1. 1. 2018

Radost ze života, pevné zdraví,
mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2018
Vám přeje TV studio KTK

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice