ze soudních síní“ v povídce „Vnuci“. Publikace je určena především seniorům a obsahuje dvanáct příběhů, které jsou vždy ukončeny poučením, jak se v takové situaci zachovat, či se jí vyhnout. Jsou zde zachyceny časté a závažnější trestné činy páchané na seniorech. Děj jednotlivých povídek je inspirován skutečnými příběhy. Pro seniory se zrakovým handicapem je k dispozici i audiokniha. S knihou je možné se setkat v rámci besed, které policisté pro seniory pořádají. Publikace je také volně dostupná v knihovnách v Moravskoslezském kraji. Další informace o projektu „Černá kronika aneb ze soudních síní“ naleznete na internetových stránkách policie http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice