9. 12. 2022

Požár Opava

Na bezplatnou linku tísňového volání čísla 150 bylo pět minut před třiadvacátou hodinou večerní 8. prosince 2022 oznámeno, že v areálu bývalé společnosti Moravolen na ulici Jaselské poblíže opavských Městských sadů v Opavě hoří, přičemž prý byly slyšet i nějaké výbuchy a exploze. Po oznámení tohoto případu byla na místo vyslána nejbližší službu konající policejní autohlídka, která po okamžitém příjezdu zjistila, že opravdu hoří jedna přízemní budova v zadní části daného objektu. Jednalo se o budovu, ve které se nachází hudební zkušebna, ateliér sochaře a také například tělocvična se šatnou, přičemž budova je značně poškozena a s největší pravděpodobností došlo k narušení její statiky. Na místo se kromě policistů dostavily i jednotky Hasičského záchranného sboru, které prováděly hasební práce. V průběhu prvotních procesních úkonů nebylo zjištěno a prokázáno, že by došlo k úmrtí jakékoli osoby nebo že by byla zraněna či ohrožena na životě či zdraví nějaká osoba. Od doby oznámení případu opavští policisté střežili a hlídali nejen požárem napadenou budovu ale rovněž i celý areál, a toto se děje i v současné době. Nyní zde probíhají další nezbytné procesní úkony a ohledání místa požářiště za účasti policejních i hasičských specialistů a odborníků, přičemž se zjišťují všechny okolnosti a příčinu vzniku tohoto případu. Více informací v této chvíli nejsou k dispozici.

 

Tragická dopravní nehoda v Opavě – výzva

Dnes po 17. hodině v Opavě na silnici I/11 na obchvatu poblíž prodejny OBI došlo z dosud nezjištěných příčin k čelnímu střetu dvou osobních motorových vozidel Škoda Octavia a Volkswagen Passat. V prvním vozidle Volkswagen cestovala řidička s dítětem, obě skončily se zraněním v péči záchranářů. Ve druhém vozidle Škoda cestovaly dvě ženy a dítě, řidička i dítě skončily taktéž se zraněními v péči záchranářů. Spolujezdkyně však utrpěla zranění, kterým bohužel na místě podlehla. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. V současné době je silnice v obou směrech stále uzavřená, odklon dopravy provádí policisté přes ulici Ratibořskou a Hlučínskou. V souvislosti se zjišťováním průběhu a okolností této tragické dopravní nehody se kriminalisté obrací na veřejnost, která místem projížděla a mohla by poskytnout informace k objasnění nehody či záběry z palubních kamer, aby se obrátila na bezplatnou telefonní linku 158. Policie veřejnosti děkuje za případné informace a pomoc.

 

Objasnění případu vloupání do budovy čerpací stanice ve Frenštátě pod Radhoštěm

V noční době z 5. prosince na 6. prosince letošního roku došlo na ulici Papratná ve Frenštátě pod Radhoštěm k vloupání do budovy zdejší čerpací stanice. V té době tehdy neznámý pachatel hasicím přístrojem, který se nacházel u zde přítomných propan butanových láhví, rozbil skleněnou výplň výlohy provozovny, následně do ní vstoupil a odcizil dvacet krabiček cigaret různých druhů a značek, láhev alkoholického nápoje, dva nealko nápoje a mobilní telefon, čímž vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 36 tisíc korun.

V rámci tohoto protiprávního jednání mající znaky přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci prvotní úkony prováděli policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátu pod Radhoštěm. Jejich službu konající policejní autohlídka deset minut po sedmé hodině ranní 6. prosince tohoto roku kontrolovala v lesním porostu přibližně 400 metrů od předmětné čerpací stanice 30letého muže ze Slovenska. Důsledným prověřováním a následně i osobní prohlídkou bylo zjištěno, že tento muž má u sebe věci pocházející ze shora popsané trestné činnosti (cigarety, alkohol, mobilní telefon). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl 30letý muž zadržen a převezen služebním automobilem k dalším procesním úkonům na frenštátskou policejní služebnu. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských kriminalistů.

 

Vloupání do hospodářské budovy v obci Straník

V blíže neustanovené době mezi devatenáctou hodinou podvečerní 6. prosince a šestnáctou hodinou odpolední 7. prosince letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Staník přečin krádeže tím, že po vypáčení visacího zámku řetězu vrat neoprávněně vnikl do samostatně stojící hospodářské budovy, následně se po vypáčení dveří vloupal do zdejší dílny a z ní odcizil motocykl tovární značky Husqvarna 450 Enduro, bíločervené barvy a bez registrační značky, čímž vznikla poškozenému 37letému muži z Nového Jičína celková hmotná škoda ve výši přes 62 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu výše uvedeného jednostopého dopravního prostředku, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

Objasnění krádeže pneumatik z areálu autobazaru v obci Velké Albrechtice

Policisté z Obvodního oddělení v Bílovci v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení vedoucí k řádnému prověření a k objasnění všech skutečností, které nasvědčují tomu, že se 37letý muž z Kladenska dopustil okolo šesté hodiny ranní 3. prosince letošního roku na katastru obce Velké Albrechtice přečinu krádeže. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora jmenovaný muž měl ve výše uvedené době ve volně přístupném místním areálu autobazaru demontovat ze zde odstaveného nepojízdného nákladního motorového vozidla tovární značky Renault Trafic všechna čtyři kola (disky, pneumatiky a plastové poklice) v celkové hodnotě 8 tisíc korun a vše toto následně odcizit.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u 37letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání osmnácti měsíců, se zkušební dobou do října roku 2023 a k trestu obecně prospěšných prací o výměře 240 hodin, které do současné doby nevykonal. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany bíloveckých policistů, a to v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

 

Žádost o svědecké informace nutné pro zadokumentování spisového materiálu

V odpoledních hodinách 29. listopadu 2022 se osobně dostavila do budovy Obvodního oddělení Policie České republiky v Novém Jičíně 60letá žena z Novojičínska a uvedla, že v době mezi 13:50 hodin a 14:30 hodin téhož dne, tedy 29. listopadu tohoto roku, na blíže neupřesněném místě od bankomatu Komerční banky na ulici 5. května, přes Masarykovo náměstí a ulici Žerotínovou až k budově Domova Duha na ulici Bezručové v Novém Jičíně za přesně nezjištěných příčin vytratila finanční prostředky na hotovosti ve výši 38 tisíc korun. Jak bylo zjištěno, tak žena si po výběru peněz z bankomatu tyto chtěla uschovat do vnitřní kapsy svého kabátu, jenže tato kapsa byla pouze dekorativní a měla díru, což poškozená netušila.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem policisté z novojičínského Obvodního oddělení žádají nálezce ztracené finanční hotovosti, aby se dostavil osobně na jejich policejní služebnu, telefonicky se ozval na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně kdykoli na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158. Policisté za toto svědectví děkují, poněvadž tato skutečnost je velmi důležitá pro řádné zadokumentování spisového materiálu. Policisté i poškozená žena zároveň děkují i svědomitému nálezci finančních prostředků.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice