29. 12. 2023

 

 Pro bezpečné oslavy konce ruku…

 Pokud se rozhodnete, vzhledem k nedávné události v Praze, přivítat nový rok také se zábavní pyrotechnikou, mějte stále na paměti bezpečnost. Varujeme před „domácí“ výrobou zábavní pyrotechniky, ani podle „zaručených“ návodů od kamarádů nebo návodu na internetu a sociálních sítích. Vzdejte se také jakýchkoliv úprav již zakoupené pyrotechniky – namísto zvýšení efektu se výrobek může stát předmětem, který při použití (nebo již při samotné manipulaci s ním) ohrozí zdraví vaše i dalších osob. Nákup pyrotechniky doporučujeme v kamenných obchodech a u autorizovaných prodejců. Prodej a skladování ve venkovním prostředí tomuto zboží nevyhovuje. Hrozí poškození a znehodnocení zejména vlhkem, mrazem a obdobně. Všímejte si také označení – výrobce musí na schválený pyrotechnický výrobek umístit označení „CE“ a současně, každý výrobek musí být opatřen návodem v češtině. Dbejte i data použitelnosti, rovněž tak, ať není poškozený obal (nebo samotný výrobek nacházející se uvnitř). Doplním, že každá z kategorií pyrotechnických výrobků patří do rukou osob příslušného věku a je zapotřebí s ní adekvátně zacházet. Před použitím pyrotechniky si důkladně pročtěte návod a dodržujte ho. S pyrotechnikou manipulujte na vhodném místě, vyhněte se stísněným a uzavřeným prostorům či balkonům domů. Vyhledejte volné prostranství, samozřejmě v dostatečné vzdálenosti od dalších osob nebo objektů. A co děti? Jim pyrotechnika rozhodně nepatří do rukou. Věnujte ale také pozornost místu jejího uskladnění. Pokud jsou již u používání pyrotechniky děti přítomny, zajistěte jejich bezpečnost. A raději vícekrát zopakujte, aby nikdy nesbíraly nalezené petardy či jakoukoliv jinou pyrotechniku.

Na přelomu z roku letošního na příští budou pro vás ve službě moravskoslezští policisté, kteří budou spolupracovat s dalšími složkami integrovaného záchranného systému a městskou (obecní) policií. Snad nebudete naše „služby“ potřebovat a konec roku bude bezpečný…

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice