13. 5. 2019

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka pitné vody v obci Mniší Kazničov 14. května od 8:00 – 13:00 hodin.

 

Vedení města Kopřivnice, vedoucí jednotlivých odborů a oddělení a také zástupci společnosti Slumeko se v tomto týdnu setkají s obyvateli místních částí města Kopřivnice na tradičních veřejných setkáních. První veřejné setkání se uskuteční v pondělí 13. května 2019 v místní části Vlčovice v tamním kulturním domě. Následovat bude místní část Lubina, kde bude veřejnému setkání patřit úterý 14. května 2019 v prostorách katolického domu. Naposledy přijedou představitelé radnice diskutovat do Kulturního domu v Mniší, a to ve středu 15. května 2019. Všechna setkání začnou v 17 hodin. 

 

Město Nový Jičín Vás srdečně zve na již XX. VELETRH NOVOJIČÍNSKA, který se uskuteční v sobotu 25. května a v neděli 26. května vždy od 10:00 hodin na zimním stadionu v Novém Jičíně, kde bude probíhat prezentace malých a středních podnikatelů a firem našeho regionu ze všech oblastí podnikání výroby, obchodu a služeb. Po oba dny je v areálu fotbalového stadionu připraven bohatý kulturní program pro děti a jejich rodiče.

 

Kopřivnický krytý bazén se dočká opravy bazénových rozvodů. Část potrubí zajištující cirkulaci vody přes její úpravnu zpět do bazénu je přes drobnější opravy z minulých letech ve špatném technickém stavu a vyžaduje si větší zásah. Oprava, při které dojde i na stavební zásah do bazénové vany, přijde na víc než 1,84 milionu korun.

 

Poslední dubnový den se v technické muzeu Tatra konala vernisáž výstavy „ Past na rovníku.  Výstava je věnovaná cestovateli a spisovateli Ing. Miroslavu Zikmundovi, který dne 14. 2. 2019 oslavil sté výročí svého narození. Technické muzeum Tatra přijalo nabídku uspořádat ve spolupráci s Rudou Švaříčkem a CK. LIVINGSTONE ve svých prostorách výstavu, věnovanou právě těmto cestovatelům a vozidlům kopřivnické produkce. Jak ukázaly předešlé výstavy H+Z, projekty Tajemná Indonésie, Tamtamy času i rekordní prodej knihy PAST NA ROVNÍKU, budí i dnes dílo J. Hanzelky a M. Zikmunda stále obrovský zájem, obdiv a respekt. Osu výstavního projektu tvoří poslední cestopis z druhé cesty Jiřího Hanzelky a Miloslava Zikmunda PAST NA ROVNÍKU, kterou absolvovali od 2. 4. 1959 – 11. 11. 1964 dvěma upravenými Tatrami 805. Návštěvníky přivítá expozice téměř dvou set působivých fotografií, řady map, dokumentů, originálních výstavních instalací a stovek autentických, často dosud nevystavených sbírkových předmětů. Výstava potrvá do konce roku 2019.

 

Na prvním zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu složilo slib cca 150 osob. Na programu dále byla volba předsedů a místopředsedů okrskové volební komise a informace ke zjišťování výsledků hlasování. V Kopřivnici a místních částech bude možné volit v 21 okrscích ve dnech 24. a 25. května. Česko volí do Evropského parlamentu zástupce 21 mandátů.

 

Zástupci místní radnice získali 25. dubna v Praze osvědčení za aktivní účast v projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě. Cílem projektu, realizovaném od závěru roku 2016 do května letošního roku, bylo připravit a ověřit systém dobrovolnických programů v rámci veřejné správy. Ty mají být nastaveny na míru potřebám zaměstnanců a dané komunity. Dobrovolnictví se bude i nadále rozvíjet nově pod Ministerstvem vnitra ČR.

 

Rada MS kraje schválila 30. dubna uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky týkající se výstavby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici. V něm by mělo najít nové zázemí téměř 80 osob a celkové náklady na stavbu a vybavení nové sociální služby se mají pohybovat okolo 250 milionům korun. První stavební práce by měly začít v roce 2020 a termín dokončení je plánován o rok později.

 

Základní škola v Lubině se opět rozhodla pomáhat českým školám za hranicemi české republiky. tentokrát si vybrala malotřídní školu Ivanovo Selo a Českou besedu Virovitica v Chorvatsku. Veškerý výtěžek z prodeje – 11 210 kč poputuje na nákup výtvarného materiálu a učebnic českého jazyka. Veškerou pomoc dovezou dětem do Virovitice žáci a pedagogové z Lubiny v květnu. Kdo chce přispět, může do 20. května, uvítáme knížky, výtvarné potřeby, počítadla či pravítka a další školní vybavení. Škola tak navazuje na dlouhodobý projekt udržení češtiny v jiných zemích. V minulých letech už děti podpořily školy v Rumunsku, v Srbsku a na Ukrajině.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice