5. 8. 2021

Zbraňová amnestie ukončena

V době od 31. ledna do 31. července 2021 mohly být zbraně nebo střelivo, ke kterým nemají občané příslušné oprávnění, odevzdány kterémukoli útvaru Policie České republiky. Během půl roku, kdy zbraňová amnestie trvala, odevzdali občané v rámci Moravskoslezského kraje více než 200 kusů zbraní a téměř 10 000 kusů střeliva. Jedněmi z nejstarších zbraní byl francouzský armádní revolver Saint – Etienne model 1892 používaný v 1. světové válce a samonabíjecí pistole Steyer z roku 1912 z výzbroje rakousko-uherské armády. Dalšími zajímavostmi bylo několik pistolí, pušek a samopal, zbraně ruských a německých vojáků z 2. světové války (např. samonabíjecí pistole Walter P38, samonabíjecí pistole Tokarev T33, samopal PPŠ 41 Špagin).

U veškerých zbraní a střeliva proběhla nebo stále ještě probíhá expertiza v oboru kriminalistické balistiky za účelem vyloučení podezření, že s těmito zbraněmi nebo střelivem byl spáchán trestný čin. Policisté rovněž zjišťují, zda odevzdaná zbraň nemá jiného vlastníka, což již bylo v několika případech prokázáno. V rámci zbraňové amnestie měli občané dvě možnosti. Pokud si zbraň nebo střelivo nechtěli ponechat, přenechali ho státu. V opačném případě je pouze předali do úschovny policie. Pokud výsledky všech výše uvedených expertiz a zkoumání jsou negativní, můžou vlastníci zbraní či střeliva ve lhůtě 6 měsíců požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících je k jejich držení. V případě, kdy tyto předměty jsou v kategoriích, kde nejsou takové doklady požadovány, pouze požádají o jejich vrácení.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice