26. 3. 2011

Bezpečnostní akce

Novojičínsko: Policisté z obvodního oddělení Kopřivnice a speciální pořádkové jednotky kontrolovali…
Přes třicet policistů se včera navečer a v noci účastnilo bezpečnostní akce na Novojičínsku, konkrétně v Kopřivnici a okolí. Kontrolovali rekreační objekty, zaměřili se na podávání alkoholu osobám mladším 18 let a v neposlední řadě kontrolovali řidiče motorových vozidel.

Tři druhy kontrol
Čtyřhodinová bezpečnostní akce začala v sedm hodin navečer. Koordinovali ji policisté z obvodního oddělení Policie ČR Kopřivnice. K desítce místních policistů se díky předchozí dohodě o vzájemné součinnosti přidalo dalších zhruba dvacet ze speciální pořádkové jednotky. Policisté se zaměřili na tři základní oblasti:

a) Z hlediska bezpečnosti silničního provozu kontrolovali, zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholických nápojů, zda mají u sebe doklady potřebné k řízení vozidla a zda dodržují základní pravidla silničního provozu (používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů apod.). Kontrolovali také technický stav vozidel.
b) Další oblastí byla kontrola, zda se v restauracích, zábavních a obdobných podnicích nenachází osoby mladší 18 let, kterým v nich byly podány alkoholické nápoje.
c) Policisté se při akci zaměřili také na kontroly chatek a jiných objektů v zahrádkářské kolonii. Kontrolovali osoby a motorová vozidla, která se v lokalitě pohybovala. Cílem bylo předejít páchání trestné činnosti majetkového charakteru, zejména pak trestných činů krádeží vloupáním do rekreačních objektů.

Policisté byli rozděleni do několika skupin. Dle předem stanoveného plánu se každá skupina po určitou dobu zaměřila na jednu ze tří druhů kontrol. Policisté vyrazili nejen do Kopřivnice, ale také například do Ženklavy či Štramberku.

Výsledky akce 

Co se týká kontroly zaměřené na silniční provoz, policisté zkontrolovali během akce téměř 180 vozidel. Zjistili osm dopravních přestupků. Jednalo se například o nekompletní povinnou výbavu vozidla, „prošlou“ technickou kontrolu, anebo to, že řidič neměl u sebe doklady potřebné k řízení vozidla.
Z hlediska podávání alkoholu mládeži zkontrolovali policisté v restauracích a jiných zařízeních 36 osob mladších 18 let. U tří z nich zjistili, že jsou pod vlivem alkoholických nápojů. Jednalo se o dvě čtrnáctileté dívky a šestnáctiletého chlapce. Hodnoty naměřeného u dívek byly 1,14 a 0,46 promile alkoholu v dechu, u hocha 0,25 promile alkoholu v dechu. Policisté kontaktovali jejich rodiče. Zjistili také, kdo jim měl alkohol prodat (všichni byli zjištěni v jednom zařízení). Muž je podezřelý z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Policisté věc oznámí k projednání příslušnému správnímu orgánu. 

článek

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice