9. 4. 2020

Kriminalita v Ms kraji

Policisté zajišťují v této době spoustu činností, jak standardních, tak specifických. V měsíci březnu došlo k oslabení různých aktivit – pracovních a společenských. Na situaci ve společnosti reaguje také statistika trestné činnosti, která v rámci Moravskoslezského kraje v porovnání prvního čtvrtletí letošního a loňského roku poklesla o 1,8 procenta.

 

V prvních dvou měsících došlo k nárůstu trestné činnosti, v průměru o 8 procent každý měsíc, zatím co v měsíci březnu kriminalita klesla o 22 procent.

Za tři měsíce letošního roku policisté v rámci Moravskoslezského kraje evidují 6 053 trestných činů, což je o 113 trestných činů méně, než za stejné období loňského roku.  Objasněnost přesáhla 34 %. Recidivisté se na objasněné trestné činnosti podíleli v 59% (1249 případů).

 

Největší pokles evidujeme u zbývající kriminality (např. zanedbání povinné výživy, ohrožení pod vlivem návykové látky), která poklesla o 380 případů. Snížení nápadu jsme zaznamenali také u mravnostní /-37 případů/ a násilné /-13 případů/ trestné činnosti.

 

Nárůst je u majetkové trestné činnosti /+193 případů/  a to zejména v případech krádeží v jiných objektech, krádeží věcí z vozidel a krádeží součástek motorových vozidel, jednostopých a dvoustopých.  Zvýšila se také hospodářská trestná činnost /+68 případů/ zejména u padělání a pozměnění peněz /+44 skutků/, neoprávněného opatření padělání a pozměnění platebního prostředku /+24 skutků/ a u podvodů /+ 21 případů/.

 

V souvislosti s domácím násilím jsme nezaznamenali v tomto období zvýšený počet protiprávního jednání, ale naopak.  Za první tři měsíce roku 2020 evidujeme 23 trestných činů a 143 přestupků, oproti stejnému období loňského roku, kdy policisté řešili 104 trestných činů a 261 přestupků.

V měsíci březnu 2020 evidujeme 1545 trestných činů, což je o 457 méně, než za březen 2019.

 

Nehodovost

Na silnicích Moravskoslezského kraje řešili policisté celkem 2125 nehod, což je o 199 méně, než za stejné období v roce předchozím.

Došlo sice k poklesu nehodovosti, ale co se týká následků, vyhaslo při nehodách 10 životů a je to o 1 případ více, než loni. Těžce zraněno bylo 29 osob, což je o 10 méně a o 58 případů méně bylo lehkých zranění.  Hmotná škoda přesáhla 143 milionů (nárůst o 25 mil. Kč)

Nehod pod vlivem alkoholu bylo o osm méně a to 76 případů, z toho 14 řidičů mělo dechovou zkoušku do jedné promile a u 62 řidičů byla naměřená hodnota vyšší než 1 promile. Dalších 7 viníků dopravních nehod bylo pod vlivem drog.

Z celkového počtu dopravních nehod bylo zaviněno řidičem motorového vozidla 1676 případů, řidičem nemotorového vozidla 28 případů a 22 případů bylo zaviněno chodcem. Nahlášených nehod se zvěří evidujeme 372 a je to o 40 více, než v loňském roce.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice