12. 4. 2021

Během několika týdnů začnou úpravy frekventovaného přechodu pro chodce u budovy Komerční banky na ulici Čs. armády. Necelých jedenáct metrů dlouhý přechod přes vytíženou silnici druhé třídy bude rozdělen ostrůvkem s cílem zvýšit bezpečnost přecházejících chodců. Úpravy přechodu se začaly připravovat již na podzim roku 2019, kdy se město rozhodlo požádat o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale kvůli reálným termínům jeho vyplacení byla realizace přesunuta až na letošní rok.
Součástí stavby bude nejen vybudování bezpečnostního ostrůvku, ale také úprava přilehlého chodníku, který vede kolem silnice ke Komerční bance a je ve špatném stavu. Nově upravený přechod bude odpovídat všem aktuálním normám z pohledu bezpečnosti a bezbariérovosti.
V průběhu stavby se řidiči projíždějící po této komunikaci musí připravit na určitá dopravní omezení. Průjezd místem stavby však bude vždy alespoň jedním jízdním pruhem možný.

 

V sobotu 27. března dopoledne probíhala celostátní dobrovolnická akce s názvem Ukliďme Česko. Jediným místem v Kopřivnici a místních částech, kde se akce konala, bylo okolí Větřkovické přehrady. Akci zorganizoval Roman Špaček spolu s Rudolfem Hlucháněm, provozovatelem tamního bufetu. Ti přes facebook vyzvali lidi, kterým není lhostejná přehrada a její okolí, aby se aktivně zapojili.
Do úklidu se zapojilo celkem pět desítek účastníků, a to nejen dospělí, ale i děti. Ti se rozdělili a za dodržování vládních opatření prošli okolí kolem celé přehrady.

 

V dubnu proběhnou zápisy do 1. tříd základních škol. Týkají se dětí, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let. Vzhledem k současné epidemické situaci proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy do mateřských škol jsou plánovány na květen, o konkrétních termínech a podmínkách vás budeme informovat.

 

Svoz bioodpadu bude od dubna častější. V dubnu nastává období častějšího svozu biologicky rozložitelného odpadu. Bioodpad z kompostejnerů od rodinných domů i ze sídlišť bude opět svážen jednou za čtrnáct dní, zatímco v zimním období od konce listopadu dostačuje svoz jednou měsíčně. Svoz v dvoutýdenním intervalu bude zahájen po Velikonocích.
Každou sudou středu (počínaje 7. dubnem) bude svoz bioodpadu proveden v Lubině a na ulicích Na Luhách, Mírové, Dělnické a 1. května. Každý sudý pátek (počínaje 9. dubnem) bude následovat svoz z Vlčovic, Mniší a ulic Komenského, Havlíčkovy, Jiráskovy, Tyršovy, Palackého, Pod Stadionem a Husovy. Každou lichou středu (počínaje 14. dubnem) budou svezeny kompostejnery z většiny území Kopřivnice mimo uvedené ulice a každý lichý pátek (počínaje 16. dubnem) budou na řadě rodinné domy na ulicích Na Pinkavce, Severní, Příborské, Dolní plus kontejnery na bioodpad ze sídlištní zástavby. Od rodinných domů sváží společnost Slumeko téměř 2 tisíce kompostejnerů o objemu 240 litrů, ze sídlišť 58 nádob na bioodpad o objemu 770 litrů. Kompostejnery mohou Kopřivničané získat od města zdarma. „Už několik let poskytujeme občanům kompostejnery bezplatně. Zažádat o ně může každý majitel rodinného domu v Kopřivnici nebo místních částech, který zde má trvalé bydliště a nemá vůči městu dluh na poplatcích za odpady. Kompostejnery jsou lidem poskytovány na základě smlouvy o výpůjčce na dobu deseti let, poté přecházejí do jejich vlastnictví. Do nádob je možné vyhazovat biologicky rozložitelný odpad ze zahrádek a domácností, jako je tráva, listí, spadané ovoce, plevel, rostlinný materiál, dřevní štěpka z větví stromů apod. Svážený bioodpad je předáván na kompostárnu k dalšímu využití. Kromě pravidelných svozů je možné vyvážet přebytečný bioodpad také přímo do kompostárny v Příboře nebo do sběrného dvora na ulici Panské.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice