26. 7. 2021

Mezinárodní dopravně bezpečnostní akce

V rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu proběhla ve dnech 23. – 25. července 2021 na teritoriu Moravskoslezského kraje mezinárodní dopravně bezpečnostní akce, která byla převážně zaměřena na dodržování povinností pro silniční osobní dopravu spojenou s přepravou osob (autobusy a autokary) a dále na dodržování povinností pro silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí, na důkladnou kontrolu technického stavu vozidel, na nedovolenou manipulaci s kontrolními zařízeními (tachografy) a s paměťovými kartami a na další okolnosti vyplývající z provozu na pozemních komunikacích.

V průběhu uvedených tří dnů se celé této předem připravované akce zúčastnilo přes 80 policistů z dopravní policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje.  Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 661 účastníků silničního provozu (řidičů osobních automobilů, motocyklů, nákladních motorových vozidel a souprav, autobusů i jízdních kol), přičemž bylo zjištěno 159 dopravních přestupků. Blokovou pokutou na místě bylo vyřešeno 152 případů porušení zákona a 7 skutků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření. Službu konající policisté zastavili 52 řidičů autobusové dopravy a celkem 255 řidičů nákladních motorových vozidel či souprav, a to z České republiky, ze zemí Evropské unie i z tak zvaných třetích zemí. Prováděné kontroly byly následně zaměřeny na technický stav dopravních prostředků, na převážený náklad, na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, na případné porušení v oblasti sociálních předpisů (tachograf, paměťové karty, odpočinek, bezpečnostní přestávky…), na povinné dokumenty k řízení a k provozu vozidel a na možné požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek před jízdou nebo během řízení.

U nákladní dopravy bylo zjištěno 38 případů porušení zákona. Zde se jednalo hlavně o přetíženost či nesprávně zajištěný náklad (10x), o nesprávné používání tachografu (7x), o porušení doby řízení, odpočinku a bezpečnostní přestávky (7x), o nevyhovující technický stav tažného nebo přípojného vozidla, tedy soupravy (4x), o překročení povolené/dovolené rychlosti (4x), o porušení povinnosti užít bezpečnostní pásy a zádržné systémy (3x) a byly zjištěny i různé nedostatky v dokumentech řidiče, vozidla či dopravce (3x).

Rovněž autobusová přeprava nebyla zcela bez závad, poněvadž u 2 řidičů hromadné přepravy osob bylo zjištěno porušení zákona s ohledem na dobu řízení, odpočinku a bezpečnostní přestávky. Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice