14. 10. 2013

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že dne 15. října od 8:00 – 15:00 hodin bude přerušena dodávky vody na ulici Kpt. Jaroše a Štefánikově, dne 16. a 17. října od 5:00 – 19:00 hodin v části obce Lubiny dle vyvěšení letáků. Případné dotazy volejte na tel. čísla 840 111 123 nebo 840 111 125.

 

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 5. listopadu od 7:30 – 11:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie na ulici Lidické.

 

 

Velkoobjemové vany na biologický odpad budou přistaveny od 18. – 21. října v Lubině za kruhovým objezdem, Na Hrázi, u hřiště, vedle č.p. 437 a  č.p.4., v Lubině na točně autobusů, na rozcestí pod přehradou, u mostu a u KD.

Velkoobjemové vany na objemný odpad z domácnosti budou přistaveny dle harmonogramu od 15:00 – 18:00  hodin. 14. října v Mniší Nad Stodolou, 15. října na ulici Polní a 16. října na ulici Francouzské.

 

 

Občané mohou připomínkovat do 31. října návrh obecně závazné vyhlášky „O zabezpečení veřejného pořádku omezením hlučných činností“. Dle tohoto návrhu by mohlo být během nedělí a svátků zakázáno používání hlučných zařízení, jako jsou sekačky, křovinořezy, pily, brusky, drtiče, štěpkovače apod. Připomínky k návrhu vyhlášky lze zasílat do 31. října 2013, a to buď písemně na odbor životního prostředí, nebo elektronicky na ziv.prostredi@koprivnice.cz.  Návrh vyhlášky (pdf 28 kB).

 

 

Literární soutěž naší knihovny Šuplíky 2013 měla letos motto: Neuč se, život tě naučí.  Soutěž ale nenašla letos naplnění, nesešlo se dostatek soutěžních příspěvků.  Knihovna se tedy rozhodla neudělit ceny a pořadí v tvůrčích kategoriích poezie a próza. Přesto – některé práce byly velmi dobré a všechny vzešly od kopřivnických soutěžících. Vítěznými autory Šuplíků 2013 jsou Eva Arnoštová, Sylva Dobečková a Josef Kostelník.

 

 

Nestraší na štramberské trůbě právě Vaše strašidlo?   Je jich tam od letošního dubna  celkem 38 a podle evidence postrašila za tu dobu 25 000. Návštěvníků.  Počátkem října byly zveřejněny výsledky ankety o nejstrašidelnější výtvor – mezi vítěznou pětici se dostala s počtem 47 hlasů polednice, pochvalu zaslouží Čtveřice autorek Kozaková, Linhartová, Tranová,a Jašková z 9. A a 9. B, ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice.

 

 

V úterý 15. října se od 15.00 hodin v 10. patře radnice koná seminář věnovaný problematice právních forem neziskových organizací podle nového Občanského zákoníku.

 

 

Už za 14 dnů budeme rozhodovat o budoucnosti naší republiky. Lidé, kteří nemají možnost volit ve svém okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, musí požádat o voličský průkaz, který je opravňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Průkazy vydávají obecní úřady od čtvrtku 10. října, písemné žádosti je možné doručit do pátku 18. října, musí být však opatřeny úředně ověřeným podpisem voliče. Lhůta pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu končí ve středu 23. října do 16. hodin.

 

 

Jak by mohlo v budoucnu vypadat centrum našeho města?  Mladí architekti představí možné podoby kopřivnického centra.  Vernisáž výstavy diplomových prací studentů fakulty architektury VUT Brno na téma „Vize: Kulturní centrum Kopřivnice“ – v pondělí 14. října od 17 hodin ve velkém sále Kulturního domu Kopřivnice. Součástí bude prezentace dvanácti vystavených projektů a následná diskuze s jejich autory, zástupci fakulty architektury a představiteli města Kopřivnice. Výstava, kterou chce radnice nastartovat debatu o budoucí podobě centra města, bude v kulturním domě k vidění až do konce listopadu. Poté bude část výstavních panelů přemístěna do konferenční místnosti v 10. p. Městského úřadu Kopřivnice.

 

 

Kopřivnice bude již posedmé v řadě obhajovat své zařazení mezi nejlepší Zdravá města v republice. Zajímá Vás, zda si toto označení zaslouží a jaká kritéria musí splnit? Jaký udělala za uplynulý rok pokrok a co se jí daří? Přijďte se podívat na veřejnou obhajobu před odbornou komisí, která se uskuteční ve středu 16. října od 14 hodin v Kulturním domě Kopřivnice.

 

 

Pořádáte akce pro veřejnost? Zveřejněte je v městském kalendáři! Město Kopřivnice připravuje stolní kalendář na rok 2014, jehož součástí bude mimo jiné přehled kulturních, společenských a sportovních akcí. Pokud v příštím roce plánujete v Kopřivnici nějakou zajímavou akci a chcete, aby byla zveřejněna v kalendáři distribuovaném do všech kopřivnických domácností, neváhejte nás kontaktovat. Informace o akcích zasílejte do 4. listopadu 2013 na e-mailovou adresu IC Kopřivnice ic(zavináč)koprivnice.cz.

 

 

V pondělí 7. října představovali zástupci radnice informace o průběhu plnění plánu sociálních služeb v našem městě a okolí. Desítky lidí se na pracovním jednání všech skupin také více dozvědělo o zasílání nominací na Osobnost roku v sociální oblasti. Pracovní skupiny jsou otevřené všem lidem, kteří mají zájem o problematiku sociálních služeb ve městě. Cílem je zjišťovat potřeby občanů města a hledat nejvhodnějších způsoby, jak jejich potřeby co nejefektivněji naplnit. Na setkání si lidé dozvěděli, co radnice a její partneři v posledním půl roce v sociální oblasti udělali – například se podařilo rozšířit provozní dobu Občanské poradny o jeden den. Poradna tak od srpna letošního roku nabízí své služby také ve čtvrtek. Darmar Rysová v průběhu setkání informovala o vyhlášení prvního ročníku ankety „Osobnost roku 2013 v sociální oblasti. V ní mohou lidé nebo organizace nominovat do 16. října prostřednictvím formuláře na webu města osobnosti, které zasluhují veřejné ocenění a poděkování.

 

 

16. 10. 2013  poprvé máte možnost vidět Přímý přenos baletu z Londýna – z  Royal opera House – poprvé bude do kina přenášen Don Quijote.

 

 

Na 16. 10. 2013 se chystá  v Praktický seminář léčby tělovými svícemi – vhodné jako při léčbě otoků, cyst, sraženin, ztuhlých svalů s lektorkou  Sylvou Seidlovou.

 

 

Klub Klokan chystá na 16. října koloběh –hravé  dopoledne plné pohybu  pro mrňata  a jejich maminky a na pondělí 21. 10. Drakiádu.

 

 

Vernisáž cyklu obrazů Zdeňka Babince „THEATRUM MUNDI“ se koná ve čtvrtek 17. října v 17.00 v muzeum Fojtství.

 

 

Včelaři z Kopřivnice pořádají přednášku paní Hajdůškové o včelích produktech a jejich vlivu na zdraví člověka v neděli 20. 10. od 16.00 v malém sále katolického domu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice