28. 6. 2021

Vloupání do skladu občerstvení na ulici Jungmannové v Novém Jičíně

V blíže neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 22. června a čtvrtou hodinou ranní 23. června tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Jungmannové v Novém Jičíně přečin krádeže tím, že se vloupal do skladu zdejší provozovny občerstvení, odkud odcizil krabici s dvanácti láhvemi alkoholu značky Vodka, krabici s dvanácti láhvemi alkoholu značky Borovička a také různé druhy a množství dalších láhví alkoholických nápojů značek Jägermeister, Tequila, Key Rum, Pushkin a Tullamore Dew, čímž poškozené místní soukromé společnosti vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 15 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného zboží, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Silniční kontrola prokázala řidiče osobního automobilu s vysloveným zákazem řízení

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Studénce zahájili úkony trestního řízení směřující k objasnění a k prověření skutečností důvodně nasvědčujících spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se měl dopustit 40letý muž z Novojičínska. Jak bylo doposud zjištěno a prokázáno, tak službu konající policejní autohlídka vykonávala chvíli před polední dobou 24. června tohoto roku dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v obci Bartošovice. Ve směru na obec Sedlnice přijíždělo osobní motorové vozidlo tovární značky VW Passat, které znenadání na chvíli zastavilo u okraje vozovky a posléze se opět rozjelo. Po celou tuto dobu byla osádka automobilu policisty sledována a byla pod vizuální kontrolou, přičemž bylo viděno, jak si řidič urychleně přesedá na sedadlo spolujezdce a jeho spolujezdkyně usedá za volant automobilu. Následnou lustrací v dostupných evidencích bylo prokázáno, že výše jmenovaný 40letý muž má v současné chvíli vysloven rozhodnutím Městského úřadu v Kopřivnici zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do října letošního roku. Celá záležitost je nyní intenzivně prověřována ze strany studéneckých policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění shora uvedeného protiprávního jednání.

 

Silniční kontrola prokázala podnapilého motocyklistu v obci Sedlnice

Službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Příboře pár minut před třiadvacátou hodinou večerní 19. června 2021 v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla a kontrolovala v obci Sedlnice řidiče malého motocyklu tovární značky Jawa Babetta, a to 52letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že tento motocyklista je pod vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,8 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený muž s naměřenými hodnotami souhlasil, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu řidičský průkaz zadržen policisty nebyl, poněvadž jej nepředložil, bylo mu však zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Již nyní je 52letý muž důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany příborských policistů a novojičínských kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice