Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě cyklisty mezi Ovčárnou a Hvězdou

Několik minut před patnáctou hodinou odpolední 16. srpna 2020 došlo na místní komunikaci mezi Ovčárnou a Hvězdou na Bruntálsku k vážně dopravní nehodě cyklisty. V té době jel 54letý muž z Ústeckoorlicka na svém jízdním kole z kopce, přičemž přibližně 300 metrů pod závorou u Ovčárny z dosud přesně nezjištěných příčin upadl na zem. Při tomto si způsobil zranění těžšího charakteru s nutností leteckého transportu do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Cyklista v době jízdy neměl na hlavě upevněnou ochrannou helmu, orientační dechová zkouška u něj provedena nebyla vzhledem k rozsahu jeho zranění a byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Celou předmětnou věcí se nadále intenzivně zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále. Pro řádné zadokumentování spisového materiálu jsou velmi nutná svědectví přítomných osob, které výše uvedenou kolizní situaci v dopravě viděly. Především jde o způsob jízdy cyklisty, jeho rychlost případně další okolnosti, které vedly k jeho pádu. Tyto informace lze kdykoli telefonicky sdělit na bruntálské policejní číslo 974 731 251 případně na mobilní telefonní číslo bruntálského dopravního inspektorátu 737 782 422. Za poskytnuté svědectví a poznatky policisté děkují.

 

Slovní a fyzické napadení dvou žen ve fulneckém supermarketu

V těchto dnech se policisté z fulneckého Obvodního oddělení intenzivně zabývají incidentem, který se stal okolo osmnácté hodiny podvečerní 15. srpna letošního roku v prodejních prostorách jednoho ze supermarketů na ulici U Sýpky ve Fulneku. V té době 26letá žena z Novojičínska údajně bezdůvodně slovně a následně i fyzicky napadla 21letou místní ženu, a to ve chvíli, kdy v zadní části prodejny stály u regálu s pečivem a nakupovaly. Slovní vulgární urážky postupně přešly do úderu dlaní do obličeje, přičemž poškozená žena utrpěla zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření a s dobou léčení sedmi dnů. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Celá záležitost je tak nadále v prověřování ze strany fulneckých policistů a novojičínských kriminalistů, přičemž se zjišťuje, zda byla naplněna skutková podstata přečinu výtržnictví nebo zda se jedná o jiné protiprávní chování mající znaky trestné činnosti nebo přestupkového jednání.

 

Krádež jízdního kola ve Frenštátě pod Radhoštěm objasněna

Policisté z frenštátského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení v těchto dnech sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 19leté ženě z Novojičínska, neboť tato měla chvíli před třináctou hodinou odpolední 17. srpna tohoto roku odcizit od prodejny na ulici Nádražní ve Frenštátě pod Radhoštěm zde odstavené neuzamčené pánské horské jízdní kolo, čímž poškozenému 57letému místnímu muži způsobila celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 7 tisíc korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u výše uvedené 19leté ženy jedná o recidivu, poněvadž byla v posledních třech letech pravomocně odsouzena a potrestána za obdobou trestnou činnost majetkového charakteru Okresním soudem v Novém Jičíně, a to k podmíněnému trestu odnětí svobody. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany frenštátských policistů a novojičínských kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice