13. 11. 2020

Svoz popelnic se směsným komunálním odpadem připadající na úterý 17. listopadu bude proveden již v pondělí 16. listopadu. Jedná se o tyto ulice: Štefánikova, Kpt. Jaroše, Sportovní, Jarní, Sadová, Duhová, Štramberská, Na Drahách, Na Vápenkách, Horní, Záhumenní a Květinová. Prosíme, nezapomeňte přistavit sběrné nádoby pro svozovou techniku.

 

Začíná podzimní úklid komunikací. 11. listopadu 2020 zahájili pracovníci firmy Slumeko komplexní čištění komunikací a parkovišť, zejména od opadaného listí. Jako vždy bude úklid probíhat po etapách, přičemž celé město by mělo být vyčištěno začátkem prosince. Harmonogram čištění se plánuje podle vývoje počasí a v součinnosti s odborem životního prostředí, neboť snahou je maximálně koordinovat úklid komunikací s úklidem okolních travnatých ploch. Důvody čištění nejsou zdaleka pouze estetické: „Opadané listí je potřeba uklidit především proto, aby se jím neucpávaly kanálové vpusti a nezpůsobovaly problémy v zimním období, aby se zlepšila sjízdnost a schůdnost komunikací a aby nedocházelo ke znehodnocování trávníků,“ uvedl za Slumeko Vladimír Pustka s tím, že ideální je zahájit práce po první mrazové vlně, když ze stromů opadne většina listí. Před plánovaným čistěním jsou jednotlivé úseky komunikací vždy označeny přenosným dopravním značením, značkou zákaz stání a dodatkovou tabulkou upřesňující datum provádění prací. Majitelé vozidel jsou v uvedených termínech povinni z dotčených ulic přeparkovat. Práce probíhají od 7 hodin. „Žádáme řidiče, aby respektovali zákazové značky a v avizovaných termínech přeparkovali svá vozidla jinam. Čištění je vždy plánováno tak, aby bylo možné zaparkovat v blízkém okolí,“ uvedl Roman Španihel z odboru majetku města. Majitelům automobilů, které budou mechanizovanému čištění ulic překážet, hrozí sankce za nerespektování dopravního značení. I přesto se však stále najde mnoho řidičů, kteří nepřeparkují a čištění tím značně komplikují – během jarního úklidu města muselo být odtaženo 99 vozidel. Harmonogram čištění naleznete na webu města.

 

Městský úřad bude i nadále fungovat v omezeném provozu. V návaznosti na prodloužení nouzového stavu bude Městský úřad v Kopřivnici i nadále otevřen veřejnosti každé pondělí a středu, a to dopoledne mezi 8. a 10. hodinou a odpoledne v době od 14 do 17 hodin. Prosíme občany, aby nutnost osobní návštěvy pečlivě zvážili a upřednostňovali písemnou, elektronickou či telefonickou komunikaci. Úředníky je možné kontaktovat kterýkoliv pracovní den v běžné otevírací době – telefonní seznam. Je-li osobní návštěva nezbytná, doporučujeme se předem objednat prostřednictvím objednávkového systému nebo telefonicky. Abychom co nejvíce omezili kumulaci většího počtu lidí na jednom místě, budou mít objednaní klienti možnost návštěvy i mimo uvedené úřední hodiny.

 

Známe vítězný Ko-projekt! V pondělí o půlnoci bylo ukončeno hlasování o tom, na který z tzv. Ko-projektů bude využito půl milionu korun z participativního rozpočtu města Kopřivnice. Nyní už jsou všechny hlasy sečteny a radovat se mohou ti, kdo podpořili obnovu kopřivnického skateparku! Právě tento projekt zvítězil s velkým náskokem před ostatními pěti návrhy. Z celkového množství 2 699 hlasů získal projekt znovuotevření skateparku v Kopřivnici 957 hlasů. Na druhém místě s 523 hlasy skončilo vybudování workoutového a fitness hřiště ve Vlčovicích a na třetí příčce se umístil záměr instalovat herní prvky pro menší děti u kulturního domu v Mniší. S výsledky veřejného hlasování bude v následujících dnech seznámena Komise rady města pro Zdravé město a místní Agendu 21, v prosinci budou předloženy radním. Realizace vítězného projektu, u něhož se předpokládá vyčerpání celé vyčleněné částky, proběhne během příštího roku.

 

Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne válečných veteránů v Kopřivnici dnes proběhlo ve velmi komorní atmosféře. V podobném duchu, bez tradičního lampiónového průvodu, si letos připomeneme také listopadové události let 1939 a 1989.Ve středu 11. listopadu uplynulo přesně 102 let od ukončení 1. světové války. Jako vzpomínku na oběti tohoto i ostatních válečných konfliktů novodobé historie slaví mnoho zemí na celém světě tzv. Den válečných veteránů. Kopřivnice si tento významný den připomněla pietním setkáním, které vzhledem k epidemické situaci proběhlo v mnohem komornější atmosféře než obvykle. Kytice k pomníku padlých položil starosta Miroslav Kopečný, Zdislav Zima z Konfederace politických vězňů a Václav Langer z Českého svazu bojovníků za svobodu. Na znamení piety za miliony zmařených životů zdobily jejich kabáty kvítky vlčích máků.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice