Památka zesnulých se blíží

Památka zesnulých se blíží

Začátek listopadu je tradičně spjat s Památkou zesnulých, lidově „Dušičky“. S tímto úzce souvisí zvýšený počet vozidel v silničním provozu. Není výjimkou, že lidé jedou hřbitov navštívit i ze vzdálených končin republiky. Na silnicích se také objevují „sváteční řidiči“, kteří nemusí mít dostatek zkušeností. Ostatní řidiči by měli s tímto počítat a být více obezřetní, a také se „vyzbrojit“ větší dávkou trpělivosti. S ohledem na současné podzimní počasí je potřeba ve zvýšené míře přizpůsobit jízdu povětrnostním vlivům.

Moravskoslezští policisté, stejně jako v minulých letech v souvislosti s intenzivnějším silničním provozem, který může přinést vyšší riziko vzniku dopravních nehod, budou ve zvýšené míře dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. A to ve vztahu ke všem jeho účastníkům, tedy řidičům, ale i chodcům. Je namístě zvážit, se zřetelem na zkrácení doby denního svitu, barvu svého oblečení či použití reflexních prvků.

I v okolí hřbitovů se mohou občané setkat s hlídkujícími policisty, dohlížejícími zejména na veřejný pořádek. S větším počtem osob na hřbitovech souvisí i zvýšená možnost pro zloděje, neboť i hřbitov se může stát místem činu…

…dosud neznámý pachatel v prostoru hřbitova na Opavsku odcizil z brašny umístěné na zaparkovaném jízdním kole v nestřeženém okamžiku tašku, ve které se nacházela peněženka s doklady, finanční hotovostí a další věci. Svým jednáním způsobil škodu více než čtyři tisíce korun…

…neznámý pachatel v prostoru hřbitova v Ostravě odcizil odložený mobilní telefon a svým jednáním způsobil škodu téměř čtyři tisíce korun.

Při návštěvě a údržbě hrobů nespouštějte z očí své osobní věci a nevzdalujte se od nich. Policisté dále nabádají občany, kteří cestují na hřbitov vozidlem, aby jej při odchodu řádně uzavřeli, uzamkli a nenechávali v něm žádné věci…

…na parkovišti u ostravského hřbitova vnikl neznámý pachatel po rozbití skleněné výplně do osobního vozidla a ze sedadla spolujezdce měl odcizit volně odloženou pánskou tašku. V této se nacházely doklady poškozeného a finanční hotovost. Škoda více než tisíc korun.

Krádež je otázkou chvilky a i zdánlivá maličkost může do vozu přilákat nezvaného hosta. I zanechaná bunda či kabát je lákadlem. A i když pachatel nic z vozidla neodcizí, poškodí jej. Následná oprava může dosáhnout tisícových částek.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice