1. 10. 2021

Odcizení peněženky z barového pultu v nočním podniku na ulici Dolní brána v Novém Jičíně

Chvíli po jednadvacáté hodině večerní 29. září 2021 doposud neznámý pachatel využil v prostoru restauračního zařízení na ulici Dolní brána v Novém Jičíně chvilkové nepozornosti 28letého muže z Bruntálska a z barového pultu, u kterého poškozený seděl, mu odcizil volně odloženou peněženku s finančními prostředky na hotovosti ve výši bezmála 2 a půl tisíce korun. Po této trestné činnosti majetkového charakteru neznámý muž urychleně z místa činu utekl neznámo kam. Tímto případem přečinu krádeže se nyní intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

Odcizené vozidlo, alkohol

Policisté a kriminalisté z územních odborů Policie České republiky v Opavě a v Bruntále se nadále intenzivně zabývají trestnou činností 30letého muže z Opavy. Podle všech doposud zjištěných skutečností chvíli před čtrnáctou hodinou odpolední 8. září 2021 využil v prostoru vlakového nádraží v obci Milotice nad Opavou, okres Bruntál chvilkovou nepozornost 42letého místního muže a odcizil mu klíče k osobnímu motorovému vozidlu tovární značky Hyundai i20 v hodnotě 150 tisíc korun. Tímto automobilem společně s 25letou ženou odejel do Krnova a vůz zde zanechal na ulici Úvoz. Z osobního auta pak spolu odcizili finanční prostředky na hotovosti, různé osobní doklady, platební karty, batoh a sluneční brýle, vše v hodnotě bezmála 5 tisíc korun. Nejen u 30letého muže se v daném případě jednalo o recidivu, rovněž 25letá žena z Prahy byla v minulosti potrestána rozsudkem Okresního soudu v Plzni pro přečin krádeže k trestu obecně prospěšných prací v počtu 150 hodin, které doposud nevykonala.

Chvíli po šestnácté hodině odpolední 24. září letošního roku výše jmenovaný muž odcizil v prodejních prostorách jednoho ze supermarketů na ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách volně vystavené zboží (aku šroubovák a štípací kleště), které si uschoval pod své oblečení a bez úhrady bezmála 2 tisíc korun prošel pokladní zónou. Za ní byl zadržen všímavými pracovníky bezpečnostní ochranné služby prodejny, přičemž při vzájemném kontaktu došlo k poškození dalšího zboží (elektrický krb) v hodnotě téměř 4 tisíce korun. Poté byl předán přivolané službu konající opavské policejní hlídce a vzhledem k tomu, že byl v silně podnapilém stavu (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přes 1,6 promile alkoholu v dechu), zakročující policisté rozhodli o jeho umístění na protialkoholní záchytné stanici v Opavě k vystřízlivění. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u tohoto 30letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Opavě a Krajského soudu v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let, ze kterého byl podmínečně propuštěn v květnu letošního roku se zkušební dobou až do poloviny roku 2024.

Shora uvedený muž byl policejním komisařem obviněn z přečinů krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a neoprávněného užívání cizí věci a na základě podaného návrhu k vzetí do vazby, který byl akceptován Okresním státním zastupitelstvím v Bruntále i soudcem bruntálského Okresního soudu, byl 30letý muž eskortován do Vazební věznice v Ostravě, kde se v současné chvíli nadále nachází.

Deset minut po jedné hodině ranní 29. září 2021 službu konající hlučínská policejní autohlídka vykonávala dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Ostravské v Hlučíně, přičemž stavěla zde projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky BMW. Na světelné a zvukové výstražné znamení majáku a nápisu STOP služebního policejního vozu řidič výše uvedeného automobilu nereagoval, nezastavil, prudce zrychlil a začal ujíždět po ulicích Ostravská, Celní až do obce Děhylov na ulici Porubskou, kde v prostoru křižovatky s ulicí Starý kopec narazil do dopravního značení. V těchto místech byl řidič BMW zadržen zakročujícími policisty a následně v něm byl zjištěn 17letý mladík z Ostravy. Vzhledem k jeho věku bylo ihned zřejmé, že není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním. Lustracemi v dostupných evidencích bylo také prokázáno, že na automobilu BMW jsou umístěny registrační značky z jiného osobního motorového vozidla, a to ze Škody Fábia, přičemž původní registrační značky vozu BMW jsou umístěny v depozitu Odboru dopravy příslušného Městského úřadu. Orientační dechová zkouška vyzněla u shora uvedeného 17letého mladíka negativně, pozitivní však byl následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin. Celková doba policejního pronásledování ujíždějícího automobilu trvala okolo tří minut po délce trasy čtyř kilometrů, ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a ani při kolizní situaci v dopravě nebyla mladistvá osoba zraněna. Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši několika stovek korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Opavě, například jak osoba mladší osmnácti let bez řidičského průkazu získala klíče k osobnímu automobilu, kdo jí umožnil vůz řídit, kdo a jak mladistvému podal či prodal návykové látky a další okolnosti výše uvedeného protiprávního jednání a chování.

 

Vloupání do kabiny kolového bagru v Kravařích

V blíže nezjištěné době mezi šestnáctou hodinou odpolední 29. září a šestou hodinou ranní 30. září letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal poblíž zdejšího areálu autoservisu a stavební společnosti na ulici Štěpánkovické v Kravařích přečin krádeže tím, že se vloupal do kabiny zde odstaveného pracovního stroje – kolového bagru tovární značky JCB, ze které odcizil řídící jednotku k ovládání patek a radlice, čímž poškozené místní soukromé společnosti vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 10 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kravařích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené věci, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kravařské policejní číslo 974 737 721.

 

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče osobního automobilu v Opavě-Jaktaři

Třicet minut po sedmé hodině ranní posledního zářijového dne letošního roku vykonávala policejní autohlídka z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Palhanecké v Opavě, v městské části Jaktař, kdy stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Renault Megané, a to 42letého místního muže. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že tento muž řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 1,6 promile alkoholu v dechu. Výše jmenovaný řidič se k předchozímu požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, s naměřenými hodnotami souhlasil a nepožádal o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně prokázáno, že tento 42letý muž má v této chvíli vysloven status „neřidiče“, poněvadž má platnou blokaci příslušného řidičského oprávnění. Zakročující policisté mu na místě zakázali řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

Případ sprejerství a úmyslného poškození zdi krnovského zámku

V těchto dnech policisté z krnovského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu poškození cizí věci, a to posprejováním zděného plotu okolo zdejšího zámku na ulici Mlynářské v Krnově. Jak bylo prvotními procesními úkony zjištěno, tak mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou odpolední 29. září letošního roku tehdy neznámá osoba vytvořila různé nápisy a obrazce černé a červené barvy na zdi, chodníku z kostkových dlaždic a na kamenech daného objektu. Na základě doposud zjištěných skutečností byla krnovskými policisty ustanovena podezřelá osoba, kterou je 13letý místní chlapec. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a prověřování ze strany krnovských policistů a bruntálských kriminalistů za účasti pracovníků Odboru sociálních věcí (OSPOD) Městského úřadu v Krnově.

 

 

Odcizení dřevní hmoty z lesního porostu na katastru obce Karlovice

 

V přesně nezjištěné době mezi devátou hodinou dopolední posledního zářijového dne a devátou hodinou dopolední prvního říjnového dne letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v katastru obce Karlovice přečin krádeže tím, že ze dvou lesních skládek podél lesní cesty u chaty zvané Čertovka odcizil celkem 40 metrů krychlových volně uskladněného dřeva (kulatiny smrku o délkách přibližně 5 metrů), čímž poškozené soukromé společnosti ze Zlínského kraje vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši až 100 tisíc korun. Tento případ nyní intenzivně prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené dřevní hmoty, jakož i k průběhu děje výše popsané trestné činnosti majetkového charakteru, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vrbenské policejní číslo 974 731 761 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice