29. 12. 2023

Dopravní nehoda cyklisty s osobním automobilem ve Studénce

Patnáct minut po osmnácté hodině podvečerní 26. prosince 2023 jel 57letý muž z Novojičínska ve Studénce na svém jízdním kole, přičemž vjel do křižovatky ulic Sjednocení a Pánská a při tomto nedal přednost v jízdě po hlavní silnici zde přijíždějícímu osobnímu motorovému vozidlu tovární značky VW Touareg, které řídil 50letý muž ze Vsetínska. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu přední části jízdního kola s levou přední části automobilu a k pádu cyklisty na zem. Výše uvedený 57letý muž utrpěl zranění s nutností jeho transportu helikoptérou k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě, ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stovkách korun a orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče vozu negativně. U cyklisty dechová zkouška provedena nebyla s ohledem na jeho zranění a byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných, návykových, psychotropních látek a jedů. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

 

Krádež vánočního cukroví z balkónu přízemního bytu v Novém Jičíně, v části Loučka

V blíže neustanovené době mezi devatenáctou hodinou podvečerní 26. prosince a desátou hodinou dopolední 27. prosince letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Za Korunou v Novém Jičíně, v části Loučka přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody tím, že neoprávněně přes zábradlí vylezl na balkón jednoho z přízemních bytů, který prohledal a odcizil zde volně odložené krabice s různým množstvím a s různými druhy vánočního cukroví o hmotnosti přibližně 5 kilogramů. Poškozeným místním majitelům tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 2 tisíce korun a toto protiprávní jednání a chování majetkového charakteru nyní prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Novém Jičíně. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených sladkostí lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 21. prosince 2023 v Opavě

Vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Peter Bučko v těchto dnech nadále intenzivně prošetřuje kolizní situaci v dopravě, která se stala okolo čtrnácté hodiny odpolední 21. prosince 2023 na ulici Zámecký okruh v Opavě. V této souvislosti žádá širokou veřejnost o podnětné informace, které by objasnily průběh nehodového děje a tyto poznatky jsou velmi důležité pro řádné zadokumentování spisového materiálu. Jakékoli podněty a případně i informace o existenci videozáznamů z palubních kamer zde projíždějících motorových vozidel lze telefonicky sdělit na policejní číslo 974 737 259 případně kdykoli na mobilní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950.

Okolo čtrnácté hodiny odpolední 21. prosince 2023 řídil 59letý muž z Opavy autobus tovární značky SOR CNG (meziměstská linka číslo 252 Opava – Štěpánkovice, část Svoboda) po ulici Zámecký okruh v Opavě, přičemž jel ve svém pravém jízdním pruhu ke křižovatce ulic Zámecký okruh – Praskova – Nákladní a Ratibořská v Opavě, kdy náhle před ním prudce zastavilo doposud přesně nezjištěné osobní motorové vozidlo a aby zabránil střetu, tak rovněž musel prudce zabrzdit. Vlivem toho došlo k pádu 54leté cestující z Kravař, sedící na sedadle uprostřed prostředku hromadné přepravy osob, na zem, která tak utrpěla zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici. Ke střetu mezi vozy nedošlo, rovněž nebylo způsobeno zranění žádné jiné osobě a nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Dosud přesně neustanovený řidič blíže nezjištěného automobilu (pravděpodobně tovární značky Audi, tmavší barvy) následně odejel neznámo kam a většina cestujících z autobusu před příjezdem policistů odešla rovněž neznámo kam a tyto osoby tak nepodaly přivolaným policistům potřebná svědectví. Za podnětné informace a kladné svědectví k průběhu nehodového děje policisté děkují.

 

Silniční kontroly prokázaly podnapilé řidiče osobních automobilů v Opavě

Pár minut po půlnoci 28. prosince 2023 policisté z Oddělení hlídkové služby opavského Územního odboru vykovávali dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Nákladní v Opavě, přičemž stavěli a kontrolovali 49letého muže z Ostravy jako řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia. Odborné měření dechovými zkouškami u něj prokázalo předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1 promile alkoholu v dechu. Na výzvu zakročujících policistů se shora uvedený muž odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči), na místě mu byl zadržen jeho řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Chvíli po druhé hodině ranní 28. prosince 2023 službu konající policejní autohlídka z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky v Opavě prováděla dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na ulici Fügnerové v Opavě-Kateřinkách, přičemž stavěla řidiče osobního motorového vozidla tovární značky BMW, a to místního 23letého muže. Při této silniční kontrole bylo odborným měřením dechovými zkouškami zjištěno a prokázáno, že automobil řídil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 1,5 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 23letý muž s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen jeho řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Hodinu a půl po půlnoci 29. prosince 2023 policejní autohlídka z opavského Obvodního oddělení stavěla a kontrolovala na ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, a to 25letého muže z Opavska. Odborným měřením dechovými zkouškami mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,2 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený řidič předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, na místě mu policisté zadrželi jeho řidičský průkaz a zakázali mu řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Výše uvedené záležitosti jsou nadále prověřovány ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodná podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Úmyslné poškození zaparkovaného automobilu na ulici Ostrožné v Opavě

Mezi třiadvacátou hodinou večerní 27. prosince a osmou hodinou ranní 28. prosince letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Ostrožné v Opavě přečin poškození cizí věci tím, že na přilehlém parkovišti u jednoho z bytových domů poškodil zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Kia. Úmyslnými rýhami do levých i pravých předních a zadních dveří a vytvořením kosočtverce do laku přední kapoty automobilu vznikla poškozenému 66letému muži z Opavska celková hmotná škoda na majetku ve výši 17 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

 

Objasnění majetkové trestné činnosti – vloupání do několika opavských provozoven

V uplynulých dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 15letého chlapce z Hlučína jako obviněného ze spáchání pokračujícího provinění z přečinu krádeže, z přečinu poškození cizí věci a z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Dále zahájil trestní stíhání 21letého a 22letého muže z Opavy a rovněž i 25letého muže z Opavska pro obdobnou trestnou činnost převážně majetkového charakteru.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak všichni čtyři obvinění muži společně či různým způsobem jednotlivě nebo ve skupině se vloupávali do objektů na teritoriu statutárního města Opavy a svým protiprávním jednáním a chováním způsobili poškozeným fyzickým i právnickým osobám a organizacím celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 53 tisíc korun.

Tak například v nočních hodinách 15. listopadu 2023 se po rozbití skleněné výplně okna vloupali do provozovny jednoho z barů na ulici Otické v Opavě a odcizili různé druhy a množství láhví alkoholu, které následně společně vypili.

V brzkých ranních hodinách 20. listopadu letošního roku po vypáčení dveří vnikli do restauračního zařízení na ulici U Cukrovaru v Opavě-Kateřinkách, které prohledali a odcizili láhve alkoholu různých značek a dále elektronickou cigaretu s náhradními náplněmi.

V noční době z 20. na 21. listopadu tohoto roku se po vypáčení dveří vloupali do prodejního vánočního stánku před vchodem do Nákupního centra na ulici Na Valech v Opavě, ze kterého odcizili alkoholické nápoje a finanční prostředky na hotovosti.

V podvečerních hodinách 23. listopadu letošního roku se po rozbití skleněné výplně výlohy a po rozbití skleněné výplně dveří prodejny pokusili vniknout do květinářství na ulici Partyzánské v Opavě-Kateřinkách, odkud chtěli odcizit vánočně nazdobený stromeček, což se jim nepovedlo, poněvadž byli vyrušeni majitelem domu a z místa činu utekli.

V brzkých ranních hodinách 24. listopadu tohoto roku se opět pokusili vloupat do dřevěného prodejního stánku před vchodem do Obchodního domu na ulici Na Valech v Opavě, což se jim nepovedlo, poněvadž byli vyrušeni ostrahou nákupního centra.

V noční době z 25. listopadu na 26. listopadu 2023 se po rozbití skleněné výplně výdejního okénka baru vloupali do vnitřních prostor restauračního zařízení na ulici Ratibořské v Opavě-Kateřinkách, odkud odcizili různé druhy a množství láhví alkoholických nápojů a finanční prostředky na hotovosti.

V ranních hodinách 30. listopadu 2023 se po předchozím rozbití skleněné výplně vstupních dveří vloupali do prodejny potravin na ulici Horní náměstí v Opavě, kterou prohledali, nic zde však neodcizili, protože byli vyrušeni příjezdem službu konající hlídky strážníků opavské Městské policie a z místa činu utekli urychleně neznámo kam.

V noční době ze 4. prosince na 5. prosince letošního roku se po rozbití skleněné výplně výlohy vloupali do provozovny Vinotéky na ulici Krnovské v Opavě, odkud odcizili finanční prostředky na hotovosti a různé druhy a množství alkoholických nápojů, které poté opět společně zkonzumovali.

Chvíli po půlnoci 6. prosince tohoto roku se po rozbití skleněné výplně okna opět vloupali do provozovny barové restaurace na ulici Ratibořské v Opavě-Kateřinkách, odkud odcizili různé druhy a množství alkoholických nápojů a finanční prostředky na hotovosti, přičemž alkohol společně vypili a za odcizené finanční prostředky si zakoupili jídlo a cigarety.

V brzkých ranních hodinách 10. prosince letošního roku se vloupali do osobního motorového vozidla tovární značky Mercedes Benz Vito na parkovišti supermarketu na ulici Rybářské v Opavě, ze kterého odcizili powerbanku, finanční prostředky na hotovosti, různé osobní doklady a platební karty poškozených osob, kdy za použití těchto karet se pokusili zaplatit zakoupené zboží v různých

opavských prodejnách.

Pár minut po třetí hodině ranní 17. prosince 2023 opět rozbili skleněnou výplň okna do restaurace na ulici Ratibořské v Opavě-Kateřinkách, kde poškodili výherní automat a odcizili různé druhy cukrovinek (žvýkačky, brambůrky, křupky a tyčinky), zapalovače a finanční prostředky v drobných mincích.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně zjištěno a prokázáno, že se u výše uvedeného 21letého obviněného muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě pro obdobnou trestnou činnost k trestu obecně prospěšných prací o výměře 150 hodin, které doposud neodpracoval.

Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice