12. 7. 2012

Příští týden začne rekonstrukce ulice Obránců míru. V polovině letošního července bude zahájena rekonstrukce krajské silnice č. II/482 vedoucí směrem na Závišice, Rybí a Nový Jičín. Ačkoliv dle původního harmonogramu se měla Kopřivnice dotknout až v srpnu, stavební práce na ulici Obránců míru se rozjedou již 16. července 2012. Dle aktualizovaného harmonogramu, který byl městu předložen investorem a dodavatelem stavby, tedy Správou silnic Moravskoslezského kraje a Sdružením Silnice 2011, bude rekonstrukce na katastrálním území Kopřivnice rozdělena do tří etap – první z nich bude zahájena 16. července 2012, a pokud vše půjde podle plánu, poslední etapa bude ukončena 7. října 2012. V souladu s tímto harmonogramem bude město obnovovat nejvíce poškozené silniční obruby, zatrubňovat část silničních příkop a realizovat přípravné práce projektu modernizace centrálního zásobování teplem. Nejprve bude rekonstruován úsek mezi odbočkou k Bubla ranči a ulicí Ke Koryčce. Realizace bude probíhat po polovinách vozovky, takže dojde ke svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu a provoz bude řízen semafory. V souvislosti se stavbou dojde k uzavření vjezdů na ulice K Očnímu, K Pasekám, Českou, Příčnou a Z. Buriana. Omezen bude rovněž přístup k benzínové pumpě a přilehlým garážím, Penny marketu a na nezbytně dlouhou dobu taky k rodinným domům, které mají vjezd z ulice Obránců míru. Vzhledem k těmto omezením bude zrušen jednosměrný provoz na části ulice České. Úsek bude dokončen zhruba v polovině srpna. Následovat bude oprava úseku mezi ulicí Ke Koryčce a rondelem v centru města. Také v tomto případě dojde ke svedení dopravy do jednoho pruhu a v případě nutnosti rovněž k uzavření dotčeného sjezdového ramene okružní křižovatky. „Po dobu technologické potřebnosti bude zakázán vjezd na ulici Školní, Francouzskou a na parkoviště u Medical Care centra, dále bude omezen přístup k provozovnám v areálu Kavárny, dvěma bytovým domům a také na některá přilehlá parkoviště. Druhý úsek by měl být hotov přibližně v polovině září. Posledním rekonstruovaným úsekem na území města bude část komunikace mezi odbočkou k Bubla ranči a katastrálním územím Závišic. Také zde se bude jezdit pouze na polovinách vozovky a po nezbytně dlouhou dobu dojde k omezení příjezdu k několika rodinným domům. Práce na třetí etapě potrvají necelý měsíc. Autobusů se rekonstrukce zásadně nedotkne, dojde pouze k dočasnému posunutí zastávek Kolonie. Všechny tři etapy však bude doprovázet omezení tranzitní nákladní dopravy. Souběžně budou stavební práce probíhat i na ostatních částech silnice č. II/482 mimo území města. Celý projekt výměny povrchu komunikace mezi okružní křižovatkou v Kopřivnici a odbočkou na Sirkové lázně za obcí Rybí má být hotov za 92 dní.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice