10. 8. 2015

 

Omezení provozní doby městského úřadu. Z důvodu přetrvávajících extrémně vysokých teplot způsobujících provozně-technické problémy bude ve dnech 10. až 14. srpna omezena provozní doba Městského úřadu v Kopřivnici. Úřad bude pro veřejnost otevřen od 7 do 12 hodin. Děkujeme za pochopení.

 

 

V Novém Jičíně začne už brzy fungovat nová služba – sociální rehabilitace. Ta bude pomáhat lidem s duševním onemocněním, mentálním nebo tělesným a kombinovaným postižením zařadit se do života. Vše bude mít na starosti Slezská diakonie s podporou města. O pomoc mohou v průběhu srpna požádat lidé z Kopřivnice i z dalších měst a obcí Novojičínska. Info na tel: 734 366 561, Gabriela Lhotská, vedoucí Sociální rehabilitace.

 

 

V polovině srpna 2015 dojde k technickým změnám šíření programů KTKdigi. Budou vytvořeny nové programové multiplexy, na které budou postupně zařazovány nové programy. Převážně se bude jednat o HD programy. Chceme takto vyjít vstříc zvýšené poptávce po HD programech šířených v KTKdigi. Současně dojde k přesunu některých SD programů. Tyto nezbytné technické úpravy mohou způsobit to, že budete muset znovu naladit své TV přijímače a na Set-Top-Boxech může docházet k aktualizaci programů. O připravovaných a prováděných změnách Vás budeme průběžně informovat.

 

 

Mladí se v Kopřivnici o prázdninách nudit nemusí, a pokud chtějí být i prospěšní, mohou se zapojit do projektu města – Prázdninové dobrovolnictví. Jde o sérii aktivit, kdy je možno nezištně pomoci druhým. Není potřeba se nikde hlásit, stačí přijít vždy v sudé úterý v 8.30 do vestibulu radnice. Do aktivit jsou zapojeny místní sociální služby a charitativní centrum Adra. Pro prázdninové dobrovolníky jsou připraveny drobné odměny. Bližší informace o dalších aktivitách naleznou zájemci na facebooku Zdravého města Kopřivnice. Projekt pokračuje 11. 8. 2015 Dobrým skutkem pro seniory.

 

 

Od 3. srpna mají návštěvníci kopřivnické radnice možnost zhlédnout výstavu mapující dobrovolnictví v okresech Nový Jičín a Frýdek-Místek. Snímky na panelech zachycují dobrovolníky Adry v různých okamžicích jejich záslužné práce a představují konkrétní příklady pomoci potřebným. Expozice bude ve vestibulu kopřivnické radnice k vidění do 19. srpna. Poté se přemístí do Městské knihovny Kopřivnice.

 

 

V průběhu září vyzkouší bruslaři novou ledovou plochu zimního stadionu. Jedna z letošních největších investicí města byla zahájena v dubnu a v rámci rekonstrukce dochází modernizaci chladící technologie. Kromě výměny potrubí pod kluzištěm je budována také nová ledová plocha. Během příštího týdne proběhne pokládka pryžových podlah a montáž mantinelů, střídaček i trestných lavic. Modernizace chlazení, jejíž náklady vyjdou na 28 milionů korun, z čehož téměř 21 milionů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí, je první etapou postupné rekonstrukce zimního stadionu. Pravděpodobně již v září bude městské zastupitelstvo jednat o vyčlenění dalších prostředků na výměnu sedaček, řešení vstupního vestibulu a šaten pro veřejnost.

 

 

Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů společnost O2 Czech Republic snižuje jeich počet. V roce 2000 fungovalo v čr přes 30 tisíc „budek“, v současné době O2 provozuje 12 340 veřejných telefonních automatů včetně státem dotovaných budek a stále dochází ke snižování jejich počtu, jednak s rozvojem mobilních technologií, jednak kvůli neefektivnosti jejich další údržby. v průběhu měsíce srpna budou v Kopřivnici zrušeny 4 nevyužívané budky na ul. ŠTEFÁNIKOVA u čísla 1301, 1154, 1171, 36. Po plánované optimalizaci zůstane v provozu v Kopřivnici 7ks veřejných telefonních automatů.

Kopřivnice         Francouzská     1203

Kopřivnice         Kpt. Nálepky     1064

Kopřivnice         Francouzská     1016

Kopřivnice         Štefánikova       1239

Kopřivnice         Štefánikova       1074

Kopřivnice          Francouzská     1197

Kopřivnice         Obránců míru   301

 

 

Díky projektu SdílKo ožilo centrum, ve dvou kontejnerech se denně prezentují různé produkty a činnosti. 23. července byly na pěší zoně v centru města instalovány 2 designové expoziční vany, upravené tak, že slouží jako tvůrčí dílna, kancelář, výloha, galerie či pódium. Otevřeno je vždy od 9 do 18 hodin a vstoupit může každý, kdo se chce podívat.   Program:

Pondělí 10. 8. – Bydlet zdravě a ušetřit – Centrum pasivního domu

Úterý 11. 8. – Eat it – mobilní nutriční poradna, půjčovna koloběžek ZP Brušperk

Středa 12. 8. – půjčovna kostýmů Kašpárek, 10.00 hodin – Pohankový mlýn Šmajstrla, Workshop Zdravého vaření (nejen) pro děti – Vitalia, paní Šťastná, Cabrio Tatra 11 nebo Prezident

 

 

Akademie třetího věku – zimní semestr 2015/2016 -14. ročník, přihlášky k dispozici v pondělí 7. září od 7:30 v čítárně městské knihovny.

  • Astronomie – Hvězdárna Valašské Meziříčí. Vždy ve středu odpoledne (čas bude upřesněn), Akademická posluchárna
  • Na co můžeme být hrdi – Mgr. Ladislav Cvíček. Optimistická procházka českými dějinami. Vždy ve středu od 15:30, Akademická posluchárna
  • Dějiny oděvní kultury II – Virtuální univerzita třetího věku. Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Vedoucí lektor: Ing. Petr Tylínek. Vždy v úterý od 9 hodin, Akademická posluchárna
  • Setkání s výtvarnými technikami II – Mgr. art. Anna Georgiadu, vždy ve středu od 9:00, čítárna knihovny

 

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice