5. 1 . 2011

Chytili je dříve, než způsobili dopravní nehodu

Prováděnými bezpečnostními kontrolami se nám podařilo zjišťovat opilé řidiče dřív, než způsobili dopravní nehodu. I proto se snížily počty dopravních nehod na silnicích Novojičínska. V porovnání předešlého roku s rokem 2009 evidujeme téměř dvojnásobný nárůst zjištěných kontrolovaných podnapilých řidičů, a u dopravních nehod, při kterých byl zjištěn alkohol 22 procentní pokles.

V průběhu posledních měsíců loňského roku jsme uskutečnili hned tři cílené bezpečnostní akce, s úplnou uzávěrou vytipovaných silnic, s cílem chránit životy a zdraví lidí v silničním provozu.

Bylo až překvapující kolik odvážných opilých řidičů je schopno v časných ranních hodinách na silnici vyjet. Během dvouhodinových cílených uzávěr, nejdříve v Novém Jičíně části Žilina zjistili policisté 7 podnapilých řidičů v Odrách 17 a následně ve Fulneku 10.

Všichni řidiči ve shodě uvedli, že pili předešlého dne. V několika případech nadýchali i přes jednu promili.

Začátek dne a cesta do práce pro mnohé touto kontrolou skončil v podstatě šťastně. Odebrání řidičského průkaz, oznámení k projednání, zákaz řízení a finanční trest je v porovnání s poškozením zdraví či ztrátou lidského života a následnými sociálními a ekonomickými důsledky, pomíjivý.

Stejně jako v loňském roce, tak i letos chystají novojičínští policisté bezpečnostní opatření stejného typu.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice