Intoxikace – aktualizace

Moravskoslezští kriminalisté speciálního týmu pokračují v prověřování či vyšetřování okolností protiprávního jednání, souvisejícího s intoxikacemi syntetickými cannabinoidy v regionu. Úvodem připomeneme, že v důsledku požití této psychotropní látky mohlo být intoxikováno celkem 23 osob (dva muži zemřeli). Sdělení podezření či obvinění si vyslechla víc jak desítka osob. Kriminalisté v průběhu dalších konaných úkonů zajistili také balení syntetických cannabinoidů s nápisem „COCOLINO.“ Znovu proto opakujeme, aby lidé předmětné syntetické cannabinoidy nekonzumovali. Opětovně rovněž konstatujeme, že po masivní medializaci jsme nezaznamenali nové případy intoxikací těmito látkami. I nadále je aktuální apel, pokud lidé naleznou tyto nebezpečné syntetické cannabinoidy, aby ihned kontaktovali policisty. Předchozí souhrn informací ke kauze naleznete na http://www.policie.cz/clanek/intoxikace-728122.aspx.

V souvislosti s prověřovanými skutky upozorňujeme veřejnost na možný následek na zdraví po požití předmětných syntetických cannabinoidů. Laicky lze popsat tuto psychotropní látku jako sušenou rostlinou hmotu podobající se nadrcenému konopí (marihuaně) nebo rostlinnému koření (jako například majoránka, šalvěj apod). Jejich aroma je spíše bylinného charakteru a od aroma konopí se výrazně liší. Látky jsou zpravidla uživateli kouřeny. Substance se však mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za drogy (metamfetamin, extáze apod.). Fatální následek ovšem vzhledem k výše sdělenému může znamenat také požití tohoto syntetického cannabinoidu v kombinaci s alkoholem. Značné zdravotní obtíže může přinést ba i první experimentování s touto syntetickou látkou.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice