28. 7. 2010

150 hledaných osob na Novojičínsku.

V současné době evidují novojičínští policisté téměř 150 osob, po kterých mají vyhlášeno pátrání.

Od začátku letošního roku vyhlásili policisté takřka 230 pátrání, jen za první polovinu roku vypátrali bezmála 200 stovky osob. K dnešnímu datu je v pátrání 148 osob. Počty hledaných se neustále mění.

Policisté pátrají po osobách z různých zákonných důvodů. Za účelem zjištění jejich pobytu, příkazu k zatčení, jestliže je osoba podezřelá, jedná-li se o svěřence na útěku, pohřešovaná osoba, jeli osoba obviněná, příkazu k dodání do výkonu trestu či zatýkacího rozkazu, ztotožnění mrtvoly či kosterního nálezu.

Po vypátrání osoby policisté vyhlašovacího útvaru odvolávají pátrání z informačních systémů.

Na internetových stránkách Policie ČR, www.policie v oddíle – databáze – pátrání, jsou uvedeny osoby a po kterých je pátrání vyhlášeno na území ČR.

Po osobách a věcech se pátrá také na území schengenského prostoru prostřednictvím Schengenského informačního systému (SIS). Do toho systému se ČR připojila 1.9.2007.

V SIS jsou i čeští občané, česká vozidla i české doklady vložené ostatními státy. Podmínkou jakéhokoliv pátrání v SIS je, že pátrání probíhá i na národní úrovni (tj. nelze pátrat v SIS, aniž by se pátralo i v ČR).

Druhy pátrání

V Schengenském informačním systému jsou v současnosti obsaženy následující druhy záznamů reprezentujících jednotlivé druhy pátrání po osobách a věcech. Jednotlivé druhy pátrání jsou zakotveny v příslušných ustanoveních Schengenské prováděcí úmluvy (SPÚ):

• čl. 95 SPÚ – pátrání po osobách hledaných, za účelem zatčení a předání nebo vydání

• čl. 97 SPÚ – pátrání po pohřešovaných osobách; osobách, které je třeba umístit na bezpečné místo (zahrnuje osoby nezletilé a/nebo nezpůsobilé)

• čl. 98 SPÚ – pátrání za účelem zjištění místa pobytu pro justiční orgány pro potřeby trestního řízen pro účely doručování – svědci, předvolané osoby, osoby, kterým je třeba doručit trestní rozsudek atp.

• čl. 100 SPÚ – pátrání po věcech – motorová vozidla, tabulky registračních nebo poznávácích značek, zbraně, vyplněné doklady, nevyplněné (bianco) doklady, registrované bankovky

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice