7. 5. 2021

Příští týden obnoví provoz nejen školky, obchody a muzea. V pondělí 10. května čeká Českou republiku další vlna rozvolňování protiepidemických opatření. Už i v Kopřivnici se vrátí do škol žáci 2. stupně, ačkoliv zatím k rotační výuce s povinným testováním, bez omezení budou fungovat všechny školky. Částečně obnoví svůj provoz i Dům dětí a mládeže Kopřivnice a výuku budou moci rozšířit i školy umělecké. Dle nařízení vlády bude od pondělí možná výuka v základních uměleckých školách pro tříčlenné skupiny žáků bez testů, případně pro otestovanou dvacetičlennou skupinu ve venkovních prostorách. „Díky tomuto rozvolnění můžeme obnovit komorní hry, soubory se rozdělí a budou chodit do prezenční výuky v tříčlenných skupinkách a rovněž žáci posledních ročníků budou moci zkoušet svá absolventská vystoupení alespoň po třech. Hodiny výtvarné výchovy budeme za příznivého počasí realizovat venku,“ uvedl Zdeněk Babinec, ředitel Základní umělecké školy Zdeňka Buriana. Pro konkrétní podmínky návratu žáků do škol je třeba sledovat webové stránky jednotlivých zařízení.

Kromě rozvolnění v oblasti školství bude zrušen zákaz maloobchodního prodeje, nebude nutné nosit ochranu dýchacích cest venku, nebude-li ve vzdálenosti menší než 2 metry další osoba z jiné domácnosti, a zpřístupní se také muzea a galerie. „Regionální muzeum v Kopřivnici otevře od úterý 11. května všechny tři své pobočky, tedy Technické muzeum Tatra, Muzeum Fojtství i Lašské muzeum. Otevřeno bude klasicky od úterý do neděle v době od 9 do 17 hodin,“ uvedla zástupkyně ředitele Pavla Tršová s tím, že zatím nebudou možné hromadné prohlídky.

K normálnímu provozu se začne vracet také kopřivnická knihovna, která příští týden otevře tři ze svých pěti poboček. V úterý se otevře pobočka ve Vlčovicích, ve středu v Mniší a ve čtvrtek pobočka na sídlišti Sever. Částečně obnoven bude také provoz Informačního centra Kopřivnice, které bude otevřeno od pondělí do pátku v čase 9 až 17 hodin a v sobotu od 9 do 14 hodin. Více informací naleznete na webu Kulturního domu Kopřivnice www.kdk.cz.

Přehled všech aktuálně platných opatření je zveřejněn na vládním portálu covid.gov.cz.

 

Objevte Lašský poklad! Už odstartovala outdoorová zábavně-poznávací hra pro všechny generace, kterou připravila Lašská brána Beskyd na území čtyř obcí, jež sdružuje. Zapojit se mohou rodiny s dětmi, mladí, dospělí i senioři, a to i za aktuálních protiepidemických opatření. Již brzy budou odhalena výchozí místa prvních čtyř tras, na nichž budou připravena stanoviště se záludnými otázkami o dané lokalitě. Správné odpovědi pomohou soutěžícím odhalit nejen zajímavosti o místě, jímž trasa prochází, ale také umístění pokladu. Více na www.lasskypoklad.cz

  

Půl milionu na vaše Ko-projekty. Od 5. května přijímáme vaše návrhy Ko-projektů – společensky prospěšných projektů ke zlepšení života místních komunit či zvelebení veřejného prostoru v Kopřivnici, včetně Lubiny, Mniší a Vlčovic. Máte nápady, jak vylepšit své okolí? Už se na ně těšíme! Předložení návrhů a následné hlasování o nich je jen na vás, občanech našeho města! Na podporu vítězného Ko-projektu je v participativním rozpočtu i letos vyčleněno 500 tisíc korun.

 

Příští týden začne rekonstrukce ulice Kpt. Jaroše. V pondělí 10. května bude zahájena rekonstrukce komunikace a chodníku na ulici Kpt. Jaroše. Opraven bude 172 metrů dlouhý úsek od křižovatky s ulicí Štefánikovou až po most přes Kopřivničku. Stavební práce si vyžádají omezení provozu. Stávající povrch vozovky v uvedeném úseku již není v ideálním stavu, a proto bude odfrézován a vyměněn. Následně bude provedeno nové vodorovné dopravní značení. Chodník na straně blíže k centru bude zcela vybourán a dočká se jak nových konstrukčních vrstev, tak nového povrchu z dlažby, která bude použita i při rekonstrukci blízkého centra města. Součástí projektu budou rovněž slepecká linie na chodníku a bezbariérové úpravy v celém opravovaném úseku. Stavební práce potrvají zhruba 3 měsíce a městský rozpočet vyjdou na více než 2,2 milionu korun.

 

 

 

První letošní farmářský trh se uskuteční v prostorách parku E. Beneše v Kopřivnici 21. května od 9 do 16 hodin.

 

Týden pro rodinu. Ve dnech 8. až 16. května proběhne 13. ročník celorepublikové kampaně Týden pro rodinu. Motto letošního ročníku zní „Rodinná pohoda není náhoda“ a jeho cílem je ocenit úsilí, které rodiny investují do svých vzájemných vztahů, zejména v současných nestandardních podmínkách koronavirové epidemie. Také v letošním roce proto připravilo město Kopřivnice a jeho partneři několik aktivit k obohacení rodinného života. V sobotu jsou všichni zváni k rodinným piknikům, kterými zároveň mohou podpořit myšlenku fair trade a zařadit se do slosování o ceny. Po celý týden bude možné vyrazit na Rodinné putování pod záštitou Centra pro rodinu Kopřivnice a krásný rodinný týden budou moci rodiče s dětmi završit v sobotu 15. května v Pohádkovém lese.

Piknikový happening v sobotu 8. května je připomenutím Světového dne pro fair trade. Do 10. května zašlete foto svého férového pikniku na adresu zdravemesto@koprivnice.cz, a budete zařazeni do slosování o tři fairtradové ceny.

Stěžejní aktivitou letošního Týdne pro rodinu bude tzv. Rodinné putování. Po celý týden od 8. do 15. května zpestří rodinné výlety z Kopřivnice do Štramberka sedm zastávek s krátkými zamyšleními, otázkami, aktivitami i hrami, jejichž cílem je přispět k rodinné pohodě. Start trasy bude u starého hřbitova v Kopřivnici a cíl u výdejního okénka Ušaté kavárny ve Štramberku, kde bude pro účastníky putování připravena malá upomínka. Souřadnice a fotky zastávek jsou k dispozici na webu Centra pro rodinu Kopřivnice, kde bude rovněž možné projít trasu virtuálně.

Týden pro rodinu v Kopřivnici uzavře oblíbený Pohádkový les. Průběžný start bude od 10 do 16 hodin u Kamenárky ve Štramberku a zhruba 5 kilometrů dlouhá trasa povede kolem rozhledny na Bílé hoře a Váňova kamene. Startovné činí 40 korun za dítě.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice