9. 3. 2011

Krádeže zařízení fotovoltaických elektráren

Elektrický střídač napětí z fotovoltaické elektrárny se pokusil odcizit prozatím neznámý pachatel.

V noci z neděle na pondělí 7. března, poškodil oplocení areálu elektrárny v Jeseníku nad Odrou, následně do něj vnikl a pokusil se odcizit zařízení, které je součástí elektrárny.

Novojičínští policisté prověřují okolnosti tohoto případu s podezřením ze spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu. Poškozené firmě tak způsobil škodu na majetku ve výši téměř 150 tisíc korun.

Nejedná se o ojedinělý případ na území Novojičínska, policisté prověřují další dva podobné případy, které se udály od začátku letošního roku. V zájmu zlodějů jsou elektrosoučástky včetně fotovoltaických panelů..

Celková vyčíslená škoda odcizením a poškozením zařízení dosahuje téměř ¾ milionu korun.

Policisté po pachatelích těchto jednání intenzivně pátrají.


Preventivní činnost novojičínských policistů

Policisté Preventivně informační skupin v Novém Jičíně rozeslali v měsíci listopadu nabídky novojičínským školám k preventivním přednáškám pro žáky druhých, pátých, osmých tříd a žáků prvních ročníků škol středních. Rozeslaná nabídka s termíny setkání byla v prvních dnech okamžitě zaplněna. Vyhrazené středy v měsících prosince až června z větší části obsadili zájemci s tématikou pro žáky pátých a osmých tříd.

Od prosince přicházejí jednotlivé školy se svými žáky za policisty do budovy Územního odboru v Novém Jičíně, na ul. Sv. Čecha. V hodinových až dvou hodinových blocích se od nich dozvědí informace, které jim přiblíží současnou problematiku rizikového chování, jednotlivou trestnou činnost páchanou na dětech a dětmi, a také získají základy právního vědomí přiměřeně k jejich věku.

Mimo tyto dohodnuté termíny se snažíme vyjít vstříc i ostatním školám. Individuálně domlouváme další možné termíny přednášek.

 Společně s realizátory projektu „e-bezpečí“ připravujeme pilotní zahajovací seminář pro pedagogické pracovníky a policisty. Našim cílem je přiblížit respondentům oblast internetu a problematiku sociálních sítí. Přiblížíme jim co to je kyberšikana, kyberstalking a kybergrooming jak se projevuje ve školách, jak jí lze předcházet a také zabránit.

V letošním roce bude probíhat také několik akcí zaměřených na problematiku motorových vozidel. Preventivní projekt s názvem „Rok zabezpečení vozidel“ je realizován společně s Ministerstvem vnitra, Policií ČR, Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. a s Českou asociací pojišťoven. Společně se tak budeme snažit být nápomocni při hledání odpovědí vhodného způsobu ochrany majetku, vozidel před odcizením či vykradením.

Odkazy:

www.rokzabezpečenívozidel.cz

www.e-bezpeci.cz

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice