13. 4. 2020

Zápisy do mateřských a základních škol proběhnou v netradičním duchu. Zápisy do většiny kopřivnických základních škol se uskuteční v termínu od 16. do 30. dubna 2020. Pouze na ZŠ sv. Zdislavy probíhá zápis do 19. dubna. Novinkou letošních zápisů bude skutečnost, že se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole. „Přihlášku můžou rodiče doručit čtyřmi způsoby: do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze tedy poslat pouze klasický e-mail), poštou nebo osobním podáním na příslušné škole,“ uvedla za odbor školství, kultury a sportu jeho vedoucí Michaela Rašková s tím, že rodičům doporučuje sledovat webové stránky příslušné školy, která uvádí aktuální informace, zveřejňuje potřebné formuláře, postupy, kontakty nebo časy, ve kterých bude přihlášky přijímat. „Vždy je dobré se telefonicky předem s vybranou školou domluvit,“ doplnila Michaela Rašková.

V mateřských školách se zápisy uskuteční v květnu, konkrétně v termínu od 4. do 16. května 2020. Podmínky zápisů budou velmi podobné těm na školách základních, opět se jich nebudou moci účastnit děti. „Jestliže rodiče zvolí možnost podání přihlášky poštou, je třeba ji zaslat na adresu Mateřské školy Krátké. V případě osobní návštěvy je opět nutné telefonické objednání rodiče tak, aby se předešlo větší koncentraci lidí v prostoru školky,“ upozornila vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Více informací k zápisům najdou zájemci na webových stránkách města Kopřivnice www.koprivnice.cz.

 

Doposud podle plánu probíhá stavba nového technického muzea nákladních automobilů i výstavního depozitáře pro Slovenskou strelu. Ta by po dvouleté rekonstrukci měla letos vyjet na koleje, historický rychlovlak se dokončuje v dílnách Českomoravské železniční opravny v Hranicích na Přerovsku. V jarních měsících má dojít ke kompletaci interiéru vlaku tak, aby v srpnu mohl dojet po kolejích až do svého nového pavilonu v Kopřivnici. Koncem léta stavaři také dokončí přestavbu budovy bývalé slévárny podniku Tatra na muzeum, ve které najde nový domov několik desítek historických nákladních Tatrovek. Kopřivnická radnice má po dohodě s krajem a automobilkou vybudovat nové příjezdové a přístupové komunikace k muzeu s napojením od ulice Husovy. Součástí projektu, který radnice nechaly vyhotovit, je dále nákup a instalace mobiliáře, instalace veřejného osvětlení, odkanalizování navržených zpevněných ploch a komunikací. Také dojde k úpravě stávající a vysazení nové zeleně v dané lokalitě, a vybudování provizorního parkování pro automobily a autobusy budoucích návštěvníků muzea. Město má v rozpočtu na tuto akci vyčleněno 30 milionů korun a aktuální náklady ve výši více než 37 mil korun by měli pomoci dofinancovat partneři, a to ve výši 7,5 milionů Moravskoslezský kraj a automobilka Tatra Trucks přidá 1,5 milionu korun. Nové muzeum se veřejnosti otevře počátkem roku 2021 a návštěvníci v něm najdou jak část exponátů ze současného muzea Tatrovky v centru města, tak i další unikátní tatrovácké vozy, které doposud nebyly vystaveny. Vedle nové muzejní budovy u areálu Tatra vyroste také nová restaurace, rovněž z přebudované historické budovy.

 

V době karantény někteří místní sportovci a ani umělci nezahálejí a své aktivity zpřístupňují svým fanouškům na sociálních sítích. Ještě než byla STRABAG Rail Extraliga ukončena bez určení mistra, naši házenkáři rozjeli výzvu s názvem „Cvičíme s KH ISMM Kopřivnice“. Originální videa, která jsou pravidelně zveřejnována na facebovovém profilu a youtube kanálu našich házenkářů, každý z nominovaných hráčů vymýšlí ve své režii, a tak kromě tipů na tréninky a cviky nechybí i zábava. Zpravidla živé vysílání na sociálních sítích pravidelně organizuje kopřivnický gymnastický klub. Trenérka Denisa Rýparová se s ostatními členkami klubu střídá v přípravě společných tréninků, které online absolvují. Tipy na domácí cvičení na svém webu zveřejnují i kopřivničtí atleti a pozadu nezůstává také kopřivnický Dům dětí mládeže, který nabízí pod jednou střechou nejvíce kroužků. Svou činnost museli ukončit 11. března, a tak i oni využívají sociální sítě, aby svým klientům a dalším zájemcům nabídli zábavu a tipy, jak vyplnit volný čas a něco se naučit. Se svými videi se zapojil například taneční kroužek Gradus, lektorka pool dance, mažoretky a další. Pořadatelé Koprstar, kteří nemohli připravit semifinále soutěže, také vyzvali k společnému zpívání a dodaná videa budou následně zveřejňovat. Z místních umělců přispěl několika videi Martin Galia a Lenka Szabo Hrůzová kromě šití roušek připravuje i nové album.

 

Tento týden začne tradiční jarní etapa deratizace města Kopřivnice a všech jeho tří místních částí. První vlna bude zahrnovat kladením nástrah a trvat by měla zhruba měsíc. Město Kopřivnice provádí každoročně deratizaci ve dvou etapách, a to na jaře, pro omezení reprodukce potkanů a na podzim, kvůli ovlivnění šíření jejich populací do uvolněných teritorií před zimou. „Kladení nástrah v jarní etapě deratizace proběhne v termínu od 14. dubna do 13. května 2020,“ uvedla za odbor majetku města Marta Holubová s tím, že radnice současně vyzývá všechny vlastníky nemovitostí, správce a nájemce objektů na území města ke splnění povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví, tedy k součinnosti – provedení deratizace ve stejných termínech. „Jedině tak můžeme dosáhnout toho, aby byla celoplošná deratizace co nejúčinnější,“ vysvětlila Marta Holubová.
Město Kopřivnice zajistí provedení deratizace v objektech, zařízeních, podzemních sítích (zejména kanalizací) a na pozemcích ve svém vlastnictví. Deratizaci provádí odborní pracovníci firmy DDesinDer, s. r. o. „Tato firma je schopna provést deratizaci i pro jiné vlastníky nemovitostí, náklady na ni si však hradí vlastník sám,“ sdělila Marta Holubová.
V době probíhající deratizace je třeba, aby občané zamezili volnému pobíhání domácích zvířat tak, aby psi nebo kočky náhodně nepožili nástrahy či uhynulé hlodavce!
Případné informace o aktuálně zjištěném pobytu hlodavců, zejména na pozemcích města, mohou lidé nahlásit na odbor majetku města, případně prostřednictvím e-mailu: marta.holubova(zavináč)koprivnice.cz.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice