28. 11. 2016

Nelegální zaměstnávání cizinců

Jednou z mnoha kompetencí celníků je i kontrola zaměstnávání cizinců, kterou provádí již dvanáctým rokem, od vstupu do EU. V měsíci listopadu se moravskoslezští celníci zapojili do jedné z mnoha součinnostních kontrolních akcí zaměřené na nelegální zaměstnávání cizinců, tentokrát na Bruntálsku. Na vytipovaném pracovišti v době kontroly vykonávalo činnost bez platného povolení k zaměstnání 18 občanů z Ukrajiny a Ruska. Všichni pobývali na území České republiky na základě propadlých polských víz, které je neopravňovaly k pracovní činnosti. Nelegálně pracující cizinci byli předáni orgánům policie k dalšímu řešení. Celní úřad se zaměstnavatelem zahájil projednání celého případu. Po zadokumentování bude dále předán Oblastnímu inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj v Ostravě. Tuto kontrolní akci zorganizovala Cizinecká policie, Oddělení kontroly pobytu, pátrání a eskort Frýdek-Místek, pracoviště Krnov, která přizvala pracovníky celního úřadu a Oblastního inspektorátu práce v Bruntále. Od počátku roku moravskoslezští celníci provedli celkem 37 kontrol, prověřili 113 cizinců, a to 66 občanů z třetích zemí (Ukrajina, Vietnam, Jižní Korea, Moldávie) a 47 občanů ze zemí EU (Slovensko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko). Ve 21 případech bylo zjištěno porušení zákona o zaměstnávání cizinců. V letošním roce byl zaznamenán nárůst nelegálně pracujících cizinců z Ukrajiny, a to bez platného pracovního povolení resp. bez platného víza. Trendem současné doby je, že tito cizinci pracují nejen ve stavebnictví, ale začínají se objevovat i v potravinářském průmyslu. Celníci všechny „nelegály“ předávají příslušníkům Policie ČR, ti je eskortují na pracoviště PČR a zahajují správní řízení o vyhoštění cizinců dle zákona o pobytu cizinců. V případě, že se jedná o cizince z EU, je zaměstnavatel povinen v souladu se zákonem o zaměstnanosti splnit tzv. informační povinnost vůči příslušnému Úřadu práce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice