NATO

Moravskoslezští policisté zajišťovali o uplynulém víkendu vzhledem k proběhlé akci „Dny NATO“ mnoho činností. Jednalo se primárně o zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti osob a majetku.

Dopravní policisté usměrňovali provoz, samozřejmě dle technických možností komunikací, kdy v jednu dobu mířily na jedno místo tisíce motoristů. K monitorování situace v dopravě byl nápomocen policejní vrtulník, jehož osádka poskytovala aktuální informace kolegům na zemi (ucelený pohled na prostor a informace důležité pro případné řešení nastalých komplikací). Na příjezdových komunikacích byly zaznamenány nehody, které nebyly vážnějšího charakteru, ale bylo zapotřebí mimo jiné na nezbytnou dobu směrovat přijíždějící řidiče na objízdné trasy. Nespočet řidičů využilo speciální dopravní linku, kterou obsluhoval policista a poskytoval aktuální informace k dopravní situaci. Policisté rovněž zaznamenali několik osob, které mířily na letiště k pravidelnému odletu a dostaly se do časové tísně, neboť uvízly v kolonách. Policisté na situaci samozřejmě vždy adekvátně zareagovali…

Z hlediska bezpečnosti a veřejného pořádku je možné shrnout, že policisté prověřují informace k jednomu trestnému činu krádeže na osobě, činí dále úkony vzhledem k několika případům nalezení různých věcí, včetně osobních dokladů. Prověřují rovněž okolnosti přečinu zatajení věci, kdy byl ztracen mobilní telefon v hodnotě několika tisíc korun.

Po řádném zadokumentování přestupku proti občanskému soužití, o kterém jsme informovali v sobotu, bude věc oznámena správnímu orgánu. Pro připomenutí, jednalo se o muže, který se měl snažit překonat umístěné zábrany a snažit se vstoupit do míst, která nejsou určena pro diváky. Policisté muže vzhledem k podnapilosti převezli na protialkoholní záchytnou stanici.

K činnosti policistů lze obecně dodat, že v areálu a okolí se pohybovali uniformovaní policisté, rovněž tak policisté v civilu. Mezi jejich úkoly patřil dohled nad veřejným pořádkem, reakce na protiprávní jednání (viz jednotlivé skutky popsané výše), rovněž tak realizace pyrotechnických prohlídek, asistence u vchodů do areálu a mnoho dalších činností.

Určitě je zapotřebí zmínit, že policisté poskytovali po celou dobu konání akce servis pro ztracené děti a jejich rodiče. Ve stanu, který byl zřízen speciálně pro tyto účely, se policisté starali v sobotu o 9 ztracených dětí, v neděli pak o 10 dětí, které v pořádku předali rodičům.

Z hlediska počtu návštěvníků disponujeme informací, že v sobotu mělo být cca 95 000 diváků, v neděli cca 125 000 diváků.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice