10. 5. 2021

Slovenská strela jede domů. Vlak může vyjet na koleje. Vrátí se domů do Kopřivnice. Ve čtvrtek 6. května úspěšně proběhla technicko bezpečnostní zkouška historického motorového vozu M 290.002 Slovenská strela. Drážní zkušební komisař Ing. Alois Kotrba PhD. tak mohl v protokolu konstatovat plnou provozuschopnost vozidla. Na základě této skutečnosti bude moci Drážní úřad vystavit průkaz způsobilosti. Součástí technicko bezpečnostní zkoušky Slovenské strely byla též zkouška zrychlení z nuly na 130 kilometrů v hodině. Své maximální rychlosti dosáhne motorový vůz po ujetí dráhy 5700 metrů. Z rychlosti 120 kilometrů v hodině zastaví Slovenská strela po ujetí dráhy 567 metrů. Při zkušební jízdě se mimo jiné ověřuje i účinnost ruční brzdy, která zastaví vlak z rychlosti 50 kilometrů za hodinu po ujetí 312 metrů. Po náročné rekonstrukci, která trvala více než dva roky, se parametry slavné motorové soupravy přesně shodují s těmi z roku 1936, kdy ji Tatra pro tehdejší Československé dráhy vyrobila.

 

Nové dotace umožní v kraji výměnu patnácti set zastaralých kotlů. Více než patnáct set lidí z Moravskoslezského kraje úspěšně požádalo o kotlíkovou dotaci, ale kvůli vyčerpání peněz uvízlo v takzvaném zásobníku. Teď si i oni staré topeniště na pevná paliva vymění – stát uvolnil další peníze a ty pokryjí všechny podané žádosti. Počítá se i s další podporou výměny topenišť. Kraj za všechny tři kola kotlíkových dotací zatím lidem vyplatil přes 1,8 miliardy korun. První dvě výzvy jsou hotové a kotel díky nim má 13 a půl tisíce lidí. Z třetí výzvy je po výměně přes 4 200 domácností. Po skončení všech tří kol bude v kraji nových 23 tisíc topenišť. Nahradit je ale nutné i další. Od září 2022 domácnosti nesmí pod hrozbou padesátitisícové pokuty topit v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy. Kolik takových v kraji zbývá, ale nelze vyčíslit přesně.

 

Setkání v místních částech přeložila epidemie na podzim. Jarní tradicí bývala veřejná setkání zástupců radnice a obyvatel místních částí Lubiny, Mniší a Vlčovic. Již druhým rokem však do této zvyklosti zasáhla epidemická situace, a proto se ani letos akce neskuteční v obvyklých termínech.  Cílem těchto každoročních setkání je vyhodnotit rozvoj jednotlivých místních částí v uplynulém období, představit plánované aktivity a umožnit občanům Lubiny, Mniší a Vlčovic diskutovat s vedením města a pracovníky radnice o všem, co je zajímá. K odložení veřejných schůzí musela radnice přistoupit už vloni a na jejich návštěvnosti se to neprojevilo. Konkrétní termíny setkání zatím nejsou stanoveny, obyvatelé Lubiny, Mniší a Vlčovic o nich budou včas informováni.

 

Kopřivnice si připomněla Den vítězství 6. května. Na sobotu 8. května připadá státní svátek Den vítězství, kterým si připomeneme 76 let od ukončení druhé světové války. Tradiční pietní akt v Kopřivnici proběhl ale už dnes, v den výročí osvobození města. Vzhledem k epidemické situaci se již podruhé uskutečnil bez účasti veřejnosti. Kopřivnice patřila za druhé světové války k územím odstoupeným Německu. Hitlerova armáda ji obsadila 10. října 1938 a pak následovala velmi rychlá germanizace. V boji za osvobození padlo třiadvacet kopřivnických občanů, další byli zatčeni, vězněni, nebo dokonce mučeni v koncentračních táborech. Zahraničního odboje se zúčastnilo jednadvacet obyvatel, mnoho dalších bylo zapojeno do domácího odboje a partyzánských akcí. Bez větších bojů byla Kopřivnice osvobozena 6. května 1945. Dva dny poté vstoupila v platnost kapitulace německých vojsk, která se všeobecně považuje za konec druhé světové války. Památku obětí druhé světové války uctili zástupci města a Českého svazu bojovníků za svobodu položením kytic u pomníku padlých před bývalou ZŠ Náměstí.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice