27. 1. 2022

Silniční kontroly prokázaly silně podnapilé řidiče motorových vozidel na Novojičínsku

Třicet minut po sedmnácté hodině odpolední 25. ledna 2022 policejní autohlídka z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně vykonávala dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Dolní v obci Mořkov, přičemž stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Citroën Berlingo, a to 50letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že tento muž řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 3,5 promile alkoholu v dechu. Shora uvedený řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, přesto se na výzvu podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) v novojičínském nemocničním zařízení, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Ze stejného přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je důvodně podezřelý i 33letý muž z Novojičínska tím, že rovněž pod silným vlivem alkoholických nápojů řídil automobil. Tato skutečnost byla zjištěna při běžné silniční kontrole osobního motorového vozidla tovární značky Alfa Romeo ze strany frenštátských policistů na ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm, a to chvíli před jednadvacátou hodinou večerní 26. ledna 2022. Následné odborné měření dechovými zkouškami prokázalo u výše jmenovaného 33letého muže pozitivní výsledky s naměřenými hodnotami téměř 2,9 promile alkoholu v dechu. Tento řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Oba výše uvedené případy jsou nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Objasnění případu výtržnictví na vlakovém nádraží ve Studénce

V těchto dnech policisté ze studéneckého Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení směřující k řádnému prověření a k objasnění všech skutečností, které nasvědčují tomu, že 39letý muž z Přerovska spáchal okolo devatenácté hodiny podvečerní 21. ledna 2022 v prostoru vlakového nádraží Českých drah ve Studénce přečin výtržnictví. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž měl být pro své jednání a chování vyloučen personálem Regiojetu ze své přepravy, přičemž na peróně u koleje čísla 2 vulgárně urážel vlakvedoucí a ostatní přihlížející osoby, pokoušel se nastoupit i do rozjíždějícího se vlaku a hozením láhve zasáhl pracovnici železnice do obličeje. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u 39letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl pro přečin výtržnictví v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Přerově. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany studéneckých policistů a také ze strany novojičínských kriminalistů.

 

Objasnění krádeže mobilního telefonu v prostorách opavské herny

V těchto dnech policisté z opavského Územního odboru Policie České republiky objasnili případ krádeže, ke kterému došlo okolo sedmnácté hodiny odpolední 26. ledna letošního roku v prostoru jedné z heren na ulici Masařské v centru statutárního města Opavy. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak ve výše uvedené době 26letý muž z Ostravy využil chvilkovou nepozornost 24letého muže z Opavska a z barového pultu mu odcizil jeho volně odložený mobilní telefon v hodnotě 2 a půl tisíce korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u podezřelého 26letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Ostravě pro obdobnou majetkovou trestnou činnost k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvaceti měsíců. Daná záležitost je i nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu krádeže.

 

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu v Kozmicích

Chvíli před čtrnáctou hodinou odpolední 26. ledna 2022 vykonávala službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Hlučíně dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Hlavní v obci Kozmice, přičemž stavěla řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Renault Kango, a to 51letého muže z Hlučínska. Při této silniční kontrole zakročující policisté provedli u řidiče i odborná měření dechovými zkouškami, která vyzněla pozitivně a byly mu naměřeny hodnoty okolo 3,2 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený muž s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany hlučínských policistů a opavských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Objasnění několika krádeží zboží v opavských prodejnách a marketech

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkrácených přípravných řízeních sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže třem mužům ve věku 19, 22 a 25 let, neboť tito podle všech doposud zjištěných skutečností a okolností v průběhu dne 24. ledna 2022 v rámci své recidivy zcizovali zboží v různých prodejnách a v objektech na teritoriu statutárního města Opavy.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak například 22letý muž z Opavy patnáct minut po sedmnácté hodině odpolední výše uvedeného dne vzal z prodejních prostor v supermarketu Obchodního centra na ulici Těšínské v Opavě volně vystavená sluchátka v hodnotě 420 korun a vybalil je z obalu. Tato sluchátka si dal do svého batohu, do obalu vložil svá stará sluchátka a toto vše odložil zpět do regálu. Po průchodu přes pokladní zónu bez úhrady byl zastaven všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a následně byl předán službu konající policejní autohlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u tohoto muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvou měsíců, se zkušební dobou do srpna roku 2022.

Pár minut před dvacátou hodinou večerní 24. ledna tohoto roku v supermarketu na ulici Těšínské v Opavě 19letý muž z Bruntálska odcizil alkoholické nápoje v celkové hodnotě 300 korun. Dvě láhve alkoholu si tento mladý muž uschoval do vnitřních kapes své bundy, kterou měl oblečenou na sobě a bez zaplacení prošel pokladnami. Za nimi byl zadržen pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a poté byl předán přivolaným policistům. Lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno, že se u výše jmenovaného muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán Okresním soudem v Bruntále k trestu obecně prospěšných prací o výměře 300 hodin, které do současné chvíle nevykonal.

Obdobného přečinu krádeže se okolo dvacáté hodiny večerní téhož dne dopustil i 25letý muž z Opavska, neboť tento v hypermarketu na ulici Těšínské v Opavě odcizil zboží v hodnotě bezmála 2 a půl tisíce korun. Láhev rumu si uschoval do svého batohu a pánskou mikinu si oblékl na své oblečení pod bundu, přičemž takto bez úhrady prošel pokladní zónou. Zde byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a následně byl předán přivolané opavské policejní autohlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání deseti měsíců, se zkušební dobou do června roku 2023.

Výše uvedené případy jsou nadále v intenzivním prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

 

Umístění silně podnapilého muže na protialkoholní záchytné stanici k vystřízlivění

Pár minut po dvacáté hodině večerní 26. ledna 2022 službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Rýmařově prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a také dohled nad veřejným pořádkem v obci Břidličná, přičemž v prostoru ulic Fojtství a Hřbitovní uviděla podnapilého muže, který polehával po zemi, nebyl schopen souvislé chůze a svlékal si svůj svrchní oděv. Důkladným prošetřením bylo rovněž zjištěno, že tento muž úmyslně poškodil kopy dvě popelnice na komunální odpad a vůči svým zde procházejícím spoluobčanům se choval arogantně, vulgárně a dokonce i agresivně. Kontrolou této osoby a lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno, že se jedná o 24letého muže z Bruntálska, přičemž následná orientační dechová zkouška u něj prokázala pozitivní výsledek s naměřenou hodnotou přes 2,1 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zakročující policisté rozhodli o zajištění tohoto silně podnapilého muže a o jeho dodání na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku je nadále v prošetřování a vše je i nadále v gesci rýmařovských policistů pro důvodné podezření ze spáchání protiprávního jednání a chování přestupkového charakteru, a to přestupku proti majetku, přestupku proti občanskému soužití a přestupku proti veřejnému pořádku.

 

 

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 12. ledna 2022 v Krnově

 

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále prap. Boleslav Šidlík v této chvíli nadále intenzivně prošetřuje a prověřuje případ dopravní nehody, ke které došlo přibližně třicet minut po čtrnácté hodině odpolední 12. ledna 2022 na ulici Maxima Gorkého v Krnově a žádá tímto širokou veřejnost o jakékoli kladné informace k celé záležitosti.

Jak bylo doposud zjištěno, tak ve výše uvedené době 55letá místní žena jela na své elektro koloběžce okolo objektu restaurace s názvem Výčep u nemocnice, přičemž dosud přesně neustanovená osoba otevřela dveře řidiče zde zaparkovaného blíže nezjištěného motorového vozidla, a to v době, kdy shora uvedená žena bezprostředně projížděla kolem automobilu a došlo tak k jejímu sražení na zem. Po nárazu koloběžky do otevřených dveří a po pádu na asfaltový povrch vozovky utrpěla 55letá žena zranění lehčího charakteru s nutností následného lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Tato kolizní situace v dopravě byla nahlášena policistům dodatečně a pro řádné zadokumentování spisového materiálu je nutný nejen výslech neznámé osoby blíže neupřesněného automobilu ale také i případných svědků tohoto nehodového děje. Tyto pozitivní poznatky, informace a skutečnosti lze telefonicky sdělit na bruntálská policejní čísla 974 731 250 případně 974 731 580, za což policisté děkují.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice