9. 2. 2021

Krádež zboží ve studénecké prodejně má na svědomí místní recidivista

V těchto dnech policisté ze studéneckého Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání zločinu krádeže, a to místnímu 32letému muži, neboť tento měl půl hodiny po třinácté hodině odpolední 5. února letošního roku v prodejně na náměstí Republiky ve Studénce odcizit zboží v hodnotě 33 korun. Jak bylo doposud zjištěno, tak shora uvedený muž si plastovou láhev vína uschoval pod oděv a bez úhrady prošel pokladní zónou. Zde byl zadržen všímavými pracovníky prodejny a následně byl předán službu konající policejní hlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u 32letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán trestním příkazem Okresního soudu v Novém Jičíně pro obdobnou majetkovou trestnou činnost k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce sedmi měsíců. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských kriminalistů pro případné další protiprávní jednání výše jmenovaného recidivisty.

 

Silniční kontroly prokázaly řidiče motorových vozidel s vysloveným zákazem řízení

V těchto dnech policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že 33letá žena z Novojičínska mohla spáchat přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podle všech doposud zjištěných skutečností je zcela zřejmé, že výše jmenovaná žena třicet minut po šestnácté hodině odpolední dne 5. února 2021 řídila na katastru obce Hostašovice, ve směru od obce Hodslavice k Valašskému Meziříčí, osobní motorové vozidlo tovární značky Peugeot 307, přičemž před zdejším železničním přejezdem nedodržela bezpečnostní vzdálenost za před ní jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Ford Mondeo, jenž řídil 27letý muž ze Vsetínska, a zezadu do něj narazila. Provedeným šetřením, prověřováním a lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že 33letá žena má v současné chvíli vysloven status neřidiče, poněvadž rozhodnutím Městského úřadu ve Valašském Meziříčí jí byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel pro všechny podskupiny řidičského oprávnění až do ledna roku 2022. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob při dopravní nehodě nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 40 tisíc korun. Celé toto protiprávní jednání je nadále v intenzivním prošetřování a prověřování ze strany novojičínských dopravních policistů a také kriminalistů.

Ze stejného protiprávního jednání mající znaky přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je důvodně podezřelý 25letý muž z Novojičínska, neboť i tento přes vyslovený zákaz řízení řídil osobní automobil tovární značky VW Golf. Tato skutečnost byla zjištěna při silniční kontrole chvíli po jedné hodině ranní 9. února 2021 na ulici Palackého v Novém Jičíně a také lustracemi v dostupných evidencích. V nich bylo prokázáno, že shora uvedený muž má trestním příkazem Okresního soudu v Novém Jičíně vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do prosince letošního roku. I tato záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Dopravní nehody podnapilých řidičů motorových vozidel na Novojičínsku

Policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v posledních pár dnech byli přizváni k prošetření a k prověření dvou dopravních nehod a kolizních situací v dopravě, ve kterých nemalou měrou sehrál svůj vliv i podnapilý stav řidičů motorových vozidel. Pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky jsou tak nyní prověřováni dva muži ve věku 27 a 41 let z Novojičínska.

Pár minut po půlnoci z 5. na 6. února 2021 řídil 27letý muž po ulici Gregorové v Novém Jičíně osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia, přičemž při jízdě a následném couvání narazil do zaparkovaných osobních automobilů továrních značek Citroën Berlingo a VW Sharan. Z místa dopravní nehody však odejel ve směru na obec Loučka a na Bernartice nad Odrou, kdy při průjezdu prudké levotočivé zatáčky dostal na zasněženém povrchu komunikace smyk a sjel do pravé silniční příkopy. Z tohoto místa kolizní situace v dopravě následně odešel pěšky ve směru do centra Nového Jičína, kdy byl na ulici K Nemocnici zadržen službu konající policejní hlídkou. Odborným měřením dechovými zkouškami mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 1,8 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a na výzvu se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve). Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově na několik tisíc korun.

Třicet minut po šestnácté hodině odpolední 7. února 2021 řídil 41letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Felicia v katastru obce Petřvald ve směru od obce Mošnov na Ostravu, přičemž při vyjíždění z benzínové čerpací stanice nedal oproti svislému dopravnímu značení (dej přednost v jízdě) přednost v jízdě po hlavní silnici jedoucímu osobnímu automobilu tovární značky Škoda Octavia, které řídil 26letý muž z Novojičínska. Došlo tak ke střetu levé přední části Felicie s pravou přední části Octavie a k celkové hmotné škodě na majetku ve výši nejméně 70 tisíc korun. U prvně jmenovaného muže následné odborné měření dechovými zkouškami prokázalo pozitivní výsledky s naměřenými hodnotami okolo 3,5 promile alkoholu v dechu. U druhého muže vyzněla orientační dechová zkouška negativně a ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo.

Ze stejného protiprávního jednání, a to z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je důvodně podezřelý i 49letý muž z Novojičínska, který v den svých narozenin řídil v silně podnapilém stavu dodávkové motorové vozidlo tovární značky Renault Master. Tato skutečnost byla zjištěna při běžném dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu ze strany policistů z novojičínského Obvodního oddělení, kteří při silniční kontrole tohoto muže zastavili a kontrolovali chvíli před patnáctou hodinou odpolední 8. února tohoto roku na ulici Jižní v Novém Jičíně. Odborným měřením dechovými zkouškami u něj byly prokázány pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,6 promile alkoholu v dechu. Shora uvedený muž s výsledky dechových zkoušek na místě souhlasil, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) policisty nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí.

Všechny shora uvedené případy jsou nadále intenzivně prošetřovány a prověřovány ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Silniční kontroly prokázaly řidiče automobilů s vysloveným zákazem řízení

Chvíli po osmé hodině ranní 6. února letošního roku službu konající policejní autohlídka z vítkovského Obvodního oddělení stavěla a kontrolovala v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Zemědělské ve Vítkově řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia, a to 50letého místního muže. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, lustracemi v dostupných evidencích však bylo prokázáno, že v současné chvíli má status neřidiče, poněvadž rozhodnutím Městského úřadu ve Vítkově mu byl vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do dubna roku 2022. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo shora jmenovanému muži ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany vítkovských policistů a opavských kriminalistů.

olicisté z Obvodního oddělení ve Vítkově při prováděné silniční kontrole v rámci výkonu své služby stavěli dalšího řidiče motorového vozidla, jenž má v současné chvíli vysloven status neřidiče. Tuto skutečnost zjistili okolo sedmnácté hodiny odpolední 8. února tohoto roku na ulici Zemědělské ve Vítkově při kontrole řidiče osobního automobilu tovární značky Kia Sportage, a to 62letého muže z Opavska. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že mu Městský úřad v Novém Jičíně zakázal řízení všech motorových vozidel až do června 2021. I tato záležitost je nadále v prověřování ze strany vítkovských policistů a opavských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

Sprejerství, poškození několika objektů v Opavě-Kateřinkách

V blíže neustanoveném časovém úseku mezi dvacátou hodinou večerní 5. února a desátou hodinou dopolední 6. února tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v Opavě, v městské části Kateřinky přečin poškození cizí věci tím, že na několika místech úmyslně barvou poškodil různé objekty. Tak například před panelovým domem na ulici Kollárové nastříkal fosforově růžovou barvou nápis na plachtu zde zaparkovaného nákladního motorového vozidla tovární značky Mercedes Benz Sprinter, dále barvou potřísnil panelové bloky ohraničující dětské házenkářské hřiště ve vnitrobloku ulic Antonína Sovy – Kollárova – Rolnická, na které napsal různé nápisy, ornamenty a hieroglyfy fosforově růžové a fialové barvy. Různými nápisy také poškodil zde instalované lavičky a fasádu objektu stanice pro měření kvality ovzduší na ulici Kollárové. Fosforově růžovou barvou potřísnil i prosklené vitríny a fasádu stěn zdejší prodejny smíšeného zboží na ulici Šrámkové, kde například napsal nápisy „Suschi“, „Migui“, „John“. Celková hmotná škoda na majetku byla poškozenými právnickými organizacemi vyčíslena na finanční částku ve výši zcela zjevně překračující 25 tisíc korun. Tímto protiprávním jednáním majetkového charakteru se nyní intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení v Opavě v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího počínání, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Dopravní nehoda osobního automobilu mezi Opavou a Brankou u Opavy

Okolo dvaadvacáté hodiny večerní 6. února 2021 řídil 25letý muž z Opavy osobní motorové vozidlo tovární značky Kia Sorento ve směru jízdy z Opavy na obec Branka u Opavy, přičemž po projetí kruhového objezdu a při následném průjezdu levotočivou zatáčkou dostal na zledovatělém povrchu vozovky s tenkou vrstvou rozbředlého sněhu smyk, vyjel vpravo mimo komunikaci do silničního příkopu a zde narazil do několika větví a kmenů náletových dřevin. Po této kolizní situaci v dopravě shora uvedený řidič místo dopravní nehody opustil a zpět se dostavil až při prováděném prošetřování a prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo u 25letého muže prokázáno, že je v podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 1,7 promile alkoholu v dechu. Řidič k pozitivním dechovým zkouškám policistům uvedl, že alkoholické nápoje požil až po předmětné dopravní nehodě, kdy vypil tři velké odlivky tvrdého alkoholu – rumu. Na výzvu se následně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) na protialkoholní záchytné stanici v Opavě a celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Řidičský průkaz nebyl shora uvedenému muži zadržen, ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 21 tisíc korun. Zda 25letý muž požil alkoholické nápoje až po řízení vozu nebo již před svou jízdou může prokázat rozbor odebraného biologického materiálu. Policisté žádají a zároveň děkují případným svědkům za jakékoli informace k předmětné dopravní nehodě a tyto lze telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 581 případně na mobilní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950.

 

Dopravní nehoda podnapilé řidičky osobního automobilu u obce Zlatníky

Pár minut po jedné hodině ranní 9. února 2021 řídila 47letá žena z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia po komunikaci ve směru od obce Zlatníky na Opavu, přičemž na přímém úseku vozovky dostala na ujetém sněhu smyk a vjela do pravého silničního příkopu, kde přední části automobilu narazila do stromu. Při této dopravní nehodě utrpěla řidička zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici, ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 55 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že shora uvedená 47letá žena řídila vůz po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy jí byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 2,2 promile alkoholu v dechu. Řidička s naměřenými hodnotami souhlasila, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznala, na místě jí byl zadržen řidičský průkaz, bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelá z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice