26. 3. 2014

 

V sobotu 29. března se uskuteční celosvětová akce na podporu ochrany klimatu Hodina Země 2014. Domácnosti a instituce, které se k happeningu připojí, zhasnou přesně od 20:30 do 21:30 všechna světla a vypnou elektrické spotřebiče, aby upozornili na důležitost ochrany životního prostředí.

 

 

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A PARKOVIŠŤ: 28. března na ulici Kadláčkově, 29. března část ulice Francouzská od Družební po Severku, 31. března část ulic Francouzská, Osvoboditelů po přechod u Severky.

 

 

Zveřejnění nabídky města na nájem dvou městských bytů o velikosti 1+2 (Obranců míru 891, Obránců míru 704), za podmínky přistoupení k dluhu, které jsou určeny široké veřejnosti za podmínek dle výzvy. Nabídka platí od 26. 03. 2014 do 14. 04. 2014.

   

 

Novinka: Dny otevřených dveří v kopřivnických mateřských školách před zápisem na rok 2014/2015

Středa 26. 3. 2014

MŠ Francouzská + MŠ Jeřabinka

 

Čtvrtek 27. 3. 2014

MŠ Česká + MŠ Lubina

 

Pátek 28. 3. 2014

MŠ Krátká

 

Vždy od 8.00 – 11.30 14.00 – 16.00 hodin

Více na https://skolky.koprivnice.org

 

 

V pátek 28. 3. 2013  se od 15 do cca 18 hodin  v klubu Kamarád na ul. Francouzské koná semifinále Miss Roma.

 

 

V neděli 30. 3. 2014 se ve sportovní hale u ZŠ E. Zátopka od 8:00 do 17:00 koná 2. ročník Moravské soutěže v letecké akrobacii. Vstup zdarma.

 

 

Systém sběru bioodpadu v Kopřivnici čekají od dubna změny, které mají podpořit jeho třídění a následné využití. Dříve přistavované velkoobjemové vany nahradí kompostejnery, které budou každých čtrnáct dní sváženy přímo od rodinných domů. O bezplatné poskytnutí kompostejnerů mohou majitelé domků v Kopřivnici zažádat do 25. března na odboru životního prostředí. V místních částech budou i nadále přistavovány velkoobjemové vany. Více informací naleznete na internetových stránkách města Kopřivnice.

 

 

Ve středu 2. dubna od 17 hodin se v Kulturním domě Kopřivnice uskuteční veřejné diskuzní fórum s výstižným názvem S Vámi o všem? OVŠEM! Již pošesté budou mít Kopřivničané možnost diskutovat s vedením radnice o budoucím rozvoji města a navrhovat tzv. 10 P. Kromě toho budou účastníci vybírat dvě aktivity, jimž budou přímo na akci přiděleny šeky v hodnotě 10 000 a 5 000 korun.

 

 

Začátkem dubna budou obnoveny stavební práce na mostu přes Sýkoreček. Oprava mostu 480-001na příjezdové komunikaci z Lubiny do Kopřivnice by měla být hotova koncem letošního května. Vlastníkem a hlavním investorem akce je Moravskoslezský kraj. Rekonstrukce se bude týkat části nosné konstrukce, železobetonové desky i spodní stavby. Stavební práce budou probíhat ve stejném režimu jako v loňském roce, než je přerušilo zimní počasí. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena semafory. Komunikace pod mostem bude po dobu rekonstrukce pro automobily uzavřena a zachován zůstane pouze průchod pro pěší a cyklisty. Druhá etapa výstavby mostu bude zahájena v pondělí 1. dubna 2014, a to přípravou území, osazením přechodného dopravního značení, přesunem svodidel, demontáží zábradlí, montáží podchodu a samotným frézováním konstrukčních vrstev vozovky, termín dokončení je stanoven na 31. května 2014.

 

 

27. 3. 2014, 15:30-18:00, Kopřivnice, rozhledna Bílá hora

Expedice Bílá hora

MŠ Kopřivnice a ZŠ Alšova

Odměna pro nejčetněji zastoupenou MŠ

Zápis do pamětní knihy

Buřty s sebou

 

 

26. 3. 2014, 20:00, Kopřivnice, čajovna Mandala

Koncert

Romatika (SK)

Cikánská hudby s prvky world-ethno music

 

 

28. 3. 2014, 19:00, Štramberk, Kulturní dům

Divadelní přehlídka

Romeo a Julie

 

 

Přednáška 2. 4. 2014, v Balsamině, na ul. Sokolovské. Peter Levine ve svých výzkumech prokázal, že proběhlé trauma ( duševní i fyzické) výrazně ovliňuje tělo samotné, a pokud není přirozeným způsobem z těla uvolněno, postupně začne narůstat počet blokovaných tkání v těle a výrazně to ovlivňuje naši svobodu projevu i pohybu. Zajímá-li vás, zda lze a jakým způsobem podpořit přirozené reakce a propustit zastaralá traumata, žít v souladu se sebou samým, pak přednáška o Traumatech Ing. Dany Julínkové vám přinese jasný návod, jak na to. Pravidla této moderní metody práce s tělem lze uplatnit v mnoha oblastech života :

v partnerských vztazích, ve vztahu ke svým dětem i svým rodičům, ve vztazích na pracovišti, i při řešení svých vlastních chronických potíží.

 

 

Město Kopřivnice pořádá v centru města na pěší zóně ve dnech  16.-17. 4. 2014 VELIKONOČNÍ JARMARK

Zveme rukodělné výrobce a prodejce velikonočního zboží i prodejce dalšího sortimentu spotřebního zboží

a k nákupu obyvatele našeho města i okolí. (bližší informace na  tel. 556 879 658, 737 160 184).

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice