10. 6. 2024

Setkání u Zanáškova dubu v esperantském zátiší. Příznivci esperanta pořádají ve středu 12. června malé odpolední setkání s výstavkou u příležitosti 70. výročí úmrtí propagátora esperanta Rudy Zanášky, byl jmenován významnou osobností města, zemřel 12.6.1954.

 

Václav Langer oslavil 29. května jubilejních 90 let. Narodil se sice ve Studénce, ale s Kopřivnicí je neodmyslitelně spojen. Zástupci města mu na jeho narozeninový den přišli pogratulovat. Václav Langer byl prvním vedoucím kopřivnického klubu modelářů při domě dětí a mládeže založeného už v roce 1973. V čele kroužku stál tři dekády a dodnes se zúčastňuje jeho aktivit jako aktivní modelář i uznávaný rozhodčí a spoluorganizátor Beskyd Model Kit Show. Při návštěvě jsme tak měli možnost nahlédnout do jeho modelářské dílny. Letadla byla jeho vášní už od mládí a později na vojenské vysoké škole vystudoval konstrukci leteckých spalovacích motorů. Jeho kariéra je spojena se společností Tatra, kde pracoval na konstrukci vzduchem chlazených tatrováckých motorů. Je autorem několika patentovaných technických řešení. Díky jeho zálibě v historickém bádání byly doplněny střípky z historie našeho regionu. Václav Langer vydal několik publikací, na které navázaly výstavy a besedy, čímž šíří osvětu o osudech novojičínských vojáků z obou světových válek, především pak pilotů RAF a legionářů. S městem úzce spolupracuje jako zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu.

 

Po dvou letech, kdy Kopřivničané platili za odpady 660 korun ročně, se pro letošní rok platby zvýšily o 60 korun na 720 korun za osobu na rok. Mezi možnosti úhrady je bezhotovostní úhrada bankovním převodem na účet číslo: 1767241349/0800 s uvedením přiděleného individuálního variabilního symbolu či prostřednictvím platební brány na https://portal.koprivnice.cz/zpo/platby. Další možností je platit hotově či platební kartou na pokladně městského úřadu dle pokladních hodin. Další možností je zaplatit poštovní poukázkou, kterou je možno vyzvednout na oddělení správy poplatků – odpady a poslední variantou je prostřednictvím SIPA, kdy nahlásíte spojovací číslo na oddělení správy poplatku – odpad. Splatnost poplatku je vždy do 30. června příslušného kalendářního roku.

 

Nová turistická sezóna začala pro návštěvníky hradu Hukvaldy příjemným překvapením. Mezi 1. a 2. hradní bránou ještě před hlavním vstupem do hradu najdou nové bezbariérové návštěvnické centrum. Vzniklo dobudováním objektu z 80. let minulého století, který nikdy nebyl dokončen. Novostavba respektuje historický ráz areálu, je zde nová pokladna, sociální zařízení a prostory pro kulturně-společenské aktivity. Vybudování návštěvnického centra vyšlo krajskou pokladnu na zhruba 20 a půl milionu korun a trvala 2 roky.

 

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice slaví 30. výročí svého založení. Samotné oslavy proběhnou ve čtvrtek 13. června ve 13 hodin a lidé se mohou těšit na bohatý doprovodný program pro všechny generace, kde středisko představí nejen svou historii, ale také služby, které poskytuje. V rámci kulturní části vystoupí místní senioři s tanci v řadě, dále TK Gradus a zahraje cimbálová muzika Poštár. V 16 hodin budou oceněny významné osobnosti spojené se střediskem. V průběhu celého odpoledne bude probíhat výstava poskytovatelů sociálních služeb, kteří se střediskem spolupracují. Organizátoři nezapomněli ani na děti, a pro všechny účastníky bude připraven slosovatelný kvíz.

 

Soutěžní svět pohádek, dobrodružství a fantazie zdobí vestibul kopřivnické radnice. XV. ročník výtvarné soutěže, věnované odkazu malíře Zdeňka Buriana, pořádá ZUŠ ZB a připomíná význam kopřivnického rodáka a světově proslulého malíře, jehož jméno škola nese. Soutěž chce v mladých výtvarnících podpořit zájem o témata, které Buriana proslavily ve světě. Součástí vernisáže bylo předání diplomů a cen v kategorii malba, kresba a grafika, prostorová tvorba a počítačová grafika. Oceněno bylo patnáct jednotlivců a čtyři kolektivy žáků. Výstava ve vestibulu radnice bude veřejnosti přístupna do 21. června.

 

Prostor za „hokejkou“ čekají velké změny, na místě asfaltové plochy poblíž sociálně terapeutických dílen EFFATHA má v brzké době vzniknout smyslová zahrada. Jak zahrada bude vypadat, se mohli dozvědět účastníci setkání, kde došlo k veřejnému představení návrhu. Tento projekt je vítězným Koprojektem loňského roku, který navrhli sami občané a který získal největší podporu v následném celoměstském hlasování. Prostor, který aktuálně slouží zejména k venčení psů a přespávání osob bez přístřeší, by se měl proměnit v mezigenerační zahradu, která bude sloužit klientům sociálně terapeutických dílen i veřejnosti. Předkladatelkou Koprojektu byla Zuzana Hrnčiarová, která pracuje nedaleko v sociálně terapeutických dílnách EFATHA a prostor měla proto dobře zmapovaný. Zahrada by měla působit na všechny smysly. Budou zde aktivity jak pro děti, tak i seniory, například discgolf, dřevěné piškvorky či vyvýšené záhony. Po představení návrhu následovala diskuze, během níž se lidé mohli zeptat na vše, co je v souvislosti s projektem zajímalo. Pokud máte návrh na zlepšení svého okolí, je nejvyšší čas jej podat, návrhy se totiž začaly sbírat během června. Projekt musí být uskutečnitelný na pozemcích města a nesmí stát více než onen milion korun. Štěstí mohou zkusit znovu i Koprojekty, které v předchozích letech v hlasování neuspěly, nebo méně finančně náročné nápady.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice