6. 6. 2014

Partnerské neshody

Novojičínští policisté prověřují několik desítek případů týkajících se partnerských neshod, které v několika případech skončily vykázáním ze společného obydlí. Ty případy jsou různé, od slovního napadání až po fyzické útoky. Někdy ojedinělé jindy se opakující. Několik případů se týká také nebezpečného pronásledování prostřednictvím emailových či krátkých textových zpráv prostřednictvím počítačů či telefonů. Některé končí projednáním u správního orgánu jako přestupky, jiné jako trestné činy. Ne všechny případy se dovíme ihned po spáchání. Mnohdy se o těchto neshodách dozvídáme se zpožděním několika dní či měsíců a to na základě opakovaných útoků či z regresního lékařského hlášení. K samotným útokům dochází jak na ulici tak doma. Věková hranice není omezena. Případy se týkají mužů i žen od plnoletosti až k seniorskému věku. V případě okamžitého oznámení jsou policisté schopni obětem pomoci. Zajištěním agresora, umístěním na protialkoholní záchytnou stanici v opakujících se případech poskytnutím krátkodobé ochrany či vykázáním ze společného obydlí. Krátkodobá ochrana ze strany policie poskytuje několik způsobů od fyzické ochrany, dočasné změny pobytu, použití zabezpečovací techniky či poradensko-preventivní činnosti a to v případech kdy zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Nelze jí však poskytnout bez samotného souhlasu poškozené osoby. V letošním roce jsme jí poskytovali v ojedinělých případech. K vykázání agresora došlo v 10 případech z celkového počtu 14 případů od začátku roku. Jednou z vykázaných osob byla také žena ve věku 24 let, na základě opakovaných útoku vůči své matce. Posledním případem je útok 64letého muže na svou o šest let mladší manželku. Tu měl fyzicky napadnout ve společné domácnosti. Její zranění si vyžádalo dobu léčení překračující 20 dní. Případ vyšetřujeme s podezřením ze spáchání přečinu ublížení na zdraví. Jiným případem je nebezpečné pronásledování, kterého se dopouští 43letý muž vůči 56leté ženě. Krátkými sms zprávami a voláním jí uráží a vyhrožuje fyzickou újmou. Vyšetřujeme také útoky vůči osobám, které se postaví agresorovi na odpor v zájmu ochrany oběti. Takovými případy jsou útoky mužů vůči partnerkám, které chránili synové, někdy i nezletilí. V každém případě mají oběti možnost pomoci ze strany nejbližšího okolí, poradenských linek, lékařů, společnosti Dona, Bílého kruhu bezpečí, orgánů činných v trestním řízení či jiných organizací.

 

Marihuana v Sudicích

 

Cizinec převážel sušenou marihuanu. Ostravští celníci z oddělení mobilního dohledu prováděli v obci Sudice kontrolu se zaměřením na zboží uniklé celnímu dohledu.

 

Ke kontrole si vytipovali osobní vozidlo, které jelo směrem do Polska. Když vozidlo zastavovali, všimli si, že byl z okna spolujezdce vyhozen tmavý předmět. Po zastavení osobního auta polské imatrikulace osádka na výzvu celníků předložila doklady a umožnila zkontrolovat vozidlo i zavazadlový prostor. Jeden celník se vydal k místu, kde byl odhozen předmět a v příkopu u komunikace našel černý textilní batoh. Spolujezdec nejdříve tvrdil, že z okýnka nic nevyhodil, později přiznal, že batoh je jeho. Dále upřesnil, že v batohu převáži sušenou marihuanu v množství necelých 600 gramů. Tu zakoupil v Opavě od neznámé osoby za cenu 65 000 korun, a to pro osobní potřebu. Celníci provedli kontrolní test na přítomnost omamných a psychotropních látek soupravou NIK, kdy rostlinná látka reagovala jako marihuany. Jelikož vzniklo důvodné podezření ze spáchání přečinu jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, byla věc pro nepříslušnost neprodleně nahlášena Policii ČR, která si zboží i pachatele převzala. Z evidencí celní správy bylo zjištěno, že se u téže kontrolované osoby jedná o opakované porušení, kdy vloni v prosinci převážela také marihuanu v množství téměř 200 g.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice