15. 9. 2022

Obtěžování nezletilých dívek – informace, výzva

Prověřujeme čtyři případy obtěžování nezletilých dívek na veřejně přístupných místech v Karviné, ke kterým mělo dojít v průběhu posledních tří týdnů. Ke zranění osob nedošlo. V této souvislosti žádáme veřejnost, která by mohla mít informace k jakémukoli případu obtěžování v Karviné, aby nás kontaktovala na lince 158 či na kterékoli policejní služebně.

 

Pokus krádeže měděných kabelů z areálu soukromé společnosti v obci Butovice

Okolo jedenácté hodiny dopolední 11. září tohoto roku doposud dva neznámí pachatelé spáchali na ulici Tovární ve Studénce, v části Butovice přečin krádeže ve stádiu pokusu tím, že na energomostu v areálu zdejší soukromé společnosti přeřezali a k odcizení si nachystali 120 metrů sdělovacího a 140 metrů silového měděného kabelu. Při této trestné činnosti majetkového charakteru však byli oba neznámí pachatelé vyrušeni pracovníkem firmy a z místa činu utekli neznámo kam. Celková hmotná škoda na majetku však byla poškozenými právnickými organizacemi vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 10 tisíc korun. Tímto případem se nadále zabývají policisté z Obvodního oddělení ve Studénce a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osob pachatelů lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na studénecké policejní číslo 974 735 761 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Zahraniční řidička jela po rychlostní silnici na Novojičínsku v protisměru

Pět minut po dvacáté hodině večerní 10. září 2022 řídila 62letá žena německé národnosti osobní motorové vozidlo tovární značky VW Tiguan po silnicích na Novojičínsku, kdy řádně nerespektovala instalované dopravní značení, při vjezdu na zdejší dálnici D48 vjela do protisměru a takto pokračovala po této rychlostní komunikaci ve směru od Nového Jičína na Příbor po dobu přibližně 15 minut a v délce 8 kilometrů. Během její jízdy naštěstí nedošlo k bezprostřednímu ohrožení života, zdraví a majetku ostatních účastníků silničního provozu, po zjištění její nesprávné jízdy najela na okraj vozovky a snažila se co nejrychleji opustit protisměrný pruh, což se jí nakonec podařilo. Při prošetřování celé záležitosti ze strany policistů z Obvodního oddělení v Novém Jičíně v úzké spolupráci s policisty z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně byla 62leté ženě uložena kauce ve výši 10 tisíc korun, kterou na místě uhradila.

 

Žádost o svědecké informace k dopraví nehodě v Dolním Benešově ze dne 10.9.2022

Pět minut po sedmnácté hodině odpolední 10. září 2022 řídil 49letý muž z Opavska nákladní motorové vozidlo tovární značky VW Amarok v Dolním Benešově, a to po místní komunikaci vedoucí od vodní nádrže Nezmar směrem k ulici Opavské. Při odbočování vpravo do centra města však nezvládl řízení, přejel do levého jízdního pruhu, najel na vyvýšený obrubník a při sjezdu zpět na vozovku se střetl s protijedoucím jízdním kolem, na kterém jel 62letý muž z Opavy. Po střetu upadl cyklista na zem a bylo mu způsobeno zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 30 tisíc korun. Před příjezdem policistů na místo kolizní situace v dopravě z automobilu vystoupil další 49letý muž z Opavska a odešel neznámo kam. Výše uvedený řidič rovněž na místě nesetrval a odejel neznámo kam. Okamžitým provedeným prošetřováním a prověřováním ze strany přivolaných policistů byl chvíli poté spolujezdec nalezen nedaleko místa dopravní nehody a dodávkový automobil byl i s řidičem vypátrán na ulici Na Březích v Dolním Benešově. U tohoto muže odborné měření dechovými zkouškami prokázalo požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,5 promile alkoholu v dechu. I jeho spolujezdec se na výzvu zakročujících policistů podrobil stejnému odbornému měření s naměřenými kladnými hodnotami okolo 3 promile alkoholu v dechu. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě a ze strany opavských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Policejní inspektor nprap.. Petr Bělák žádá širokou veřejnost o svědecké informace k průběhu dopravní nehody i k následnému odejetí řidiče z místa kolizní situace v dopravě. Tyto skutečnosti lze telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon dopravních policistů 735 788 950.

 

Ostravský recidivista zadržen na místě činu při vloupání do hlučínského rodinného domu

V těchto dnech policisté z hlučínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a ze spáchání přečinu krádeže 36letému muži z Ostravy, neboť tento se měl okolo osmnácté hodiny podvečerní 9. září letošního roku, po odstranění síta proti hmyzu z okna, vloupat do vnitřních prostor jednoho z rodinných domů na ulici Rovniny v Hlučíně. Obytné místnosti následně prohledal a odcizil dva notebooky, dvě kabelky, peněženky s finanční prostředky v drobných mincích i v papírových bankovkách různých měn a nominálních hodnot, cigarety a mobilní telefon, čímž poškozeným fyzickým i právnickým sobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 70 tisíc korun. Bezprostředně po tomto protiprávním jednání a chování byl shora uvedený muž zadržen na místě činu službu konající policejní autohlídkou z Obvodního oddělení v Hlučíně, byl převezen na jejich policejní služebnu a lustracemi v dostupných evidencích bylo následně prokázáno, že se u něj jedná o recidivu. Na základě rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku-Místku byl totiž v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán pro obdobnou trestnou činnost majetkového charakteru k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání deseti měsíců, se zkušební dobou na osmnáct měsíců, a to až do poloviny září roku 2023. Opavský policejní komisař následně podal návrh na vzetí 36letého výše jmenovaného muže do vazby, což bylo akceptováno ze strany opavského Státního zastupitelství i ze strany Okresního soudu v Opavě a v současné chvíli se již nachází v ostravské Vazební věznici. Vše je nadále v gesci policistů a kriminalistů z Územního odboru Policie České republiky v Opavě.

 

Při silniční kontrole v Hlučíně byl zjištěn řidič automobilu s vysloveným zákazem řízení

Policejní autohlídka z hlučínského Obvodního oddělení vykonávala okolo půl druhé ranní 15. září 2022 dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na ulici Ostravské v Hlučíně, kdy stavěla a kontrolovala 25letého muže z Ostravy jako řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Ford Focus. Následná orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, pozitivní však byl test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin. Lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) však tento řidič bezdůvodně odmítl a lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že 25letý muž má v současné chvíli vysloven status neřidiče. Rozhodnutím Magistrátu města Ostravy mu byl totiž vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do poloviny dubna roku 2024. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany hlučínských policistů a opavských kriminalistů minimálně pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

Dopravní nehoda podnapilého muže jedoucího na elektrokoloběžce v Krnově

Dvacet minut před dvacátou hodinou večerní 13. září 2022 jel po obchvatu města Krnova místní 49letý muž na své elektrické koloběžce, a to ve směru na Opavu, přičemž vlivem doposud přesně nezjištěných skutečností nezvládl řízení, najel za pravý okraj silnice a zde narazil do kovových svodidel. Po pádu na zem utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši přes jeden tisíc korun. Pravděpodobně vzhledem k tomu, že shora uvedený muž měl při jízdě na hlavě nasazenou ochrannou cyklistickou přilbu, jeho zranění tak nebyla vážná. Každopádně se 49letý muž provinil tím, že v době jízdy byl pod vlivem alkoholických nápojů, poněvadž mu byly odborným měřením dechovými zkouškami naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 1,6 promile alkoholu v dechu. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

 

Objasnění vloupání do prodejny na ulici Hlubčické v Krnově

Službu konající policejní autohlídka z krnovského Obvodního oddělení v rámci výkonu služby prováděla pětadvacet minut po jedné hodině ranní 11. září letošního roku kontrolu veřejného pořádku na ulici Hlubčické v Krnově, přičemž zjistila rozbití skleněné výplně okna do zdejší prodejny se smíšeným zbožím. Následně bylo zjištěno, že se v objektu nacházejí dvě osoby, které byly okamžitě zajištěny a převezeny na policejní služebnu. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že zadržen byl 15letý mladík z Opavy a také 14letý chlapec, kteří po společném vloupání prohledali výše uvedenou provozovnu a k odcizení si připravili různé druhy a množství cigaret, tabákových výrobků, cukrovinek a nealkoholických nápojů, s celkovou hmotnou škodou na majetku ve výši přes 2 tisíce korun. Shora uvedený mladík a jeho nezletilý kamarád byli v době spáchání protiprávního jednání a chování majetkového charakteru na útěku z výchovného ústavu mládeže, kam byli následně předáni zpět. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a prověřování ze strany krnovských a bruntálských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty provinění z přečinu krádeže.

 

Silniční kontrola prokázala podnapilou řidičku osobního automobilu v Krnově

Třicet minut po jednadvacáté hodině večerní 14. září 2022 prováděla službu konající policejní autohlídka z krnovského Obvodního oddělení dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Bruntálské v Krnově, kdy zastavila zde projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Mazda 6, které řídila místní 53letá žena. Při této silniční kontrole se řidička na výzvu policistů podrobila odbornému měření dechovými zkouškami, které vyznělo pozitivně a byly jí naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,3 promile alkoholu v dechu. Výše uvedená 53letá žena předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznala, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádala, na místě jí byl zadržen řidičský průkaz, bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany krnovských policistů a bruntálských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice