29. 5. 2015

Platil odcizenou platební kartou

S odcizenou platební kartou pozval svého známého na pivo 30letý muž z Oder. Když došlo na placení u pokladny, prodavačka zpozorněla a sdělila mu, že je karta zablokovaná. Jeho reakcí byl útěk. Druhý z nakupujících – pozvaný, zůstal v prodejně do příjezdu policistů. S ohledem na svou trestní současnost policistům nikterak nezapíral a jméno podezřelého policistům sdělil.  Na kolika místech a kolik plateb stačil nepoctivý nálezce platební kartu zneužít je předmětem dalšího policejního šetření.  Nicméně tímto jednáním se podezřelý dopustil přečinu neoprávněného opatření platebního prostředku. 

 

Ubytovaný host odcizil peněženku

S podezřením z přečinu krádeže prověřují fulnečtí policisté 49letého muže, který měl odcizit peněženku s doklady a penězi zaměstnankyni ubytovny. V průběhu několika málo minut vnikl do neuzamčené kanceláře ubytovny jeden z ubytovaných. Využil toho, že kancelář nechala zaměstnankyně bez uzamčení. Vnikl dovnitř a odcizil poškozené peněženku, s doklady, penězi, platební kartou a šperky v celkové výši 12 tisíc korun. Odcizené peníze v hotovosti stačil do doby odhalení utratit, zbylé věci poškozené po přiznání se ke krádeži na policii vrátil. Podezřelý nepočítal s tím, že bude odhalen a následně dopaden. Pomocí usvědčujících záznamů bezpečnostních kamer se však za pár hodin policistům doznal.  Svým jednáním se dopustil přečinu krádež a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu hrozí až 2 roky trestu odnětí svobody.

 

Recidivistu odhalily kamery

Policisté ze Studénky zjistili pachatele krádeže mobilního telefonu v prodejně. Poškozený majitel uvedl, že mu telefon zloděj odcizil v nestřeženém okamžiku během obsluhy zákazníků. Zloděj byl neznámý do chvíle, než jej policisté poznali ze zajištěných kamerových záznamů. Jedná se o nenapravitelného 42 muže, dopouštějící se různé trestné činnosti v okrese Nový Jičín, za kterou již byl v minulosti také odsouzen.  Při prověřování této krádeže policisté zjistili další skutečnosti v prověřovaných bazarech a okolí místa jeho pobytu. Tyto skutečnosti jsou předmětem dalšího šetření. Je jen otázkou času, kdy jej policisté zadrží a sdělí podezření, ze spáchání trestných činů.

 

Zanedbávají povinnou výživu

Při rozchodu partnerů určí soud finanční částku, vyživovací povinnosti vůči dětem. Povinní musí k danému dni zasílat peníze příjemci – oprávněnému. Novojičínští policisté řeší každoročně desítky případů, kdy se tak neděje. Takřka každý týden přijímají policisté jednotlivých obvodních oddělení oznámení od žen i mužů, s tím, že jim bývalý partner nezasílá peníze- výživné tak jak jim to určil soud. Dlužné částky dosahují v řádech tisíce až desítky tisíc korun. Policisté po oznámení vyslechnou poškozené oznamovatele. Ti jim doloží rozsudky soudu s nabytím právní věci a další doklady prokazující neplacení výživného. Následně vyzvou povinného – podezřelého k podání vysvětlení proč tak nečiní.  Policisté tyto skutku prověřují s podezřením ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy v případech, že tak povinný nekoná po dobu delší 4 měsíců. Trestní zákoník říká, že jedinec může být za toto jednání potrestán až na dva roky trestu odnětí svobody, ale také až na pět let, pokud svou povinnost zanedbává a oprávněného vystaví stavu nouze, či byl za takový čin v posledních třech létech již odsouzen či potrestán. Poslední oznámení podali na své bývalé protějšky dva muži a dvě ženy v Novém Jičíně. Dvě ženy ve věku 42 a 32let mají v pravidelných termínech zasílat 1000 a 400 korun na své děti oprávněnému. Nečiní tak a jejich dluh dosáhl téměř 17 a v druhém případě 16 tisíc korun. Jiní dva prověřovaní jsou muži ve věku 41 a 54let. První dluží na syna téměř 10 tisíc a druhý na svou dceru 11tisíc. Většinou povinní po zahájeném prověřování dlužné částky uhradí, v případě, že tak neučiní, věci se zaobírá soud. Pokud je oprávněný ve stavu hmotné nouze vyplácí tuto částku oprávněnému stát.

 

Znají svá práva, ale i povinnosti

Nejen znalost svých práv, ale také povinností a případné tresty za své jednání vštěpovali novojičínští policisté do mysli dětí ve věku blízkém 15 let v průběhu školního roku 2014/2015. Adresně cíleným projektem s názvem „Právní odpovědnost dětí“ prošlo téměř 600 žáků z okresu Nového Jičína. Ve společném projektu s oddělením sociálně právní ochrany dětí v Novém Jičíně získávali žáci informace z oblasti svých práv a povinností. Seznámili se s protiprávním jednáním v přestupkové i trestní rovině. Dozvěděly se, co je čeká, když poruší zákony, jaké tresty nastanou, co mohou čekat od policistů, OSPODu i soudu a jak si mohou zkomplikovat život sobě i svým rodičům. Samotné školy se měly možnost do projektu přihlásit na základě adresné nabídky ze strany policie – skupiny tisku a prevence.  Semináři prošli žáci Mendelovy Střední školy, ZŠ Jubilení, Komenského, Gymnázia a SOŠ a dalších škol. Zájem projevily také školy z Šenova u Nového Jičína, Jistebníku, Frenštátu pod Radhoštěm, Kunína i Starého Jičína. Na řadu dalších se ani nedostalo. Zpětné reakce při jednotlivých seminářích byly vesměs pozitivní. Dotazy ze strany dětí byly různé a věku odpovídající od spáchání krádeží, šikany ve školách i mimo ně, ale také k užívání alkoholu, drog či sexu.  Impulzem pro další semináře v dalším školním roce jsou i písemné reakce a zhodnocení přínosu získaných informací pro žáky samotné.  „… v první části přednášky jsme se dozvěděli od kolika let jsme za sebe zodpovědní, jak se můžeme dopustit přestupku či trestného činu a s názornou ukázkou jak se rozlišují se svou závažností…jakým způsobem můžeme být potrestáni, jakou cestou se můžeme dostat do výchovného ústavu nebo co se stane, když budeme mít problémy s alkoholem či návykovými látkami…“,  „ … probírali jsme zejména teoretickou část, abychom v průběhu vše správně pochopili a bylo nám to jasné…“,“ …nejen, že jsme přednáškou zameškali naše tak oblíbené ranní hodiny, ale bylo to pro nás i naučné a zajímavé …“, „… dali nám prostor k našim dotazům, na které nám odpovídali… rozšířili naše znalosti v této oblasti…“, …“ jejich prezentace a výklad byl proveden velmi srozumitelně, určitě bychom mohli takové besedy pořádat častěji, atmosféra byla velmi příjemná a celá třída si odnesla nové a nebo oprášila již známé informace.“ Na samotném projektu spolupracovali policisté pprap. Mgr. Tomáš Zbranek, pprap. Bc. Petr Směták, obvodního oddělení Nový Jičín, por. Mgr. Petr Gřes skupiny tisku a prevence a paní Miloslava Scholze Dis., z oddělení sociálně právní ochrany dětí Nový Jičín.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice