1. 5. 2017

 

Město Kopřivnice Vás zve na diskuzní setkání občanů s vedením radnice s názvem „Plánujme společně“ aneb fórum Zdravého města příští středu 3. května od 17 hodin do Kulturního domu v Kopřivnici. Občerstvení, losování o ceny a hlídání dětí po dobu programu zajištěno.

 

Katolický dům připravuje na 3. 05. 2017 Koncert k 95. výročí Pěvecký sbor Kopřivnice, od 17:00.

 

Oznamujeme občanům, že bude probíhat rekonstrukce mostu v Lubině od 9. května do 6. července. Stavební práce budou probíhat při plné uzávěrce, průchod jen pro pěší. Autobusová zastávka u hasičárny a točny budou zrušeny a v provozu bude autobusová zastávka u hřiště.

 

Životy několika lidí už ohrozily spalničky, které se šíří v Moravskoslezském kraji. Nemocí se již nakazilo 35 dětí a 35 dospělých, z toho 13 zdravotníků. Jeden pacient je také z Frýdecko-Místecka, tři z Novojičínska, pět z Opavska a sedm z Karvinska. Nemoc se zatím neobjevila na Bruntálsku. Nemocnice léčí průběžně šest až osm pacientů se spalničkami. U naočkovaných lidí má nemoc lehčí průběh. Nejhůř na tom bývají kojenci do roku a půl, kteří ještě očkováni být nemohli. Podle odborníků není důvod k panice, protože sedm desítek pacientů v regionu není velké číslo. Přesto varují před podceňováním nemoci.

 

Anesteziologickoresuscitační oddělení Nemocnice Nový Jičín má nový monitor vitálních funkcí, který s vysokou přesností měří, zobrazuje, zpracovává i zaznamenává biometrická data. Investice do nového přístroje vyšla nemocnici na 100 tisíc korun. Monitor životních funkcí, nebo také fyziologický monitor, je zařízení sloužící ke sledování zdravotního stavu pacienta, a to za využití senzorů. Model, který nově získalo anesteziologicko resuscitační oddělení, přitom nabízí multifunkční využití pro pacienty veškerého věku, tedy dospělé, děti a dokonce i novorozence.

 

Kraj podpoří formou stipendií studium řemesel a technických oborů. Moravskoslezský kraj se rozhodl finančně podpořit studium vybraných řemeslných a technických oborů, jejichž absolventi v regionu chybí. Motivační i prospěchová stipendia budou moci od letošního září získat v krajských školách například ti, kteří se chtějí stát řezníky, tesaři, kominíky nebo klempíři. K podporovaným oborům budou patřit klempíř, řezník-uzenář, kominík, montér suchých staveb, pokrývač, malíř a lakýrník, mechanik strojů a zařízení, mechanik seřizovač, nástrojář, elektrikář, elektromechanik pro zařízení a přístroje, pekař, výrobce textilií, operátor dřevařské a nábytkářské výroby, tesař, zedník, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Seznam se může měnit v závislosti na potřebách trhu práce. moci studenti krajských škol dosáhnout, budou rozdělena na motivační a prospěchová. V optimálním případě se výše stipendia může vyšplhat až na 16 tisíc korun ročně. Motivační stipendium ve výši jednoho tisíce korun měsíčně je určeno žákům oborů, které jsou žádané na trhu práce a hrozí jejich zánik (například klempíř, pokrývač, řezník-uzenář). Žákům ostatních vybraných oborů vzdělání, které jsou opět zaměstnavateli žádané a úřady práce v těchto oborech vykazují vyšší počet volných míst, je určeno měsíční stipendium ve výši 500 korun. Prospěchové stipendium bude odstupňováno od jednoho do tří tisíc korun za pololetí.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice