28. 3. 2019

Akce „Přejezdy“

Včera v průběhu dne kontrolovali policisté z oddělení hlavní nádraží Ostrava a dopravní policisté dodržování pravidel silničního provozu především vzhledem k železničním přejezdům. Jak bylo avizováno, policisté akci realizovali na třech železničních přejezdech, konkrétně v Děhylově, Polance nad Odrou a Studénce.

Celkové výsledky kontrol:

Policisté udělili v příkazním řízení 22 pokut (v celkové výši 10 200 korun) a 3 přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu.

  • Z přestupků vyřešených na místě se jednalo především o držení hovorového zařízení řidičem při jízdě (10x) a překročení stanovené rychlosti jízdy vozidla v blízkosti či přejíždění železničního přejezdu (4x). Další přestupky byly z oblasti osvětlení či technického stavu vozidla.

Policisté zaznamenali také přestupky 2 chodců, kteří přecházeli železniční přejezd v době, kdy byla dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.

  • Správnímu orgánu oznámili policisté jednání 3 řidičů, kteří vjeli na železniční přejezd v době, kdy byla dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.

 

Nekolkovaný alkohol na severu Moravy 

O víkendu ve městě Český Těšín prováděla hlídka mobilního dohledu kontrolní činnost zaměřenou na nakládání s neznačeným lihem. Celníci si vytipovali vozidlo taxislužby polské imatrikulace, které přijíždělo z centra města směrem do Polska. Na mostě Svobody jej zastavili. Ve vozidle cestoval jeden muž a dvě ženy. Členové hlídky se prokázali služebními průkazy a oznámili řidiči, že jdou provést kontrolu lihovin dle zákona o povinném značení lihu. Vyzvali řidiče k předložení dokladu totožnosti a registrace od vozidla. Na dotaz celníků, co převáží, vypověděl následující skutečnost. Z dispečinku taxislužby dostal řidič informace, že na tržnici v Českém Těšíně má vyzvednout dvě ženy a ty poté odvézt do polského Těšína. Dle sdělení taxikáře ženy naskládaly do zavazadlového prostoru vozidla plátěné tašky a nastoupily. Do polského Těšína ženy ale nedojely, neboť na mostě Svoboda bylo vozidlo zastaveno. Řidič byl vyzván k otevření zavazadlového prostoru. Tam se skutečně nacházely plátěné tašky a v nich přelepené kartonové krabice. Jedna žena přiznala, že veze 40 litrů neznačeného alkoholu a druhá 105 litrů alkoholu, také bez platné kolkové známky. Alkohol měly údajně na oslavu svých narozenin a pro osobní potřebu.

      

Celkem chtěly převézt 120 litrů lihu SPIRYTUS REKTYFIKOWANY 95% v maloobchodním balení jeden litr, 10 litrů INLANDER RUM 80%, 10 litrů VODKY 40% a 5 litrů NAPOLÉON VIEUX FINE 40%. Kontrolované osoby nepředložily k předmětnému zboží žádné doklady. Ženy i jejich zboží byly převezeny na služebnu ostravských celníků v Chotěbuzi, kde s nimi byl sepsán protokol. Z alkoholu byly odebrány vzorky ve smyslu zjištění lihovitosti a přítomnosti škodlivých látek. Ostravští celníci tak zabránili daňovému úniku ve výši téměř 37 000 korun.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice