1. 1. 2024

Přivítání nového roku. PROGRAM: 16.00 Koncert Z Horní Dolní a dál na jih, 17.00 Ohňostroj. Ohňostroj bude odpálen v areálu Tatra Trucks. Pro sledování ohňostroje doporučujeme louku za Ringhofferovou vilou a prostor za Městským úřadem Kopřivnice. Žádáme Vás, abyste nevstupovali do areálu Tatra Trucks.

 

Začíná 24. ročník Tříkrálové sbírky. Koledníci vyráží na Nový rok a skončit s koledováním by měli nejpozději 14. ledna 2024. Jak bývá zvykem, v Kopřivnici i místních částech budou chodit koledníci s dospělým doprovodem a pokladničkou zapečetěnou příslušným úřadem a průkazkou vystavenou Charitou Kopřivnice. Kromě koledníků budou moci lidé darovat příspěvek i do stacionárních pokladniček. Ty najdou na stejných místech jako v uplynulých dvou letech, v informačním centru v kulturním domě nebo v kostele sv. Bartoloměje a také na radnici. Jedna bude ve vestibulu a druhá v kanceláři Charity v 7. podlaží. Lidé budou moci přispět i bezhotovostně, číslo účtu Tříkrálové sbírky je 66008822/0800 a variabilní symbol pro Charitu Kopřivnice 777988009, platit bude možné i přes QR kód, a to až do 30. dubna.

Výtěžek Tříkrálové sbírky se řídí schválenými pravidly, které schvaluje a následně i kontroluje diecézní charita. Místní charitě se vrátí zpět 65 %, 15 % jde na projekty diecézní charity, 10 % je určeno do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí. 5 % je vyčleněno na projekty Charity České republiky a posledních 5 % jde na zákonné režie sbírky. Příspěvky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí z našeho regionu. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit mimo jiné i na rozjezd zcela nové služby Charittaxi s doprovodem, po které je mezi seniory vysoká poptávka.

 

Město bude dále finančně podporovat speciální linky do Hranic fungující jako přípoj na rychlíkové vlaky do Prahy a dalších měst. Vzhledem k tomu, že v minulosti došlo k úpravám jízdních řádů linky a výrazně se omezila její využitelnost pro kopřivnické cestující, zvažovalo se ukončení spolupráce. Po domluvě s městy Nový Jičín, Příbor a společností KODIS a příslibu navýšení počtu spojů se Kopřivnice rozhodla ve spolufinancování pokračovat. Aktuálně je možné zmíněnými autobusovými spoji cestovat pouze ve směru z Hranic do Kopřivnice. Aktuálně jezdí dva spoje ve všední dny a jeden o víkendech. Od březnové změny jízdních řádů pak přibudou pro místní dva spoje také ve směru z Kopřivnice do Hranic. Během týdne to budou ranní autobusy, v neděli pak spoj, kterým se bude možné dostat do Hranic na večerní rychlíky. Výše kompenzace, kterou bude město hradit Moravskoslezskému kraji, je 120 tisíc korun ročně.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice