5. 10. 2021

Policisté se zaměřili na dodržování zákazu požívání alkoholu

V pondělí 4. října 2021 proběhla v našem kraji dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Policisté ovšem také důkladně kontrolovali i ostatní ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, např. rychlost, používání bezpečnostních pásů, telefonování, ale také např. zaplacení dálničního poplatku. V průběhu akce policisté zkontrolovali 1706 vozidel a zjistili 272 dopravních přestupků. Z toho bylo vyřízeno v příkazním řízení 259 přestupků a 13 řidičů jsme oznámili správnímu orgánu k projednání. Požití alkoholu bylo zjištěno u 11 řidičů (8 přestupků a 3 trestné činy) a 3 řidiči byli pod vlivem návykových látek. Nejvíce přestupků jsme zjistili v souvislosti s držením hovorového zařízení a to 67 případů. Druhým nejčastějším přestupkovým jednáním byl nevyhovující technický stav vozidla (24 případů). Zjistili jsme také porušení týkající se překročení povolené rychlosti (18 případů), nepoužití bezpečnostních pásů (17 případů) a vozidla bez dálniční známky (11 případů).

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice