9. 5. 2024

Policejní nováčci se zúčastnili dopravně bezpečnostní akce

V pondělí 6. května 2024 se strážci zákona z řad dopravní i pořádkové policie na Novojičínsku zaměřili na dohled nad silničním provozem. Do dopravně bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu dodržování všech pravidel provozu na pozemních komunikacích se tentokrát zapojila také téměř dvacítka policejních nováčků. Ti dorazili z Holešova, kde v policejním vzdělávacím zařízení absolvují základní odbornou přípravu. Se zkušenějšími kolegy tak měli možnost si v praxi vyzkoušet, jak taková silniční kontrola probíhá. Poprvé si tak mohli předepsaným způsobem zastavit vozidlo, provést samotnou kontrolu potřebných dokladů a stavu vozidla či podrobit řidiče dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Na vybraných stanovištích se seznámili také s měřením rychlosti prostřednictvím radaru.

Během dopolední akce policisté zkontrolovali přes 200 motorových vozidel a odhalili 33 přestupků, které s řidiči vyřešili blokově příkazem na místě v celkové výši přes 41 tisíc korun. Nejčetnějším porušením zákona byl nevyhovující technický stav vozidel, a to v 11 případech. Dále byli čtyři řidiči přistiženi za jízdy při telefonování a další čtyři hříšníci nepoužili bezpečnostní pás. V pěti případech sešlápli řidiči více plynový pedál a překročili tak povolenou rychlost. Provedená dechová zkouška na přítomnost alkoholu vyšla pozitivně u jednoho z řidičů. Dopravně bezpečnostní akce se zapojením našich policejních nováčků budou pokračovat i nadále, jelikož ty nejcennější zkušenosti do jejich nadcházejícího výkonu služby získají právě praxí se svými služebně staršími kolegy.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice