Dny NATO 17. a 18. 9. 2022

Víkendová akce „Dny NATO…“ – informace zejména k dopravě, rovněž k bezpečnosti

K dopravě zřízena informační linka Policie ČR: +420 723 759 733

 

Informace k oblasti dopravy

V souvislosti s konáním akce „Dny NATO…“ bude nadcházející víkend v Mošnově a okolí pro řidiče i další účastníky silničního provozu náročnější. Moravskoslezští policisté jsou připraveni učinit vše pro minimalizaci dopravních komplikací. Vzhledem k tak vysokému počtu vozidel v jednom místě (nebo k němu mířící) v jednu dobu je zajištění plynulého provozu vzhledem ke kapacitě komunikací v podstatě nemožné. Na silnicích tak bude zapotřebí rovněž maximální obezřetnosti a ohleduplnosti.

Policisté spolupracují v oblasti dopravy s dalšími zainteresovanými subjekty. Apelujeme nejen na řidiče motorových vozidel, ale všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali pokyny policistů a organizátorů, dodržovali pravidla silničního provozu a řídili se dopravním značením.

Policie ČR bude průběžně, aktuálně informovat zejména o dopravní situaci na svých sociálních sítích. Motoristé obdrží informace k dopravě také na internetových portálech s dopravními informacemi, dále například z rádií a dalších veřejně dostupných zdrojů.

Také letos je pro dotazy k dopravě zřízena informační linka Policie ČR: +420 723 759 733, která bude v provozu v sobotu a neděli od 07:00 do 18:00 hodin. Policisté budou na této telefonní lince připraveni poskytovat informace o objízdných trasách a dopravních komplikacích především řidičům, kteří budou oblastí jen projíždět (jejichž cílem není letiště a okolí). Linku mohou samozřejmě využít i motoristé mířící na „Dny NATO…“, nicméně je předpoklad, že i přes usměrňování dopravy v místě a okolí se řidiči kolonám zřejmě nevyhnou.

Na zajištění dopravní obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v okolí areálu letiště a na příjezdových komunikacích se budou podílet desítky policistů krajského ředitelství, zejména ze služby dopravní policie. K dispozici bude vrtulník Letecké služby Policie České republiky.

  • Automobilová doprava – hlavní příjezdové trasy jsou bez omezení provozu. Upozorňujeme na případnou změnu organizace dopravy v místě či okolí, tzn. zjednosměrnění či uzavření některé komunikace (nutno dbát pokynů a dopravního značení). Omezení provozu je v obci Košatka, konkrétně uzavírka mostu na silnici č. III/4804. Objízdná trasa vede po silnicích č. III/4804,  č. III/4787 – Stará Ves nad Ondřejnicí – č. I/58, č. III/4808 – Petřvald, č. III/4805 – Petřvaldík.

 

Ze zkušeností z předchozích let vyplynulo, že největší nápor v dopravě je každoročně v době od 7.00 do cca 12.00 hodin. Doprava se ze všech příjezdových komunikací v podstatě kumuluje v obci Mošnov, kde vzhledem ke směřování na centrální parkoviště zde nárazově dochází k tvorbě kolon. Vozidla je zapotřebí odstavit na místě k tomu určeném, zpravidla se jedná o standardní parkoviště, ale může být samozřejmě vyhrazený i jiný prostor.

 

Zásadní doporučení pro řidiče: Vyjet včas, nejlépe s určitou časovou rezervou a počítat s případným zpožděním. Uvedené platí zejména pro cestující, kteří mají v oba dny konání akce plánované odlety z Letiště Leoše Janáčka Ostrava. S ohledem na aktuální dopravní situaci se obvyklý čas potřebný k dojezdu na letiště může prodloužit o desítky minut, v opravdu krajním případě o hodiny.

  • Doprava autobusem, vlakem, na kole, pěšky – návštěvníci mají možnost i letos využít veřejnou autobusovou dopravu, vlakové spoje, mohou rovněž přijet na jízdním kole (a uložit kolo do kolárny) nebo dojít pěšky.

 

Bezpečnost, zabezpečení majetku

V areálu a okolí se budou pohybovat primárně uniformovaní policisté. Budou zajišťovat bezpečnost osob a plnit další úkoly. Na místě je součinnost s organizátory, kteří veřejně informovali o bezpečnostních pravidlech pro vstup do areálu (včetně zákazu vnášení konkrétních předmětů), pokynech k pohybu a bezpečnosti v areálu a podobně. Návštěvníky žádáme, aby byli pozorní na své osobní věci. Po odstavení vozidla na parkovišti zkontrolujte, zda je automobil řádně uzamčen, bez otevřených oken. Neponechávejte uvnitř odložené věci (zejména cennosti).

Policisté krajského ředitelství budou stejně jako v předchozích letech připraveni rovněž na situaci, kdy se ztratí dítě. O děti se policisté postarají a učiní vše pro zkontaktování rodičů či doprovodu v co nejkratší době – centrem bude stan umístěný přímo na ploše, poblíž komentátorské věže (místa dynamických ukázek). 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice