5. 3. 2013

 

Pod drogami zaútočil na svého otce

V pondělí 4.3.2012 ve Frenštátě pod Radhoštěm pod pohrůžkou fyzického násilí požadoval 32letý syn peníze po svém otci. S důraznou pohrůžkou násilí jej donutil předat několik desítek tisíc korun pro svou potřebu. Když je získal, utekl. Situace byla vypjatá a celým případem jsme se začali zaobírat. Krátce před desátou hodinou večerní jsme nezbedného syna zadrželi. Vzhledem k okolnostem zatýkání jsme byli nuceni použít hrozby střelnou zbraní a také donucovacích prostředků. Při zatýkání nebyl nikdo zraněn. Útočníka jsme po zadržení a lékařském vyšetření umístili do policejní cely.  Jedná se o muže, který stejně jako mnoho jiných uživatelů drog, přistoupili časem k násilí. Mimo toto jednání jej prověřujeme také ze spáchání majetkové trestné činnosti.

 

Šikana – násilí mezi mladistvými

Zřejmě peklo zažíval 16letý chlapec z Nového Jičína od svého stejně starého vrstevníka.  Nejméně po dobu jednoho měsíce letošního roku byl opakovaně vydírán, šikanován. Fyzický i psychický nátlak přerostl únosnou mez a poškozený musel být hospitalizován v psychiatrické léčebně. Doposud jsme zjistili, že agresor nutil svou oběť pod pohrůžkou fyzického násilí, aby pro něj kradl. A nejen to, nutil jej vykonávat činnosti snižující lidskou důstojnost. Celou věc vyšetřujeme s podezřením ze spáchání provinění vydírání. S ohledem na věk obou osob nelze k věci podat bližší informace. 

 

Dva případy nebezpečného vyhrožování s jedním pachatelem

S podezřením ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování prověřujeme jednání 39letého muže. Ten opakovaně ve dnech 24 a 27. 2. 2013 vyhrožoval čtyřem poškozeným. Prvnímu 29letému poškozenému opakovaně volal. Vyhrožoval mu zabitím a uříznutím hlavy. Poškozený z důvodu obavy o svůj život vše oznámil policistům. Druhého jednání se dopustil v noční době dne 27. 2. 2013. V jednom z novojičínských barů vyhrožoval třem mladíkům.  Vyhrožoval jim fyzickou likvidací. Svého jednání nezanechal ani po příjezdu policistů. Také před nimi pokračoval v důrazných vyhrůžkách ublížení na zdraví.  Nakonec skončil v policejní cele. 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice