5. 8. 2020

V novojičínském baru silně podnapilý muž vyhrožoval jinému muži fyzickým napadením

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení k prověření a k objasnění skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl pár minut před půlnocí posledního červencového dne letošního roku spáchán v jednom z barů na ulici Jičínské v Novém Jičíně, v části Loučka přečin nebezpečného vyhrožování.

V té době silně podnapilý 44letý místní muž (orientační dechovou zkouškou mu byla naměřena pozitivní hodnota bezmála 2 promile alkoholu v dechu) nejprve slovně vulgárními výrazy napadl 38letého muže z Nového Jičína a následně mu začal vyhrožovat fyzickou likvidací a smrtí, což umocňoval držením kapesního zavíracího nože ve své ruce. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná škoda na majetku. Zakročující policisté na místě činu následně rozhodli o umístění shora uvedeného silně podnapilého podezřelého muže na protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku k vystřízlivění. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Silniční kontroly prokázaly podnapilé řidiče osobních automobilů na Novojičínsku

Policejní hlídky z různých obvodních oddělení v rámci Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v rámci výkonu služby a dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu při silničních kontrolách prokázaly u některých řidičů podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a v jednom případě i podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Obou výše uvedených přečinů se měl dopustit 33letý muž z Novojičínska, který v silně podnapilém stavu řídil pár minut po jednadvacáté hodině večerní 2. srpna 2020 po ulici Stodolní v Bílovci osobní motorové vozidlo tovární značky Opel Corsa. Odborným měřením dechovými zkouškami bílovečtí policisté u něj zjistili pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 2,5 promile alkoholu v dechu. Tento řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznal a nepožádal o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně zjištěno, že výše uvedený muž má v současné chvíli rozsudkem Okresního soudu v Nové Jičíně vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel do konce srpna letošního roku.

Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je rovněž důvodně podezřelá 56letá žena z Ostravy, která v podnapilém stavu (odborným měřením dechovými zkouškami u ní byly prokázány pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,6 promile alkoholu v dechu) řídila v obci Trnávka osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, a to chvíli před jednou hodinou ranní 3. srpna tohoto roku. Tato skutečnost byla zjištěna při silniční kontrole ze strany policistů z Obvodního oddělení v Příboře. Výše uvedená žena s naměřenými hodnotami souhlasila, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznala, na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Oba výše uvedené případy jsou nadále v prověřování ze strany bíloveckých a příborských policistů v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

 

Skončení vyšetřování závažné mravnostní trestné činnosti. Celkově 18 poškozených dívek

Koncem listopadu jsme veřejnost informovali o zahájení trestního stíhání dnes již 46letého muže z Olomoucka pro mravnostní trestnou činnost. Kriminalisté realizovali pod dobu několika měsíců další úkony trestního řízení, spisový materiál se postupně rozrůstal a nyní lze konstatovat, že vyšetřování je skončeno. S jakým výsledkem? Kriminalisté krajského ředitelství specializující se na kybernetickou trestnou činnost obvinili muže ze zločinů sexuálního nátlaku (dílem dokonaným i ve stadiu pokusu) a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, dále z přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie (dílem dokonaným i ve stadiu pokusu) a přečinů ohrožení výchovy dítěte, vydírání, šíření pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a svádění k pohlavnímu styku. Obviněný měl po dobu zhruba sedmi let, konkrétně minimálně od počátku roku 2012 do jara roku 2019, systematicky vyhledávat na sociálních sítích nezletilé dívky. Vymyslel si vlastní profil – měl se vydávat za chlapce obdobného věku. Po navázání bližšího kontaktu a vyměnění si prvotních důvěrností, včetně vyznání lásky, začal po dívkách požadovat zaslání intimních fotografií a videí. Dívky tak učinily, ale když nebyly svolné k zasílání dalších materiálů, vyhrožoval jim zveřejněním již poskytnutých buď na sociálních sítích, nebo zasláním rodičům či kamarádům. Poškozených dívek je celkově 18. Nejmladší z nich měla v době virtuálního seznámení se 12 let, průřezově se jednalo o dívky ve věku od 12 do 15 let napříč celou republikou. Některé dívky s obviněným komunikovaly jen pár měsíců, jiné ale i pár let. Kriminalisté realizovali jednotlivé úkony trestního řízení, včetně domovní prohlídky, při které zajistili výpočetní techniku, mobilní telefony a další materiály důležité pro trestní řízení. Veškeré materiály, věci a informace následně důkladně vyhodnocovali. Kriminalisté pracovali také s výsledky zadaných znaleckých zkoumání. Prověřování a vyšetřování bylo náročné, zejména s ohledem na věk poškozených a charakter trestné činnosti. Práce se zvlášť zranitelnými oběťmi klade i na zkušené kriminalisty vysoké nároky, je potřeba pracoval velmi citlivě a s maximální obezřetností. Určitě lze zopakovat, že pokud je dítě ohroženo uvedenou trestnou činností, nechť se svěří dospělé osobě a ta nechť neprodleně kontaktuje policisty. Trestní řízení je vedeno vazebně. Muž nebyl v minulosti trestaný, s policisty spolupracoval. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody v rozmezí od 5 do 12 let.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice