1. 12. 2014

 

V pátek 28. listopadu podepsala nadpoloviční většina kopřivnických zastupitelů koaliční smlouvu. Sedm týdnů po volbách se na spolupráci dohodly strany ODS, KDU-ČSL, Sdružení nezávislých Kopřivnice, NEZÁVISLÍ, PRO Sport a Zdraví a koalice Piráti a Změna pro Kopřivnici. Koaliční partneři budou mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 11 hlasů.

Povolební vyjednávání nebyla jednoduchá, neboť říjnové komunální volby v Kopřivnici nepřinesly jednoznačného vítěze. Přestože ustavující zastupitelstvo bylo svoláno již na 6. listopadu, volba členů rady byla kvůli neexistenci koaliční dohody odsunuta až na prosinec. Dle podepsané koaliční smlouvy by se měl starostou Kopřivnice stát Miroslav Kopečný z ODS, místostarosty Dagmar Rysová ze Sdružení nezávislých a Stanislav Šimíček z KDU-ČSL. V radě by měli zasednout také Zdeněk Babinec (ODS), Ivan Telařík (NEZÁVISLÍ), Lumír Pospěch (PRO Sport a Zdraví) a Ladislav Stehlík (Piráti a Změna pro Kopřivnici). Nově vzniklá koalice se dohodla na zrušení funkce třetího místostarosty, a to také na základě požadavku petice „NE třetímu místostarostovi v Kopřivnici!“ iniciované členy koalice Piráti a Změna pro Kopřivnici. Petici, jejímž cílem je úspornější fungování městské samosprávy, podepsalo 382 občanů. Součástí koaliční smlouvy jsou rovněž zásady spolupráce a výběr domluvených programových priorit, jež jsou průnikem volebních programů koaličních stran.

 

Definitivně by měla být volba kopřivnického starosty, místostarostů a dalších členů rady města stvrzena hlasováním na 2. zasedání zastupitelstva dne 4. prosince.

 

 

Soutěž „KTK slaví 20“- stále můžete hrát o další ceny, stačí se zaregistrovat. A to prostřednictvím SMS ve tvaru: 

KTK 20 MEZERA VAŠE JMÉNO MEZERA VAŠE PŘÍJMENÍ MEZERA VÁŠ EMAIL/TELEFON

na telefonním čísle 774 599 474 nebo e-mailem: studio@ktk.cz.

 1. 11. 2014 byli vylosování:

Radek Kubalec, tel. 777 xxx xxx

Lukáš Buzek, tel. 774 xxx xxx

Adámková Anna, tel. 728 xxx xxx

Nyní hrajeme o sponzorské ceny Comedy central, Nickkelodeon a English club.

Losujeme z registrací, přihlášených do středy 3. 12.2014, 12:00 hod.

Dvě slova pro slogan: „VÁM“, „SVĚT“.

Finále hrajeme 12. 12. 2014.

 

 

Oznamujeme občanům, že budou mimořádně přistaveny velkoobjemové vany na biologický odpad a to od 5. – 8. prosince ve Vlčovicích u mostu, u KD, naproti č. p. 88, u kostela, u č. p. 54. V Mniší na zastávce, u KD, na horním konci u č. p. 174 a109 a 159.

 

 

Žádat o evropské dotace bude mnohem jednodušší. Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšně otestovalo jednodušší a plně elektronický monitorovací systém pro podávání projektových žádostí v novém programovém období 2014 – 2020. Žadatelům o evropské dotace tak odpadnou mnohé zbytečné úkony, především papírování. Od září proběhlo již 36 školících cyklů pro úředníky jednotlivých ministerstev a bylo proškoleno více než 690 uživatelů. Možnost seznámit se v předstihu s novým prostředím nyní MMR nabízí i budoucím žadatelům.

 

 

Město informuje o možnosti nájmu jednoho městského bytu na ul. Obránců míru 704, o velikosti 1+2 za podmínky přistoupení k dluhu, který je určen pro stávající nájemce městských bytů za podmínek dle výzvy. Nabídka platí od 24. 11. 2014 do 03. 12. 2014.

 

 

Upozorňujeme na výměnu řidičských průkazů  –  to je nyní aktuální pro držitele průkazů vydaných po prvním květnu 2004. Ty se musí co nejdříve vyměnit, nebo přijdou na pořad dne tisícové pokuty. Řidičské průkazy mají pouze omezenou platnost a motoristé by si sami měli včas zajistit jejich výměnu. Momentálně vydávané řidičské průkazy typu kreditní karty vydávané od roku 2004, platí po dobu 10 let ode dne vydání. Prostá výměna nepodléhá správnímu poplatku. Zákonná lhůta pro výrobu řidičského průkazu je 20 dnů ode dne podání žádosti.

 

 

Lašské muzeum v Šustalově vile zve na novou výstavu,kde budete mít možnost seznámit se s výrobky mistrů kovářů, nožířů a platnéřů. Zlatým hřebem výstavy„Na ostří nože“, bude kolekce nožů z damascénské oceli, zapůjčená Technickým muzeem v Brně, které výstavu spolupořádá. Zbraně však nebudou jediným lákadlem. K vidění budou i další kovářské výrobky, během prohlídky nahlédnete do tajů práce se železem a také tvorba kopřivnického mistra platnéře, pana Jiřího Vaňka. Výstava bude zahájena tradiční vernisáží ve čtvrtek 4. prosince v 17 hodin. Kdo by neměl čas, může se zastavit až do 1. února 2015.

 

 

Na třiceti beskydských místech od slovenské Babí hory až po Hukvaldy čekají na turisty známí herci Marián Labuda a Norbert Lichý. Prostřednictvím netradičního mluveného průvodce všem přibližují spoustu zajímavostí o Beskydech a doporučují zajímavé tipy na výlety. Stačí mít s sebou chytrý telefon s QR čtečkou, sejmout z cedulky kód a zaposlouchat se do příjemného povídání. Oba herci připravili celkem třicet povídání, které si lidé mohou spustit na více než padesáti místech v Euroregionu Beskydy. Přesný seznam lokalit naleznou turisté na internetových stránkách slysimebeskydy.cz.

Na těchto internetových stránkách je možné najít také soutěž. O celkem deset značkových vakuovaných termosek v neoprenovém obalu se hraje až do 15. prosince. Stačí se vydat na výlet na tři beskydská místa, poslechnout si v mluveném průvodci tři správné odpovědi a ty prostřednictvím formuláře na internetu nebo letáku zaslat pořadatelům z Regionu Beskydy. Podrobnosti a úplná pravidla soutěže lze najít na www.slysimebeskydy.cz. Po skončení soutěže budou na těchto stránkách k dispozici ke stažení také všechna povídání o zajímavých místech české a slovenské části Euroregionu Beskydy.

 

 

Starosta města svolává na čtvrtek 04. prosince 2014 2. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, které se uskuteční na městském úřadě v konferenční místnosti (10. patro, č. dv. 1084), Štefánikova 1163/12, Kopřivnice.

Zahájení zasedání je stanoveno na 16.00 hodin.

Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Zpráva ověřovatelů zápisu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Složení slibu
 5. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
 6. Schválení způsobu volby starosty, místostarostů a dalších členů rady města
 7. Volba členů návrhové komise, která bude vykonávat rovněž funkci komise volební pro

volbu starosty, místostarostů a dalších členů rady města

 1. Projednání petice – počet místostarostů
 2. Určení počtu členů rady města, počtu místostarostů
 3. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolnění
 4. Volba starosty
 5. Volba místostarostů a dalších členů rady města, určení pořadí místostarosty, který bude

zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními

místostarosty

 1. Zřízení výborů zastupitelstva města a volba jejich předsedů a členů
 2. Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 3/2014 o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů

 1. Organizační záležitosti
 2. Různé – diskuse
 3. Zpráva komise, rekapitulace usnesení
 4. Závěr

 

 

Vernisáž – „SVĚT TICHA A TMY…“- 3. prosinec v 17:00, Restaurant Mandala ve městě Koprivnice. Výstava fotografií a obrazů ze života hluchoslepých osob. Existence sdružení Záblesk – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí se datuje od roku 2001. Založili ho samotní rodiče postižených dětí.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice