9. 6. 2011

Celníci se psovody vyhledávali drogy v autobusech Veolia Transport Morava

Ostrava 8. června 2011 – Příslušníci skupiny mobilního dohledu Celního úřadu Ostrava spolu se psovody Celního ředitelství Ostrava se měli možnost seznámit a podrobně prohlédnout v dálkových i příměstských autobusech společnosti Veolia Transport Morava případné úkryty, ve kterých by bylo možné převážet drogy či jiné zakázané látky. Na odstavné ploše dopravce byly pro účely celníků připraveny dálkové a příměstské autobusy značek SOR, Karosa a Mercedes, u kterých řidiči zpřístupnili celníkům veškeré technické i přepravní prostory autobusů, informovali je o případných možných úkrytech včetně technických detailech o vozidlech. Psovodi celní zprávy se svými psy následně cvičili vyhledání zakázaných látek – heroinu a tabákových výrobků přímo v autobusech. Při všech pokusech, kdy byly drogy například uschovány za odpadkovým košem v autobuse nebo na toaletě či v technických prostorech vozidla, byly látky čtyřnohými svěřenci psovodů vždy úspěšně nalezeny.

„Pro potřeby cvičení psovodů celní správy jsme připravili různé značky autobusů, které jezdí pravidelně na našich linkách. Rozdíl mezi vozidly v interiéru i v exteriéru je nejen u jednotlivých značek, ale i typů autobusů. Proto byly přistaveny vozidla určená k dálkové mezinárodní dopravě i klasické příměstské autobusy,“ říká Dalibor Petr, vedoucí provozní oblasti Ostrava, společnosti Veolia Transport Morava. „Jsme rádi, že jsme mohli přispět dobré věci a spolupráce se vydařila,” dodává Petr. „S ohledem na nárůst nelegální přepravy tabákových výrobků a alkoholu bez platné nálepky, zejména v Moravskoslezském regionu, je nácvik vyhledávání a podrobnější seznámení se s možnými úkryty v autobusech velmi žádoucí. Jednou z mnoha kompetencí celní správy je i pátrání po zboží uniklém nebo odňatém celnímu dohledu, kdy se provádí kontrola vozidel osobních, nákladních, ale i autobusů. A zrovna znalost prostředí autobusu přinese efektivnější provádění kontroly, kdy nebude zdržován dopravce ani cestující. Příslušníci Celního ředitelství Ostrava se dalších součinnostních akcí rádi zúčastní”, říká, por. Ing. Pavla Zdobnická, tisková mluvčí Celního ředitelství Ostrava.

Více informací o firmě Veolia Transport naleznete na adrese: www.veolia-transport.cz
Bližší informace o Celní správě ČR najdete na adrese: www.celnisprava.cz

 

Veolia Transport Česká republika a Slovensko

Veolia Transport sdružuje v České republice 5 společností a 2 společnosti na Slovensku. Celkový obrat za obě země převyšuje 3,3 miliardy Kč. Hlavní činností skupiny je linková autobusová doprava – skupina Veolia Transport provozuje přes 600 pravidelných příměstských a městských linek. Její vozový park čítá více než 1800 autobusů a 40 trolejbusů a ve svých společnostech zaměstnává více než 3 tisíce zaměstnanců. Na trhu pravidelné osobní autobusové dopravy v České republice zaujímá Veolia Transport s více než 20% podílem jedno z čelních postavení. Ročně přepraví přes 100 miliónů cestujících. Veolia Transport je také provozovatelem osobní železniční dopravy.

 

Fotografie: copyright © Veolia Transport:

Řidiči Veolia Transport Morava ukazují celníkum detaily autobusu

Celníci se seznamují s vozidlem

Obhlídka dálkového autokaru Veolia Transport Morava

Umístění drogy v autobuse

Hledaní drogy cvičeným psem

Hledaní zakázané látky psovodem

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice