Intoxikace – aktualizace

Moravskoslezští kriminalisté i v průběhu uplynulého víkendu pokračovali v konaných úkonech trestního řízení a objasňování veškerých souvisejících informací k intoxikacím syntetickými canabinoidy v našem kraji. Policisté realizovali výslechy, byla vyžádána znalecká zkoumání a mnohé další.

V tuto chvíli lze konstatovat, že požití předmětné látky si vyžádalo život další oběti. Počet možných intoxikovaných osob tak stoupl na 23. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že 45letý muž byl nalezen mrtev na Opavsku v podvečer 10. září 2018 na volně přístupném prostranství. V průběhu prověřování okolností úmrtí této osoby však byla zjištěna také fakta k možné intoxikaci poškozeného syntetickými canabinoidy. Dle zjištěných informací měl muž nejprve užít předmětnou syntetickou látku a být stižen zdravotními obtížemi, načež byl ošetřen lékařem a krátce hospitalizován. Přesto měl následně požít danou látku znovu (pravděpodobně ve větší míře než v prvém případě), navíc v kombinaci s alkoholem. Byla nařízena soudní pitva zesnulého, kdy znalec konstatoval intoxikaci syntetickými canabinoidy. Stejné zjištění pak učinil expert v oboru chemie, po provedeném zkoumání. I v tomto případě (stejně jako při prvé zveřejněné informaci k úmrtí osoby v Ostravě) byla zjištěna kombinace požití syntetického canabinoidu a alkoholu (ve značné míře).

 

Stoupl také počet vedených vyšetřování v této kauze. Aktuálně se jedná o sedm mužů. V zatím posledním případě je podezřelý z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými látkami a s jedy 18letý muž. Pachateli tohoto skutku hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Toto vedené řízení se týká protiprávního jednání páchaného na Opavsku.

Znovu lze však zopakovat, že policisté realizují další a další úkony, směřující ke zjištění veškerých skutečností předmětného protiprávního jednání. Lze tedy předpokládat následnou genezi počtu stíhaných osob. Aktuální zůstává varování veřejnosti před užitím těchto nebezpečných látek.

Konstatovat lze také fakt, že po masivní medializaci nebezpečí užití syntetických canabinoidů jsme dále nezaznamenali nové případy. Možná podezření z intoxikací jsou zjišťována kriminalisty právě při dokumentování okolností protiprávního jednání a jsou vyhledávány události z doby před zveřejněním. Naše poděkování s ohledem na preventivní dopad zveřejněných skutečností tak náleží médiím.

Počet stíhaných osob v souvislosti s intoxikacemi syntetickými canabinoidy v našem kraji stoupl na šest. Vrchní komisař moravskoslezské policie zahájil trestní stíhání 36letého muže pro zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Pachateli tak hrozí trest odnětí svobody až na osmnáct let. Zajištěno bylo víc jak sto kusů balení zřejmě psychotropní látky. Celkový počet možných intoxikací způsobených předmětnou látkou zůstává zachován, podezření na intoxikaci existuje u 21 osob.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice