11. 6. 2012

 

Společný program kraje a MŽP na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva – 2. společná výzva.

Rada kraje svým usnesením č. 112/7330 ze dne 6. 6. 2012 schválila vyhlášení 2. SPOLEČNÉ VÝZVY k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze „Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“, jejíž znění společně s podmínkami Společného programu je zveřejněno na internetových stránkách vyhlašovatelů Společného programu a rovněž prostřednictvím sdělovacích prostředků. Současně je zveřejněn také formulář žádosti. Vyhlašovatelem Programu je Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí s tím, že poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje a Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, zastoupený ředitelem Fondu. Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce pouze osobně, a to:ve dnech 16. – 17. 6. 2012 od 08:00 hod. do 13:00 hod., na podacích místech: Moravskoslezský kraj,28. října 117, 702 18 OSTRAVA nebo Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, kdy ve 13:00 hod. dojde k uzavření vstupu do budov určených pro příjem žádostí, avšak žádosti o dotaci případných přítomných podatelů v budově budou přijaty v souladu s Programem. Ode dne 18. 6. 2012 lze žádosti o dotaci podat pouze v úředních hodinách na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na podacím místě: Moravskoslezský kraj , 8. října 117, 702 18 OSTRAVA.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice