1. 1. 2021

Přivítání nového roku 2021. V pátek 1. ledna 2021 se mohou Kopřivničané těšit na novoroční ohňostroj. Ten bude odpalován z Areálu Tatry poblíž budovy radnice a sadu E. Beneše krátce po 17 hodině, jakmile v městském rozhlase dozní česká státní hymna. Vzhledem k současné epidemické situaci a souvisejícím hygienickým opatřením nebude akce organizována, aby nedocházelo ke shlukování osob. Prosíme občany, kteří se přijdou na ohňostroj podívat, aby dodržovali všechna vládní nařízení (rozestupy, roušky) a nevstupovali za koleje do areálu společnosti Tatra Trucks.

Přestože tradiční průběh akce letos není možný, ani o doprovodný program Kopřivničané nepřijdou. Na Nový rok v odpoledních hodinách bude městem projíždět povoz s koňmi a živou hudbou. Ten zastaví na pěti místech ve městě, kde zahraje několik písniček pro radost kolemjdoucích. Po ohňostroji si navíc budou moci všichni zájemci pustit novoroční online koncert Lenky Szabó Hrůzové společně Galia Brothers and friends. Bližší informace naleznete na sociálních sítích Kulturního domu Kopřivnice, který pro vás doprovodný program připravuje.

 

Kontaktní místa bude z provozně – technických důvodů uzavřeno do 5. ledna roku 2021. Pro řešení problémů s příjmem televize nebo internetu budeme k dispozici na obvyklých číslech technické podpory KTK a to 556 821 076.

 

V polovině ledna 2021 bude Rada města Kopřivnice projednávat prodloužení platnosti aktuálních parkovacích karet opravňujících k parkování na ulicích Kpt. Nálepky, Sokolovské, Dukelské a na parkovišti u Alberta. Předpokládá se, že platnost karet bude prodloužena až do 30. června 2021. Poté by mělo dojít k úpravám stávajícího systému parkování a vydání nových karet.

 

Na úřední desce byly zveřejněny dva dotační programy. První týkající se podpory mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit. Druhý je určen na podporu kultury a osvětové činnosti. Hlavní termín pro podávání žádostí v obou dotačních programech je stanoven od 12. do 18. ledna roku 2021. Kluby, spolky i jednotlivci mohou žádat o podporu, jak v oblasti nájmů a služeb s nimi spojenými, tak i na provozní náklady případně na tradiční či nové akce. Přesné znění včetně podmínek a formuláře najdou zájemci na webových stránkách města Kopřivnice.

Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit

Program na podporu kultury a osvětové činnosti

  1. na nájemné a služby s nájmem spojené
  2. na provozní náklady spojené se soustavnou a zároveň pravidelnou činností dětí a mládeže
  3. na akce a projekty (sportovní, volnočasové i kulturní a osvětové):

– tradiční akce případně nové kulturní akce a projekty

Termín podání od 12. 1. 2021 do 18. 1. 2021

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice