10. 4. 2019

Závod ploché dráhy se přesouvá na 19. 4. 2019.

Závod 1. ligy družstev, který byl plánovaný na tuto neděli 14. dubna je přesunut na nový termín. Pojede se za necelý týden na Velký pátek, tedy 19. dubna od 14 hodin. Důvodem přeložení je katastrofální předpověď počasí na blížící se víkend. Již od čtvrtku se má počasí razantně měnit a na pátek a sobotu hlásí meteorologové dokonce teploty těsně nad nulou doprovázené deštěm, či dokonce deštěm se sněhem. Po dohodě vedení klubu s vedením české ploché dráhy a jednotlivými manažery klubů startujících v této soutěži učinil náš klub tento nepopulární krok.

 

Policisté na Novojičínsku započali prověřovat okolnosti dalšího podvodného jednání, jehož obětí se stala seniorka, která na základě telefonického rozhovoru s údajným příbuzným předala neznámému člověku půl milionu korun. V případě, že budete kontaktováni neznámým volajícím, který se představí jako Váš příbuzný (vnuk, syn) a požaduje půjčení peněz, požadavek neakceptujte a zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem. Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny a peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže dorazit a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka, peníze neznámému člověku nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do svých příbytků.. Předmětnou událost sdělte policistům na lince 158.

 

V kraji začali fungovat civilní záchranáři. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje se snaží zdokonalovat své služby. Kromě profesionálních posádek mezi své zaměstnance zařadila také civilní zachránce neboli First respondery. Takzvaný First responder může být zdravotník, policista, hasič či člen jiné složky, který prošel akreditovaným školením v poskytování první pomoci. „Pokud se dostanete do život ohrožující situace a zavoláte na linku 155, může k vám před příjezdem profesionální posádky přijít zachránce v civilním oděvu, tedy právě zmíněný First responder,“ uvedl krizový koordinátor Dušan Bartošák s tím, že právě přítomnost člověka školeného v poskytnutí první pomoci může mnohdy významně přispět k záchraně života. First responder systém (spolupráce zdravotnické záchranné služby a dobrovolných zachránců) začal v rámci celého Moravskoslezského kraje, tedy také v rámci Novojičínska, fungovat od 1. dubna letošního roku.

 

Kopřivnice chce i v nadcházející třetí dotační výzvě podporovat místní obyvatele, kteří v rámci kotlíkové dotace vymění starý kotel za nový. Rada města schválila poskytnutí příspěvku města každému úspěšnému žadateli o dotaci a doporučila zastupitelům uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva mezi městem Kopřivnice a Moravskoslezským krajem. V rámci 3. výzvy budou podporovány výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. až 5. emisní třídu, za nový kotel na biomasu, buď automatický, nebo s ručním přikládáním, nebo za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Navíc nová zařízení musí být zapsána v seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí pro 3. výzvu kotlíkových dotací.

Na pořízení plynového kondenzačního kotle bude možné získat maximálně 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 95 tisíc korun, na kotel na biomasu s ručním přikládáním 80 %, maximálně 100 tisíc korun, na automatický kotel na biomasu činí výše dotace 80 %, přičemž maximální výše je 120 tisíc korun, a stejně je tomu u dotace na pořízení tepelného čerpadla. Žadatel získá dalších 7 500 Kč za prioritu území, stejnou částkou přispěje Moravskoslezský kraj, a pokud schválí smlouvu s krajem zastupitelstvo, tak město Kopřivnice přispěje úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších pět tisíc korun.

 

Pedagogové novojičínských základních a mateřských škol se učí, jak pracovat s nadanými dětmi. Pilotní program v rámci Moravskoslezského kraje realizuje Ostravská univerzita ve spolupráci s Mensou. Nový Jičín je tak prvním městem v kraji, kde se radnice rozhodla podporovat talentované žáky všech základních a mateřských škol prostřednictvím speciálně vyškolených učitelů. Odborné studie uvádějí, že mimořádně nadaných žáků jsou v populaci 2 až 2,5 procenta, nadaných bývá přibližně 12 až 15 procent. Obě tyto skupiny dětí vyžadují zvláštní péči ve vzdělávání. V pěti čtyřhodinových lekcích se účastníci semináře seznamují se způsoby vyhledávání nadaných žáků, učí se, jak s nimi pracovat a jak rozvíjet jejich talent a nadání. Pro nadané děti by mohl vzniknout klub, ve kterém by se zabývaly složitějšími úkoly, než přináší běžná výuka.

 

Přijďte podpořit charitativní koncert 12. dubna s kapelou ABBA STARS Rivavel na podporou letního pobytového tábora pro 11 dětí se svalovou dystrofií, který letos již potřetí bude pořádat Ekologické centrum Veronica Hostětín. Pořadatelkou této benefiční akce je Daniela Seidlová, babička naší tanečnice na vozíku Karolinky Dejové. Během koncertu je připravena ochutnávka produktů z Ekologického centra Veronika Hostětín, prodej plyšových hraček ze sbírky dárců při házená, a svůj stánek tu bude mít i dětské centrum Motýlek. Součástí benefice bude výstava fotografií ze života Motýlka a z letních pobytových táborů dětí se svalovou dystrofií. Pořadatelskou činnost zajistí členové Tanečního klubu Štramberk. Nenechte si tuto zajímavou akci ujít a podpořte naše hendikepované děti, koncert začíná v pátek 12. 4. v 19 hodin ve velkém sále KDK

 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí. Rozhodným datem pro občany České republiky je 14. duben. Pozor by si měli dát lidé, kteří se po tomto datu budou stěhovat, je potřeba včas tento fakt oznámit v místě původního bydliště. Kopřivnice již zveřejnila seznam volebních místností.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice