13. 12. 2021

Divadelní představení Žena za pultem 2, které se mělo konat 6. prosince 2021 ve velkém sále Kulturního domu Kopřivnice a bylo z důvodu nemoci zrušeno, má již náhradní termín a to 2. června 2022 v 19:00. Vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud by vám náhradní termín nevyhovoval, můžete vstupenky vrátit na pokladně kulturního domu v informačním centru do 7. ledna 2022. U vstupenek zakoupených online lze v případě zájmu provést refundaci. V tomto případě nám vstupenky, prosím, zašlete na náš e-mail: ic@koprivnice.cz. Jestliže byla online platba provedená déle než před 6 měsíci, lze peníze vrátit pouze hotově v Informačním centru Kopřivnice. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit buď telefonicky na: 774 668 001, nebo e-mailem na: ic@koprivnice.cz.

 

Krajská Energolinka končí 15. 12. 2021. Pouze do tohoto data lze volat na tel. 800 720 210. Bezplatně ji pro své občany ji zřídil Moravskoslezský kraj. Nejčastější otázky a odpovědi jsou k dispozici na stránkách kraje. Aktuální informace k energetické problematice zůstávají nadále dostupné na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.

 

Prodej vánočních stromků z městské plantáže, ve čtvrtek 16. 12. v době od 14.00 do 15.30 hodin. Přímo na plantáži naproti koupališti. V nabídce je omezený počet kusů: převážně smrk pichlavý, dále několik jedlí, borovic a douglasek. Cena za jeden stromek je 400 Kč za kus

 

Ředitelství silnic a dálnic plánuje na jaře příštího roku zahájit stavbu obchvatu Mošnova na I/58 za 400 milionů. Obchvat má od letošního ledna pravomocné stavební povolení a v průběhu zimy mají proběhnout přípravné práce. Po této zimní fázi kácení stromů, keřů a zpracování dřevní hmoty plánuje investor zahájení dvouleté stavby jejíž délka je 3,3 kilometrů. Obchvat Mošnova zajistí napojení letiště spolu s navazujícím tříkilometrovým obchvatem obce Skotnice, který byl otevřen přesně před rokem.

 

DDM – Lyžařská a snowboardová škola Sluníčko pro děti od 6 let a dospělé – ročník zahajuje 8. ledna 2022. 25 vyučovacích hodin / 5 lekcí. Sjezdařské areály Kopřivnice/ Sachova studánka. Přihlášku je možno podat prostřednictvím elektronické adresy dum@ddmkoprivnice.cz

 

Dlouho očekávaná výstavba domova pro seniory v následujícím období nepotěší zejména majitelé aut, kteří parkují na neupravené odstavné ploše, která se nachází na rohu ulic Obránců míru a Příčné. Právě toto místo bude využito pro novu stavbu pětipodlažního objektu, kde má vzniknout zázemí pro 85 seniorů. V současné době v tomto prostoru parkuje okolo 40 vozidel a už nyní je v této časti, stejně jako v jiných lokalitách, problém s parkováním. Radnice proto připravuje plán, jak tuto situaci řešit, vše však bude záviset na schváleném rozpočtu pro příští rok. V okruhu do tří set metrů by mohla vzniknout dvě nová parkoviště, která by stávající místa měla nahradit. Uvažuje se o 25 nových místech v prostoru zarostlého hřiště na rohu ulic Zdeňka Buriana a Javorové. Další uvažovaná plocha mezi bytovými domy na ulici 17. listopadu a školním sportovním hřištěm počítá také změnit nevyužívané hřiště na parkování, kde by mohli majitelé odstavit okolo 30 aut. V dlouhodobějším plánu se dále nabízí nezastavěný prostor mezi rodinnými domy na ulici České, pro kterou by musel vzniknout projekt, proto je to plán spíše do následujících let. Přesný termín, kdy bude současná parkovací plocha zabrána pro stavbu domova po seniory, není v tuto chvíli stanoven. Dá se však předpokládat v řádu několika týdnů, protože kraj má již vybraného zhotovitele a plánuje na jaře zahájit samotnou stavbu.

 

Poslední výstava ve vestibulu radnice je zelená a voňavá. S nápadem vystavit nazdobené vánoční stromečky přišla Věra Matýsková ze školní družiny Základní školy Floriána Bayera a pro svou myšlenku nadchla tři mateřské školy, tři základní školy a tři školní družiny z Kopřivnice a Trnávky. Školy a školky se výrobě ozdob věnovaly s předstihem již od října. Cílem projektu bylo navázat na dobrou spolupráci školských zařízení našeho města a okolí, uskutečnit ojedinělou výstavu, která by svým tematickým obsahem a originalitou obohatila předvánoční čas. Se zajištěním živých stromků pomohl odbor životního prostředí. Z městské plantáže byly vybrány neprodejné, například rozdvojené stromečky, děti je pak kreativně dozdobily. Osm jehličnatých a dva vyrobené budou zdobit vestibul kopřivnické radnice do 7. ledna.

 

19. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice – 16. 12. 2021 od 16 hodin. K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

II.1       Smlouva o kontokorentním úvěru

II.2       Návrh rozpočtu města na rok 2022 (vč. plánu hospodářské činnosti)

II.3       Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2023 – 2024

II.4       Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

II.5       Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku ze psů

III.1     Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů na území města Kopřivnice

III.2     Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

III.3     Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva

IV.1     Dohoda o způsobu řešení vady – Komunitní centrum Kopřivnice

V.1      Odpis pohledávky Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

VI.1     Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný panem Richardem Škývarou a paní Olgou Škývarovou

VI.2     Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný paní Vladimírou Friedlovou

VII.1     Individuální dotace sportovních klubů – rámcové smlouvy – Klub házené Kopřivnice, Hockey club Kopřivnice, Atletický klub E. Zátopka Kopřivnice, FC Vlčovice – Mniší

VII.2     Dotace z dotačního programu 1/OŠKS/2022 na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit pro rok 2022

VII.3     Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti pro rok 2022

VII.4     Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Pedagogicko-psychologické poradně Nový Jičín, pobočka Kopřivnice

VII.5     Dodatky k darovacím smlouvám Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, p. o., Základní škola Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, p. o.

VII.6     Dodatek č. 31 ke zřizovací listině Správy sportovišť Kopřivnice

VIII.1   Koupě pozemku p.č. 563/55 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. Česká)

VIII.2   Koupě pozemků parc. č. 563/57 a parc. č. 563/58 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. Česká)

VIII.3   Koupě pozemku p.č. 3371/15 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. K očnímu)

VIII.4   Koupě pozemku p.č. 3371/16 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul.

K očnímu)

VIII.5   Koupě pozemků parc. č. 3405/1 a parc. č. 3405/2 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. K očnímu)

VIII.6   Koupě pozemku parc. č. 3371/14 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. K očnímu)

VIII.7   Koupě pozemku parc. č. 3371/6 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. K očnímu)

VIII.8   Koupě pozemku parc. č. 3371/4 v k.ú. Kopřivnice zastavěný místní komunikací (lokalita ul. K očnímu)

VIII.9   Prodej nově odděleného pozemku parc. č. 887/7 v k.ú. Kopřivnice manželům Milanovi a Ivetě Černým (lokalita ul. I. Šustaly)

VIII.10 Návrh na odpis pohledávky na základě usnesení o splnění oddlužení

VIII.11 Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

VIII.12 Zájem o koupi budovy č.p. 329 na ul. Ke Koryčce v Kopřivnici – p. Svatopluk Urban

VIII.13 Prodej pozemků p.č. 661/388, p.č. 661/390, p.č. 661/392 a p.č. 661/393 v k.ú. Vlčovice v Průmyslovém parku Kopřivnice

VIII.14 Prodej pozemku p.č. 661/114 v k.ú. Vlčovice v Průmyslovém parku Kopřivnice

VIII.15 Prodej pozemku p.č. 1375/144 v k.ú. Kopřivnice (lokalita ul. Severní)

IX.1     Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice

IX.2     Úprava statutů výborů Zastupitelstva města Kopřivnice

 

Pramínky letos sleví 20. narozeniny a při této příležitosti si nadělily třetí album, nazvané V dobrym i zlym. Měli jsme ho pokřtít 12. prosince, ale křest byl odložen na červen.

Nové album už ale najdete v informačním centru. Cimbálová muzika Pramínky se poprvé sešla jako dětská sestava v ZUŠ Zdenka Buriana. U jejího zrodu stál neúnavný vedoucí Vladan Jílek. Muziku tvořili v té době tito muzikanti: cimbalistka Gabriela Jílková, houslisté Kristýna Hasserová, Lucie Chalupová, Eliška Vidlářová, Václav Kopelec a violoncellista David Krompolc. Dvacetiletá kronika nabízí nespočet koncertů, přehlídek a festivalů, natáčení v televizích a rozhlase, provázení valašské královny Jarmily Šulákové, zahraniční koncerty a spolupráce a dvě cd, první z roku 2014 a druhé k patnáctým narozeninám. Základem repertoáru cimbálové muziky Pramínky se staly lašské lidové písně z Kopřivnice a nejbližšího okolí, stejně jako na dvou předchozích CD (Kaj pujděm? a Pověsti, povědačky a jine dřysty), tak i na třetím, novém CD jsou právě ony. Na album bylo vybráno 24 lidových písní a jedno instrumentální pásmo lašských zvrtků. Samotné natáčení probíhalo letos v Českém rozhlase v Ostravě. Finančně projekt podpořilo i město Kopřivnice. Zájemci si již nyní mohou CD objednat na webových stránkách na adrese www.cmpraminky.cz nebo jej najdete v informačním centru v přízemí kulturního domu.

 

Ve čtvrtek 2.12.2021 odehrála dobová hudba Devětsil svůj první a také poslední vánoční koncert v letošním roce, které každoročně pořádá Muzeum Fojtství. Na koncertě zazněly známé lidové, ale i neznámé vánoční koledy dochované v kancionálech, z nichž nejstarší koleda Ježíš náš spasitel pochází už z roku 1420, kdy byla zapsána do kancionálu nalezeném v Jistebnici. Původně avizované vystoupení malých muzikantů z První soukromé základní umělecké školy MIS Music se kvůli vládním opatřením nemohlo uskutečnit, program tak naplnily další písně z repertoáru Devětsilu, které sice nepatří k vánočním koledám, ale mají k nim blízko, většinou použitými nápěvy. Přesto, že nynější doba příliš kultuře nepřeje, má dobová hudba Devětsil za sebou pěknou sezónu. Na jaře tohoto roku vydala nové CD s optimistickým názvem “Kdo chce býti veselý”, zahrála si například na hradě Hukvaldy, v Dačicích na akci Házení kozla z věže, v Napajedlích na Svatováclavských slavnostech, na dobovém jarmarku v Kopřivnici, a také ve svém domovském Štramberku.

 

MATEŘSKÉ CENTRUM KLOKAN opakuje vycházkovou akci STEZKA SE ZVÍŘÁTKY (PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST) bude otevřena – PONDĚLÍ 13. A ÚTERÝ 14. 12. V PARKU POD MŠ PIONÝRSKÁ.

 

Vánoční koncert Silesian Dixie Band, středa 15. 12. 2021, 19 hod.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice